BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Yaşlanan Avrupa

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin göreve gelmesinden bu yana en zorlu görevi yarın vereceği birçok gazetede belirtilmektedir. Tahvil faizlerindeki yükselişin, rekabet piyasasıyla yarışabilecek olduğuna dair içgörü geliştirmiş bir Avrupa karşımızda.

Avrupa Birliği Pfizer’dan 4 milyon dozluk anlaşma imzaladığına dair açıklaması ile piyasadaki beklentileri daha da olumlu yaptı fakat Euro’daki zayıflama devam ediyor. 

 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 68.9 TRY fiyatında (%0.95) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 5.74M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 4.662M iken iki aylık ortalama hacim 3.456M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 41.054B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 19.71.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Hisse senedinin temettü getirisi hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %2.84, aylık %−2.13 ve 3 aylık %−0.22 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−8.74 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.39 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −1.88058821 N bandındadır.

ATR çizgisi 1.63419551 ve CCI20 çizgisi 76.32 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.93901689 A ve sinyal olarak −1.33840114 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 3.50 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %50.97 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %69.75 N ve Stokastik %D çizgisinin %63.63 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde ve Aroon down ise %42.86 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.33 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %54.86’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 68.71666733 ‘dir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 1.83235766 S iken, parabolic sar indikatörünün 64.3585698 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 71.59600022 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 70.18757286 N ve destek seviyesinin 65.00742764 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Nötr ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. Hacim artarken para girişi dee yüzde 4 üzerinde artış sağladı. Gıda piyasası genel olarak istenilen bir çizgide.70.55 TL hedefi kırılırsa 77TL mümkün gözükmektedir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 26.06 TL fiyat bandında %0.62 değerle seansı kapattı. 4.733M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 11.493M ve son iki ayda 11.271M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 9.356B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda -2.283B, net borcun en son çeyrekte 5.889B ve net marjın son on iki ayda −92.28 olduğunu tespit ediyoruz.

Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi bulunmamaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 138.19 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %0.23, aylık %20.65, çeyrek dönem için %28.12 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %22.35 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 28.06 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.51 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 2.43752936 N oranındadır. ATR çizgisi 0.98804891 ve CCI20 çizgisi 78.02 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.0152401 A ve sinyal olarak 0.93685474 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 2.159999 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.42 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %58.82 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %59.34 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %7.14 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.1 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %69.06 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 25.92666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 1.16053804 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 27.79439908 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 23.03040008 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 27.4221895 N ve alt seviyesi 21.537811 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Regresyonda hafif bir düşüş var. Ancak 27.04’e momentum kuvveti mevcut iken 25.04’e de destek inişi gerçekleştirebilir. Müthiş osilatör ve super trende alarm kurarak takip etmek yararlı olabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.7 TL fiyat bandında %1.33 değerle kapanış gösterdi. 32.133M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 29.287M ve iki aylık ortalama hacim 40.282M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 35.978B olup fiyat kazanç oranı ise 8.49.

Varlığın net kazancı (MY) 4.237B, net borcu (ESÇ) 9.024B ve net marjı (SOİA) 14.56 kadardır. Hisse senedinin temettü getirisi bulunmamaktadır.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.69 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %3.34, aylık %−0.71, çeyrek dönem için %9.01 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %3.73 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.39 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.13926448 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.36517936 ve CCI20 seviyesi 61.88 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.03132381 A ve sinyal olarak −0.07216264 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.050001 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %56.54 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %62.39 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %51.72 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %42.86 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %51.99 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.57000033 bandındadır.

Boğa ayı gücü 0.33247362 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 15.551 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.51160002 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 17.1721506 N ve alt seviyesi 15.6078494 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, zoom, whatsapp vs şirketlerin pandemi sonrası beklentilerin düşmesine dahil oldu.

Son dönemde Bip uygulamasına yatırım yapan şirket güçlü bir para girişi yakalamıştı. Hacim yüzde 20’lere kadar azalırken para girişi %1 arttı.17.08 hedefi ve 15.84 desteği trend dahilinde saptanabilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Avrupa’da aşılamanın sanıldığından yavaş ilerlemesi ve Japonya’da yeni bir virüs türünün ortaya çıkması Euro bölgesindeki tedirginliği arttırdı. Türkiye’nin büyüme hızı etkilenmezken, yaşlanan Avrupa’nın daha volatil olduğunu görmekteyiz.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir