BİM 2022 3. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

BİM’in 3. çeyrek kârı beklentinin altında kaldı

BİM 2022 yılının 3. çeyreğinde 1,78 milyar TL net dönem kârı elde etti, beklenti şirket kârının 1,91 milyar TL olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

BİM 2022 yılının 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,91 milyar TL’nin hafif altında 1,78 milyar TL net dönem kârı elde etti. Böylece bu çeyrekte net kâr marjı bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan azalarak yüzde 4,3 seviyesine geriledi. 2022 yılının ilk 9 ayında ise net kârı 4,79 milyar TL olurken, net kâr marjı yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. BİM’de ciro büyürken, brüt kar ve FVAÖK marjı geriledi.

BİM’in ciro büyümesi şirket beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, trafik büyümesi ve pazar payı performansı sürüyor. Şirketin satışları yıllık yüzde 135 artarken 41 milyar TL’ye ulaştı. Dokuz aylık satışları ise geçen yıl 50,1 milyar TL iken, bu yıl 102,3 milyar TL’ye çıktı. Satışlarında yüzde 90’ı BİM Türkiye’den gelirken, yüzde 3,8’i File, yüzde 4,7’si BİM Fas ve yüzde 1,2’si BİM Mısır’dan elde edildi.

Bu çeyrekte BİM 7,2 milyar TL brüt kâr elde ederken, çeyreksel ve yıllık bazda brüt kârını artırdı. Fakat bu çeyrekte çeyreksel bazda brüt kâr marjı yüzde 17,7, yıllık ise yüzde 18 seviyesine geriledi. Şirketin FVAÖK’ü 3 çeyrekte 2,9 milyar TL’ye yükselirken, marjı yüzde 7’ye geriledi.

BİM toplamda 11,274 mağaza ile faaliyet gösterirken, bu çeyrekte 209 yeni mağaza açılışı yaptı.

BİM’in mağaza büyümesi yıllık bazda yüzde 9 arttı. Şirketin Türkiye’de (File dahil) 10,358 mağazası bulunurken, yurt dışında 916 mağaza sayısına ulaştı. Böylece bir önceki çeyreğe göre hem Türkiye hem de yurt dışında mağaza sayısını artırdı.

File cephesinde 23 şehirde 192 mağaza faaliyet gösterirken, bu yılın ilk 9 ayında 32 yeni mağaza açılışı gerçekleşti. Ayrıca online satışlar File gelirlerinin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Şirketin Fas’ta 610 mağaza 3 logistik merkezi, Mısır’da 306 mağaza 2 logistik merkezi bulunuyor.

Ürün kategorisine göre Özel Markalı ürünlerin payı yüzde 62,8 seviyesinde gerçekleşti. Markalı ürünlerin payı ise yüzde 29,1 oldu. Aynı mağaza satış büyümesi çeyreksel bazda arttı. Şirketin bu çeyrekte; aynı mağaza satış rakamı günlük 43,851 TL ve sepet hacmi ise 73,1 TL olurken, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 117 ve 101 oranında arttı.

Yatırım harcamaları artarken, satışlara oranı yatay kaldı.

2022 yılı ilk dokuz ayında 2 yeni bölge deposu açılırken, 2 adet bölge deposunun da yapımı devam ediyor. Şirket bu çeyrekte 1,3 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirirken, bunun satışlara oranı yüzde 3,2 seviyesinde yatay seyretti. Böylece şirketin 9 aylık yatırım harcaması 3,3 milyar TL’ye yükseldi. Yatırım harcamaları, diğer yatırım faliyetleri ve kiralama yükümlülükleriyle birlikte bir önceki çeyrek 1 milyar 656 milyon TL olan nakit pozisyonu bu çeyrekte 1 milyar 116 milyon TL’ye geriledi.