Bimeks Hisse Yorumu / Gedik Yatırım – (22.11.2013)

Bimeks Hisse Yorumu

Tavsiye: AL

Hedef Fiyat:  TL 3.67 /hisse

Büyüme, artan verimlilik ve yeni fırsatların odağında… Bimeks’i 3.67 TL 12 aylık hedef hisse fiyatı ve %82 potansiyel getiri ile araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Bimeks, 4.8x 2014 FD/FAVÖK ve 11.6x F/K çarpanı ile benzer şirketlere göre sırasıyla %38 ve %23 iskontolu işlem görmektedir.

Büyüme, verimliliğin artmasına sebep olacak. Electroworld’ün %100 hissesinin satın alınması neticesinde Bimeks’in satış gelirlerinin 2013 tahminimiz 745 mn TL’den 2014 yılında 1.3 milyar TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Satınalma neticesinde, mağaza sayısı aynı dönemlerde 90’dan 135’e yükselecek iken, satış alanı ise 45,980 m2’den 105,600 m2’ye yükselecektir. Daha yüksek satış alanı neticesinde, Bimeks’in tedarikçi şirketlerden daha iyi koşullarda satınalımlar yapmasını, beyaz eşya, ev gereçleri satışlarını artırmasını bekliyoruz. 2013 FAVÖK marjını %5.6 öngörürken, artan verimlilik ile marjın %6.7 seviyesine yükselmesini bekliyoruz.

Bimeks, yeni inorganik büyüme fırsatlarını gözetmektedir. Bimeks, Electroworld satınalması ile pazar payını %8’den %15’e yükseltirken, yeni büyüme fırsatlarını gözetmektedir. Darty de Türkiye’den çıkmak istediğini belirten bir diğer oyuncu iken, Bimeks’in muhtemel Darty satışında güçlü bir aday olabileceğini düşünüyoruz. Darty, yaklaşık %6 pazar payını temsil etmektedir.

Franchise ve internet mağazacılığı odaklı büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Bimeks’in 2012-2016 yılları arasında 55 franchise, 45 Bimeks-sahipliğinde mağazayı portföyüne dahil etmesini bekliyoruz. Öte yandan, internet üzerinden satışların toplam satışlar içerisindeki payının önümüzdeki 10 yılda mevcut %8 seviyesinden %15’e yükselmesini bekliyoruz.

Riskler. Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve yüksek pazar rekabeti Bimeks için temel riskleri oluştururken, 21 mn TL döviz açık yükümlülük pozisyonu net kar üzerinde hafif etki edebilecektir. Öte yandan, Bimeks değerlememiz için bir diğer risk ise beklentimizin üzerinde olabilecek net işletme sermayesi ihtiyacıdır.

Bimeks için neden AL tavsiyesi vermekteyiz?  Bimeks’i 3.67 TL 12 aylık hedef hisse fiyatı ve %82 potansiyel getiri ile araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Bimeks, 4.8x 2014 FD/FAVÖK ve 11.6x F/K çarpanı ile benzer şirketlere göre sırasıyla %38 ve %23 iskontolu işlem görmektedir. Bimeks’in Electroworld alımı sonrasında operasyonlarında iyileşme ve verimlilikte artış beklemekteyiz. Öte yandan, muhtemel organik ve inorganik büyüme fırsatlarının Bimeks için önemli katalistler olacağı görüşündeyiz.

1. Tüketici elektroniği pazarının, GSYİH büyümesinin üzerinde büyümeye devam etmesini bekliyoruz.

2. Tüketici elektroniği pazarında, Bimeks’in de faaliyet gösterdiği alt segment Teknoloji Perakende Mağazalarının, toplam pazar içerisindeki payını artırmaya devam etmesini bekliyoruz.

3. Bimeks’in Electroworld alımı sonrasında hem tüketici elektroniği pazarında rekabet gücünü artırmasını, hem de tedarikçilere karşı daha güçlü konumda olmasını bekliyoruz.

4. Elektroworld mağazalarının 31 Ekim’de portföye dahil edilmesi ile, Bimeks, 1 Kasım’dan itibaren Electroworld mağazalarından satış geliri elde edecektir. Bu doğrultuda, 2013 satış gelirlerinde Electroworld mağazalarından son 2 ayda katkı olmasını bekliyoruz.

5. Bimeks, Electroworld’ün %100 hissesini 6 mn TL karşılığında satın alırken, Elektroworld’ün bilançosu 26 mn TL Net Aktif Değer üzerinden Bimeks’e geçtiği için, muhtemel envanter düzeltmelerini de göz önüne alarak, Bimeks’in sadece satınalım sebebiyle tek seferlik 13-18 mn TL aralığında gelir kaydetmesini bekliyoruz. Muhafazakar bir yaklaşımla 13 mn TL gelir öngörümüzle, 2013 net karının 19 mn TL olmasını bekliyoruz. Bimeksin, birikmiş zararları 19 mn TL iken, 2013 net karının birikmiş zararları silebileceğini düşünüyoruz. Bu durum da, temettü dağıtımının önünü açabilecektir.

6. Darty de Türkiye’den çıkmak istediğini belirten bir diğer oyuncu iken, Bimeks’in Darty’nin muhtemel bir satışı sürecinde de Darty ile ilgilenebileceğini ve muhtemel bir alıcı taraf olarak güçlü olduğunu düşünüyoruz. Darty, tüketici elektroniği mağazacılığında %6 pazar payını temsil etmektedir.

7. İnternet üzerinden satışlar, sektörde ortalama %2.5 seviyesinde iken, Bimeks de internet satışlarının payı 2013 6 ay itibariyle %7.6 seviyesine yükselmiştir. İnternet üzerinden satışlar, daha az yatırım gideri ve faaliyet harcaması gerektirirken, satış gelirlerindeki büyümeyi destekleyecek önemli bir satış kanalıdır. Bu doğrultuda, Bimeks’in internet üzerinden satış gelirlerinin toplam satış gelirleri içerisindeki payının 10 yıllık bir süreçte %15 seviyesine yükselmesini bekliyoruz.

8. Bimeks, uyguladığı franchise yöntemiyle, yatırım harcamalarını ve faaliyet giderlerini düşürebilmektedir. Franchise yönteminde, franchise alan kişi tek seferlik 90,000 TL ve ortalama 600,000 TL inşaat gideri öderken, Bimeks, satış gelirlerini %6.5-7 kadarını franchise sahibine ödemektedir. Bu sistemle, Bimeks kendi stoklarını yönetirken, franchise mağaza işleten kişi ödeme riski ve stok riski taşımamaktadır. Bimeks’in 2012-2016 süresinde 55 franchise mağazayı faaliyetlerine katmasını bekliyoruz. Öte yandan, aynı dönemde Bimeks-sahipliğinde 45 mağazanın faaliyetlere katılmasını bekliyoruz.

9. Bimeks’in artan mağaza sayısı ve satış alanı neticesinde, tedarikçi firmalardan daha iyi koşullarda alımlar gerçekleştirmesini ve ödeme vadelerinde uzama bekliyoruz. Öte yandan, daha yüksek satış alanının, stoklarda da azalmaya sebep olmasını bekliyoruz. Böylelikle, nakit döngüsünün 2013 için öngördüğümüz 39 gün seviyesinden, 2014 yılında 33 gün, 2015 yılında ise 30 gün seviyesine düşmesini bekliyoruz.

10. Bimeks, 4.8x 2014 FD/FAVÖK ve 11.6x F/K çarpanı ile benzer şirketlere göre sırasıyla %38 ve %23 iskontolu işlem görmektedir. Şirket, Borsa İstanbul’da işlem gören, benzer şirket, Teknosa’ya göre ise 2014 FD/FAVÖK üzerinden %45 ve F/K üzerinden %42 iskontolu işlem görmektedir. Bimeks hissesinin, önemli iskonto barındıran çarpan seviyesi, iyi yönde değişen bilançosu, verimlilik sonrası artacak olan karlılığı ve büyüme hedefleri neticesinde cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.

Değerleme Özeti; Bimeks için hedef hisse fiyatımız 3.67 TL olup, %82 potansiyel getiriye işaret etmektedir. Bimeks için hedeflediğimiz 12 aylık piyasa değeri ise 440 mn TL’dir.

Riskler

1. Ekonomik büyümenin öngörülerimizin altında kalması, tüketici elektroniğine olan talebi önemli ölçüde düşürebilecektir. Tüketici elektroniği, GSYH büyümesine yüksek seviyede duyarlıdır. Öngörülerimizin altında bir GSYH büyümesi, tüketici talebinin de tahminlerimizin altında kalmasına sebep olabilecektir.

2. Pazarda, halihazırda, yüksek rekabet koşulları hakimdir ve rekabetin daha da artması pazardaki oyuncuların karlılıkları üzerindeki baskıyı artırabilecektir.

3. Varsayımımızın üzerinde gelebilecek net işletme sermayesi ihtiyacı da Bimeks değerlememizdeki bir diğer önemli risktir.

4. Bimeks, 2013 9 ay itibariyle, bilançosunda, 21 mn TL net döviz açık yükümlülük pozisyonu taşımaktadır. Döviz açık yükümlülüğü, Euro varlıklardaki net 11.6 mn Euro yükümlülükten kaynaklanmakta olup, Euro’nun TL karşısında değer kazanması, net karın hafif olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.

Gedik Yatırım Araştırma

Tüm Bimeks hisse yorumları için tıklayın!

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hisse senetleri ve piyasalar konusunda sormak istediklerinizi piyasa uzmanımıza aşağıdaki form yardımıyla iletebilirsiniz.

İletişim Formu

İletişim formu için buraya tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir