BİM 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (17.11.2022)

“BİM’in 2022 Üçüncü Çeyrek Net Dönem Karı Piyasa Beklentilerinin Bir Miktar Altında Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 129,60 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 185,00TL

Şirketin 3Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,8 oranında artarak 1.775mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi 1.913mn TL, bizim beklentimiz ise 1.945mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen operasyonel giderleri etkili olmuştur.

BİM’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %135 oranında artarak 41.026mn TL’ye yükselirken (Piyasa beklentisi: 39.649mn TL), satışların maliyeti ise %138,3 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %120,8 oranında artarak 7.247mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da yıllık 1,1 puan azalarak %17,7’ye inmiştir. Marjlardaki gerileme daha düşük marjlı ürünlerin payının artması ve maliyetlerin fiyatlara yansımasının zaman almasından kaynaklanmıştır.

BİM’in operasyonel giderleri ise aynı dönemde %127,5 oranında artmış ve 5.048mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 104mn TL net gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %110,2 artışla 2.303mn TL olmuştur. 3. çeyrek FAVÖK rakamı ise %89,7 artışla 2.865mn TL olurken (Piyasa beklentisi: 3.244mn TL), FAVÖK marjı 1,7 puan azalışla %7’ye gerilemiştir.

3. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 112mn TL net gelir kaydedilmiştir. Finansman öncesi faaliyet karı %106,3 artışla 2.414mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında 269mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. 368mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı %100,8 oranında artışla 1.775mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket, Ocak-Eylül döneminde 4.793mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde Şirket, 2.294mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

BİM’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 165,00TL’den 185,00TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım