BIST 30 adayları

BIST30 adayları büyükler: Hızlanmak için yeterince yavaş olmak gerekir

BIST50 içinden, BIST30 dahilinde olmayanların belirleyiciliği yok mudur? Bu hisseler 2 klüp arasına sıkışmış yatırımcı toplulukları olarak görülebilir mi? Toplulukların belli konulara odaklanmış olduğunu düşünebiliriz. Sonuçta potansiyeli sonucu dahil olduğu endeks içinde yapacağı hareketlenmeler ile geleceği belirlenmiş olacaktır. Esas faaliyet, makro göstergeler, yabancı yatırımcı için cazibeli raporlar ve benzeri pek çok parametre üzerinden model bakış kurarak gelecekleri hakkında fikir sahibi olabiliriz. Yığınla parametre arasında en önemlileri üzerinden arınmaya giderek daha yalın model kurabileceğimiz gibi, daha karmaşık hale giderek rekabet avantajı üretmeye çalışırız.

Nisandan bugüne gelişim

Endeks dahilindeki hisselerin ağırlıklarına göre dağılımı göstermektedir ki haftalarca süren “yükselmeme” eğilimi belirgin gelişmiştir. Bu tırnak içi ifade tek başına hikayenin özünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle bugünden ileriye rapor hazırlamak isteyenlerin anlatıcılığı bunun üzerine kurulabilir. Bir kelimenin ötesinde cümlelere ve oradan sayfalara geçilebilir, yeter ki aksiyona geçirici verimde olsun. Elbette bunu bir paragrafa da sığdırmak ideal durumdur. Hızlı tüketim dünyasında bazen ilaç bu format olmaktadır.

Yükselmeme eğilimini belirleyen temel etken TL varlıklardaki dinamik veya “dalgalanma” ise bu anlatımı biraz deşmek gerekir: TL varlıklarda negatif ayrışma Nisan ayında da “devan etti”. Yani süreklilik gösterdi. Bu süreklilik hali gelecekte yaşanabilecek olası gelişmelerin ihtimalini yükseltecekti. Nisan ayı dahil devam eden düşüşe tepki olarak yükseliş ihtimali artacaktı kısacası.

Bir başka deyişle: negatif ayrışmanın şekli geleceği belirleyecekti. Ayrışmanın onlarca hali olabilir: bu hallerden geleceğe ışık tutacak olanlar “model problemi”dir. Buna okunmayan söylemlerin tehlikeli olduğunu hatırlatmayı tavsiye biliriz: yatırım tavsiye etmiyoruz ama tutarlı bakış takip etmenizi, keşfetmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz.

Devam eden ayda olan da benzer idi: büyük borsalara paralel hareket eden BIST varken, TL negatif ayrışması sürdü.

Aylar süren negatif ayrışma ve bunun daha “kalabalık ve yıpratıcı” görünen haftalık hallerini hatırlarsak: oldukça bıktırıcı olduğunu düşünebiliriz. Bıkkınlık veren aslında oyunun bitmeye başladığına işaret eden parametre olabilir mi?

Bugünden ileriye

Haziran ve temmuzu şimdilik atlayalım: bıkkınlığın davranışsal etkisiyle geleceğe bakarsak toparlanma devamını bekleyebiliriz. Düşüş eğiliminde yukarıdaki anlatımlara sebep formasyonlar sonucu düzgün tepki beklemeyi sürdürüyoruz. Bu “düzgün” hali yumuşatılmış yükseliş olarak da algılayabiliriz.

Portföy dağılımı da dinamiktir, düzenli gözden geçirilmesi ve sağlık kontrolü gerektirir.