BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: 2021 İtibariyle Dengeler Değişiyor

Türkiye’nin büyük stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğu ancak 2018’in ardından 2020’de de kur krizi yaşadığı belirtilen İngiltere CEBR raporunda Çin’in 2028’de ABD’yi geçeceğinden bahsedildi.

AB’den çıkış geri sayımı başlarken Boris Johnson yeni gümrük anlaşmalarını imzalıyor. Başbakan ayrıca İngiliz ihracatçıların karşılaştığı yeni bürokrasi dağının “harika bir şey” olduğunu iddia etti.

Boris Johnson, artık ihracatçılar için “tek bir form setine sahip olma avantajına sahip olacaklar” dedi. Boris Johnson’ın babası da Fransız ve Brexit’ten etkilenecek. Babası, Brexit’ten sonra AB ile bağlarını sürdürmek için Fransız pasaportu başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Türkiye ise Brexit sonrası 2.4 milyar dolarlık ticaret kaybını engellemek için İngiltere ile başarılı bir anlaşma imzaladı ve karşılıklı haklarımızı korumuş olduk.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 75.5 TRY fiyatında (%−1.69) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 3.666M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.338M iken iki aylık ortalama hacim 3.503M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 46.197B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 22.18.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %3.26 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %3.14, aylık %8.32 ve 3 aylık %8.87 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %61.81 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 76.8 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.72 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 3.48735343 A bandındadır.

ATR çizgisi 1.54977524 ve CCI20 çizgisi 117.60 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.48503032 A ve sinyal olarak 1.04167347 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 4.349998 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %63.63 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %92.65 N ve Stokastik %D çizgisinin %88.59 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.14 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %75.72’dur. Hacim Ağırlıklı

Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 75.93333433 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 5.14525767 N iken, parabolic sar indikatörünün 71.9773756 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 70.5349995 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 76.60642918 N ve destek seviyesinin 67.42856972 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 73 ve 77 TL aralığındaki X ekseninde neredeyse simetrik üçgenlere bakmamız gerek. Kırılım hangi yöne olursa Fib ona göre yeni bir orijin alabilir. Mumlar dolgun olmazsa ve haftanın ilk günleri 76.50 ‘yi geçmezse en iyi ihtimale durağan bir seyir izlenebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 21.3 TL fiyat bandında %0.66 değerle seansı kapattı. 5.448M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 12.831M ve son iki ayda 13.442M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 7.644B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi (MY) %5.11 ve hisse başına temettünün 1.08 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %2.11, aylık %6.5, çeyrek dönem için %39.49 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−27.00 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 29.94 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %1.42 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.09264672 N oranındadır. ATR çizgisi 0.74842299 ve CCI20 çizgisi 131.46 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.66126116 S ve sinyal olarak 0.71162698 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.039999 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %64.26 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %69.61 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %62.51 olduğunu saptayabiliriz. %80 aşağısı, genellikle fiyatın düşeceği anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın −0.20 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %80.82 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 21.25333267 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 1.04732865 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 19.87568049 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 18.41920012 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 21.45249761 N ve alt seviyesi 19.54850239 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır.Güçlü para akışı 22 TL ‘yi test ettirebilir. Yoksa, 19 TL’ye bir çekilme ve destek testine neden olabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.1 TL fiyat bandında %−0.86 değerle kapanış gösterdi. 30.028M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 35.918M ve iki aylık ortalama hacim 33.265M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 35.467B olup fiyat kazanç oranı ise 9.61.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.27 ve hisse başına temettünün 0.37 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %1.9, aylık %6.27, çeyrek dönem için %5.5 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %16.67 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %1.74 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.34820608 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.33624491 ve CCI20 seviyesi 105.35 S ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.11952653 A ve sinyal olarak 0.0608123 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.29 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %56.25 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %79.37 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %77.63 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.22 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %76.07 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.17333333 bandındadır.

Boğa ayı gücü 0.62614154 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 15.1813919 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 15.6890001 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 16.27166174 N ve alt seviyesi 15.18733846 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, 15.75TL de Sabit Aralık Hacim Profilindeki sarı kademelerin oluşturduğu ince kırmızı çizgi önemli bir destek noktasıdır. Oluşan üçgen bakalım yeni trend noktasında hangi basamakta sonlanacak, bu sonraki fiyat seviyelerini tespit etmekte önemli bir rol oynayacak, denilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

 

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

 Sonuç itibariyle, 2021’e girerken “rekorcu” borsa kazandırdı, altın ve döviz özellile yüksekten alanlar için şimdilik kaybettirdi. Değişen düzenler, yeni makalelerde söylemleri de değiştirecek. Japonya borsaları olumlu açıldı yerine Hindistan borsaları pozitif açtı söylemlerini kullanacağız. Japonya’nın bir süre daha dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan CEBR, 2030’ların başında Hindistan’ın Japonya’yı geçeceğini, Almanya’nın da dördüncülükten beşinciliğe gerileyeceğini öne sürüyor. Yeni yılımız cennet vatanımız ve aziz milletimiz için hayırlara niyaz olsun. Okumalarınız için teşekkür ederiz.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN