BİM Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (3.02.2022)

Güçlü büyüme, cazip değerleme

Endeksin Üzerinde Getiri
Hisse Fiyatı: 70,55TL
12 Aylık Hedef: 115TL

BIMAS için 115TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi yineliyoruz: Tahminlerimizi ve değerlememizi yeni makro varsayımlarımızı yansıtacak şekilde revize ettiğimiz ve güncel hedef değerimize %63’lük artış potansiyeli sunan BIMAS’ı en çok önerilenler listemizde tutmaya devam ediyoruz. BIMAS’a ilişkin olumlu görüşümüzün nedenlerini: 1) 4Ç21 ve 2022’de güçlü büyüme ile birlikte sağlam operasyonel marjlar ve nakit üretimi tahminimiz, 2) mevcut negatif reel faiz ortamında enflasyona karşı korumasının daha değerli olacağı görüşümüz, 3) mevcut ekonomik konjonktürde mağaza ulaşılabilirliğinin kolaylaşması ve kira artış oranlarının manşet enflasyonun altında kalması nedenleriyle yüksek mağaza açılış hızının devam edeceği yönündeki beklentimiz, 4) güçlü mağaza büyümesi ve yüksek gıda enflasyonu sonucu sağlanan operasyonel kaldıraç ve stok karı etkisinin, 2022 yılında personel, enerji ve lojistik giderlerindeki yüksek artışı büyük ölçüde telafi edeceği yönündeki tahminimiz ve 5) güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, artan regülasyon riski, asgari ücret artışı, Rekabet Kurumu’nun cezası ve BİST’te düşen yabancı oranından görece daha fazla etkilenmesi gibi nedenlerle, hissenin Ağustos’20’den bu yana endeksin %40 altında performans göstermesi olarak sıralayabiliriz.

4Ç21’de güçlü bir performans bekliyoruz: 4Ç21’de oldukça yüksek baz etkisine rağmen (geçen sene aynı dönem pandemi kısıtlamaları nedeniyle %45 büyüme göstermişti), kuvvetli talep, hızlı mağaza açılışları (yıllık: %13) ve artan gıda enflasyonu (yıllık: %33) nedeniyle %33 seviyesinde güçlü bir ciro artışı öngörüyoruz. Böylelikle 2021 büyüme beklentimiz Şirket yönetiminin %20-25’lik öngörüsünün üzerinde %27 seviyesine çıkıyor. Yüksek büyümenin sağladığı operasyonel kaldıraç sayesinde 4Ç21’de %9,6 seviyesinde oldukça güçlü FAVÖK marjı bekliyoruz. Tahminlerimiz tüm yıl için %8,9 FAVÖK marjına işaret ederken, Şirket yönetiminin %8 (+-50 baz puan) olan öngörüsünün üzerinde yer alıyor. Ancak, güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, net karın, Rekabet Kurumu’nun para cezasına ilişkin ayrılması muhtemel karşılık nedeniyle düşüş göstermesini bekliyoruz.

2022’de yüksek büyüme öngörüyoruz: Güçlü benzer mağaza büyümesi (LfL) ve hızlı mağaza sayısı artışı (+%11) sayesinde 2022’de %50 ciro ve %48 FAVÖK büyümesi (UFRS-16 öncesi) öngörüyoruz. Enflasyonist bir ortamda brüt kar marjı üzerinde önemli bir baskı beklemiyoruz. Ayrıca, kuvvetli mağaza açılışları ve benzer mağaza büyümesinin, personel, enerji ve lojistik giderlerindeki yüksek artışı büyük ölçüde telafi edeceğini ve FAVÖK marjındaki baskının çok sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

Güncel çarpanların hissenin gerçek değerini yansıtmadığına inanıyoruz: BIMAS, 10x 2022T F/K ve 5,5x 2022T FD/FAVÖK ile (UFRS-16 öncesi, RK para cezası ile düzeltilmiş net borç kullanılmıştır) 5 yıllık tarihsel ortalamalarına +%50 iskonto ile işlem görmektedir. Güçlü büyüme, dayanıklı marjlar ve yüksek nakit akışı göz önüne alındığında, fazla cezalandırıldığını ve mevcut seviyelerin alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.

Riskler: Mevzuat değişiklikleri, yıl içinde olası asgari ücret artışı, enflasyonun tahminlerimizin altında gerçekleşmesi ve gönüllü fiyat indirimleri değerlememiz üzerindeki en önemli aşağı yönlü risk unsurlarıdır.

Kaynak: Ak Yatırım