BIST Şirket Haberleri – (28.03.2014)

BIST Şirket Haberleri

Işıklar Enerji:  Yönetim Kurulumuz toplanarak;

1) 14.02.2014 tarih, 2014/02 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Işıklar Holding A.Ş.’ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli Borsa’da işlem gören B grubu hamiline yazılı USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimizce de uygun görülen 25/03/2014 tarihli değerleme raporunda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL’ den satın alınmasına, alım bedelinin şirketimizin Işıklar Holding A.Ş’den olan alacağından mahsup edilmesine,

2) 1. Madde de bahsi geçen satın alma işleminin, 14.02.2014 tarih 2014/05 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan yatırımcılara ayrılma hakkı kullandırılması şartları çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurul da yatırımcıların onayına sunulmak üzere Genel Kurul gündemine madde konulmasına,

3) Şirketimizin 14.02.2014 tarih, 2014/05 sayılı yönetim kurulu kararında belirtilmesine karşın fiyat tespiti yapacak Şirket’in USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş.’ye ait A grubu payların fiyatına yönelik bir değerleme yapamaması nedeniyle A Grubu Payların satış işlemine konu edilmemesi kararı uyarınca A Grubu payların satın alınmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına,

Karar verilmiştir.

Park Elektrik: Yönetim Kurulu’ nun 27.03.2014 tarihli toplantısında;
Şirketimizin,2013 yılına ait dönem karı ve geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 148.867.243 TL üzerinden % 42,819 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,42819 TL, net 0,36397 TL olmak üzere 63.744.336,22 TL tutarındaki nakit kar payının 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul tarihimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Ana Sözleşme tadilimizin onayını müteakip belirlenecek ve kamuya açıklanacaktır.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin; Manisa İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yapılan jeotermal kaynak arama sahası ihalesi sonucunda Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Hacıveliler Beldesi’ndeki jeotermal kaynak arama sahası ruhsatını almaya hak kazandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Böylelikle, Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle 20.03.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile Manisa-Gölmarmara-Hacıveliler 2014/01 no.lu jeotermal kaynak arama ruhsatına sahip olmuştur.

Turcas Petrol: Söz konusu sahada jeoloji ve jeofizik arama çalışmalarına başlanarak jeotermal kaynak saptanması amaçlanmakta, buna bağlı olarak da elektrik enerji üretimine yönelik yatırımlar planlanmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak: www.kap.gov.tr

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir