BİM 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.05.2019)

“BİM’in 2019 1. Çeyrek Net Dönem Karı Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Hedef Hisse Fiyatı : 90,85 TL

Şirketin 1Ç2019’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında azalarak 215,4mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 285mn TL, bizim beklentimiz ise 258mn TL idi. Şirketin karının gerilemesinde yüksek finansman gideri etkili olmuştur.

BİM’in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 oranında artarak 9.025mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %30,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %26,2 oranında artarak 1.537mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,4 puan düşüşle %17’ye gerilemiştir.

BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde %21,8 oranında artmış ve 1.134mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 9,1mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %42,7 yükselişle 411,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,4 puan yükselerek %4,6 olmuştur.

İlk çeyrek FAVÖK (TFRS16 Hariç) rakamı %15,5 artışla 420,2mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,5 puan düşüşle %4,7’ye gerilemiştir. TFRS16 etkisi dahil edildiğinde FAVÖK %79,9 artışla 654,2mn TL’ye yükselmiş olup, FAVÖK marjı ise %7,2 olarak hesaplanmaktadır.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 20,2mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %47,8 artışla 431,7mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında, daha önce faaliyet kiralaması başlığında faaliyet gideri olarak sınıflandırılan kiralama yükümlülüklerinin finansman giderine aktarılması sebebiyle 152,3mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Yüksek finansman giderinin etkisiyle de vergi öncesi net kar %8,8 gerilemiş ve 279,5mn TL olmuştur. 64,1mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı %8,1 düşüşle 215,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 1 puan gerilemeyle %2,4 olmuştur.

İlk çeyrek sonuçları ardından şirket 2019 beklentilerini korumuştur. Şirketin yeni mağaza açılış hedefi 820 adet olup, satış artışı beklentisi %25’dir (+- 2 puan), FAVÖK marjı beklentisi ise %5’tir (+-0,5 puan). 2019 yılı yatırım harcamaları öngörüsü 1.100mn TL düzeyindedir.

Raporun tamamı için tıklayın.