BIMAS: Model güncelleme

Model güncelleme: BIMAS

BIMAS haziran 2021 yazımızdan bu yana 2 önemli prim bölgesi oluşturdu: ilk dalgada % 15, ikinci dalgada % 35 prim yaptı. Her ikisinin de 6 ay içinde olduğunu düşünürsek enflasyona karşı korumalı reel getiri stratejilerinde portföylerde yer aldığını fon hareketlerinden izleyebiliyoruz. Sektörün yeni koşullar altında 2022 başlangıcı yeni fırsatların önünü açabilir ve ağırlıklı belirleyicilerden biri BIMAS, daha fazla dikkat çekecektir. Hissenin geçmiş döngülerinden yola çıkarak yatırımcısına özel gösterge (endeks) oluşturulabilir. Uzun vadeli fonların hamlesini belirleyecek olan haftalık hareketlerin de kıyaslamalı olarak daha pozitif sinyal verdiğini gelişimden izliyoruz. Bir toplanma hikayesi sonucu görülen pozitif uyumsuzluk ana eğilim olarak devam ediyor. Geçmişin belli dönemlerini kıyaslayarak model üzerinden canlılık durumunu takip edebiliriz.

Kıyaslamalı güç denklemi (BIMAS)

Haftalık Son 3 dönem Son 6 dönem Son 12 dönem
Değişim 100,32% 98,25% 96,16%

Model katsayılarına göre hesapladığımız aşağıdaki denklem sonuçları üzerinden yukarıdaki tabloyu özet olarak verebiliriz. Gelişime bakınca giderek güçlenen seyir görmekteyiz. Buradan türev sonuçlar ama değerli bulgular da çıkarabiliriz: değişim hızı veya ivme hareketi hatta daha ileride gidersek ivmenin ivmesi üzerinden hikaye renklenmektedir.  Model bazlı derine gittikçe durumun “hassasiyet” derecesi artmaktadır.

Model bazlı varsayımsal sonuçlardan

Aşağıdaki kutucukta sembolik  açıkladığımız model denkleminin BIMAS üzerinden bir ilginç sonucu aktaralım:

Ağustos 2018 – Şubat 2019 getiri: %35 – %40 bandı (6-7 ay) görülmüştü. Bunun sebebi parametreler üzerinden açıklarsak “anormallik” kaynaklı olduğunu görüyoruz: model eşiği ağustos içinde hızlı düşüş gösterirken (günlük hareketler üzerinden) prim hareketini başlatacak ivme (algoritmik sinyal) hızlıca daha pozitif değer almaya başlamıştı. Sonucu sonraki dönemlerin primi olarak görüldü.

Şimdi anormallik var mı?

Basit hikaye olarak bakarsak modelde belirtilen çarpanların etkisi “son 3 hafta” hareketiyle pozitif değişime geçti. Hatta 12 hafta içinde görülen bu yüzdesel değişim gelecek haftalarda da devam ettikçe portföy beklentileri değişmeyi sürdürecektir. Hangi portföyler? Haftalık bazlı baktığımıza göre uzun vadeli portföyler için bu gelişme söz konusudur. Kısa vade düşünenler için günlük bazda gelişim takip edilebilir. Bu durumda günlük hareketlerin 10,20,30 gün hareketlerini değerlendirebiliriz. Haziran yazımıza baz olan bu modeli sürdürüyoruz.

Kıyaslamalı değişim takibi için basit değerleme modeli

GP = Gçmş x Algo (model gereği geçmişi geleceğe bağlayan tutarlı denklemlerden biri)

Gelecekteki Performans, geçmiş dönemin bir kısmı ile algoritmik sinyal çarpımına eşittir.

1)       Eşitliğin sağ tarafındaki değişim, solu belirler

a.       Geçmişin incelenen kısmı +/- değişim gösterdikçe denklem sonucunu etkiler

b.       Modelden gelen Algo sinyal ortalama değişimi denklemi etkiler

c.        a ve b çarpımı pozitif olduğu sürece denklem  sonucu hızlı artar

d.       çarpım negatif ise gelecekte düşüş eğilimi sorgulanmaya başlar         

2)       Kurallar silsilesi detaylandırılabilir: sayısal modelin farklı algoritmalarla tarifi mümkündür

3)       analitik hata: sadece (Geçmş) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir