BİM Hisse Yorumu / Ziraat Yatırım – (24.03.2023)

BİM Mağazalar (BIMAS)

Öneri: “AL”
Kapanış Fiyatı: 141,10 TL
Hedef Fiyat: 216,00 TL
Potansiyel Getiri 53%

Güçlü Yönler

 Enflasyonist ortamda güçlü 2023 beklentileri
 Aynı mağaza sepet hacmi artış trendinin güçlü görüntüsünü koruması
 2022 yıl sonu verilerine göre 10.370 adet Türkiye mağaza sayısı ile yaygın mağaza ağı
 Süpermarket alanındaki iş modeli «FİLE»’nin 26 ili kapsam alanına alması
 Yeni yatırımın (Bisküvi ve çikolata üretim tesisi) yakında devreye girecek olması
 Nakit toplama gücü ve kendi finansmanını iç kaynaklardan sağlaması
 Operasyonlarının büyük çoğunluğunu TL üzerinden gerçekleştirmesi sebebiyle yabancı para riskine maruz kalmaması

Riskler

 Yeni mağaza açılışlarında yüksek inşaat maliyetleri
 Tedarikçi riski
 Sektörde rekabetin sertleşmesi
 Regülasyonlara bağlı ortaya çıkabilecek cezalar
 Faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki ekonomik konjonktüre bağlı oluşabilecek belirsizlikler

BİM’in İNA ve benzer şirket çarpanlarına göre hesapladığımız hedef değeri 131.158mn TL’dir.

Kaynak: Ziraat Yatırım