Bitcoin piyasası taban oluşumu

Bitcoin: Göreceli ucuz hal ve ortalamaya dönüş

Kripto varlık piyasası da benzer hareketlerden beslenmeye devam ediyor: momentum ve ortalamaya dönüş. İki faktörün çarpımsal etkisi geleceğin fiyatlanmasını sağlıyor. Değerlemenin temelinde ortalamaya dönüş olduğunu yükselen ve düşen ekonomilerden görmekteyiz: ekonomik büyüklüklerin gelişimini buna bağlayarak yeni yorumlar içine düşmekte fayda vardır. Yıl başlarken görülen rallinin sebeplerini anlamadığımız sürece, daha önceyi ve daha sonrayı da anlamak mümkün olmayacaktır. Temel soru değişmiyor: 20.000 $ altında görülen taban oluşumu yeniden yükseliş getirir mi? Getirirse şiddeti ne olur? Geçmişte görülen sapma hareketleri devam ettiği sürece sonuçlar da benzer olacaktır. Göreceli farklılıkların her işlem dönemi değiştiğini unutmuyoruz: zaman faktörü sonucun değişmesi ve güçlü trend için belirleyici olmaya devam ediyor.

Hareketli ortalamalar: hareketi başlatan ivme birikimle gelir

Hareketli ortalamalar belli bir itme, çekme hareketi altında oluşur. Bu 2 yönlü dalgalanmayı belirleyen ise geçmiş dalgalanmaların etkisidir. Klasik göstergelerin farklı yorumlarını herkes okuyabildiği sürece piyasa davranışında sürprizleri yakalamak epey zor olabilir.

Son tabloya hareketli ortalamalar üzerinden bakarak farklı senaryoları düzenleyebiliriz, şekle bürünen her senaryoda elbette doğruluk payı vardır ve olacakların bir kısmını açıklayabilir.

Dönemsel hareketli ortalama Basit Üstel
5 günlük 20467 20456
10 günlük 20449 20453
20 günlük 20437 20425
50 günlük 20282 20471
100 günlük 20750 20750
200 günlük 21550 21367

– 200 günlük ortalamanın altında kalıyor olması risk midir, fırsat mıdır?

– açıktır ki bu ortalamanın geçilmesi kolay değildir ama geçilebilme enerjisi hesaplanabilir haldedir

– hesaplanabilir olması sezgisel durum değil, üretilen göstergelerin değerlerinin sonucudur

– tabloda anormallik aramak tasarlanan senaryoya uygun hamle olmalıdır

– tersi olarak da; tasarlanan senaryo hareketli ortalamaların hesaplanabilirliğinden beslenmelidir

Yıla yükselişle başlanması süreklilik getirir mi?

Aşırı düşen ortalamalar tepki veriyorsa bunun gerekçeleri geçmişten gelmektedir.

– son 1 yılın dalgalanma dağılımına baktığımızda kırılmaların arttığını görüyoruz

– bu fay hatları geleceğin tepkisel olmasını sağlamıştır: aşırı düşüşe karşılık dalgalanma azalmıştı

Haftalar geçiyor dalgalanma azalıyor

– Teknik göstergeler üzerinden gittiğimizde tablo özeti budur

– 2023 yılıyla birlikte hesaplara giren çıkan dalgalanmaların pozitifliği söz konusu

– 2023 içinde 20.000 $ altı sıkça ziyaret edilecek olsa da taban oluşumu olarak görülmelidir