BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri

Gelişmekte olan ülkeler de direnç göstermenin bir resmi olmuştur. Varlık sınıfına Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerin eklenmesiyle ortaya çıkan öz sermaye değerleri, önceki rekor seviyedeki 26 trilyon dolardan bu yana neredeyse iki katına çıktı. Bu önemli bir gösterge ve artış.

ABD Hazine getirileri yükseliyor, bu da yatırımcıları gelişmekte olan ülke hisse senetlerinden daha yüksek kazanç getirisi talep etmeye zorlayarak ABD’nin hisse senedi fiyatlarında düşüşe yol açabilir. Biden’ın dış ve ticaret politikalarındaki herhangi bir sürprizin hesaba katılması gerekebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 76.4 TRY fiyatında (%−0.59) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 3.515M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.041M iken iki aylık ortalama hacim 3.549M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 46.228B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 22.2.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %3.25 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %1.19, aylık %11.37 ve 3 aylık %9.14 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %1.19 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.8 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %2.4 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 4.20176504 N bandındadır.

ATR çizgisi 1.59842752 ve CCI20 çizgisi 79.06 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.74937731 A ve sinyal olarak 1.52526359 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 3.200005 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %62.02 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %81.68 N ve Stokastik %D çizgisinin %85.78 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %71.43 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.19 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %61.05’dur. Hacim Ağırlıklı

Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 75.96666733 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 0.89942366 N iken, parabolic sar indikatörünün 74.93154028 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 71.17199964 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 78.79658774 N ve destek seviyesinin 68.89841116 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 78 ve 74 noktalarında Sabit Hacim Profili yönümüzü bulmakta bize projeksiyon formasyonu ile yardımcı olacaktır. 74 ve aşağısı büyümeyi hayli yavaşlatabilir. Artık BIM’de reklam vermeye başladı ve rekabet kızışıyor. BIM’in reklam vermediği için daha makul fiyatlarla sattığını biliyoruz. Bundan sonra yükselen reklam maliyetleri hem kendi çizgisinde sapmaya hem de temettü verimini azaltmaya neden olabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 21.3 TL fiyat bandında %2.01 değerle seansı kapattı. 13.125M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 7.859M ve son iki ayda 13.543M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 7.543B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi (MY) %5.17 ve hisse başına temettünün 1.08 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %0, aylık %3.5, çeyrek dönem için %37.6 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %0 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 29.94 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.44 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.65697075 N oranındadır. ATR çizgisi 0.67791818 ve CCI20 çizgisi 97.45 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.52636436 S ve sinyal olarak 0.61101415 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.439998 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %62.68 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %65.15 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %61.33 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %61.04 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 21.273333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.74209348 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 20.06633243 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 19.05620008 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 21.6965203 N ve alt seviyesi 19.6304795 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Son 10 günde diğer birçok hisselere 2 kata yakın para akarken TAV Havalimanında para çıkışı oldu. Rekor zamanlarda haftalık ve aylık getirisi düşük. Bu sebeple destek noktaları dirençten daha yakın görülebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.85 TL fiyat bandında %0.3 değerle kapanış gösterdi. 37.712M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 38.876M ve iki aylık ortalama hacim 35.474M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 36.69B olup fiyat kazanç oranı ise 9.94.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.2 ve hisse başına temettünün 0.37 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %4.66, aylık %9.13, çeyrek dönem için %5.25 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %4.66 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.37 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.83732329 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.34586402 ve CCI20 seviyesi 152.81 S ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.28781584 A ve sinyal olarak 0.1795413 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.05 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %66.17 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %85.98 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %86.29 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %85.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %7.14 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %73.25 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.90333367 bandındadır.

Boğa ayı gücü 1.18232487 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 15.84320237 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 15.78540008 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 16.91811532 N ve alt seviyesi 15.15588488 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, momentum ve hacim artarsa bunun yanında Chakin indikatörünü de düzeltirse 17.60 ‘ı test edebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, ortalama bir volatilite ile yükselen piyasa hisse senetlerinde ani yön değişikliklerine karşı savunmasız olabilir. Pandemiyi çevreleyen riskler ve ABD başkanlık geçişinin yanı sıra Orta Doğu, Akdeniz ve Yükselen Çin önemli değişkenleri oluşturmaktadır.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN