BİM 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (13.05.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 78.00 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 105.00TL
Potansiyel Getiri: 35%

Net kar TFRS16 nedeniyle düşük geldi
 Bim 1Ç19 sonuçlarında 215mn TL net kar açıkladı. Burada ilk kez uygulanmaya başlanan TFRS16’nin 51mn TL’lik olumsuz etkisi söz konusudur.  Şirket son çeyrekte %29 satış büyümesi kaydederken, FVAÖK marjı (TFRS16 etkisi hariç) %4.7 ile beklentiler dahilindedir
 Düşük net kar rakamı nedeniyle hisse etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.

7,713 toplam mağaza sayısı, %29 satış büyümesi
 Şirket, 1Ç19’da, yurtiçinde 6,956, toplamda da 7,713 mağaza sayısına ulaşmıştır. Satış gelir büyümesi %29 seviyesinde gerçekleşmiştir.
 Şirket Fas’ta ve Mısır’da sırasıyla 456 ve 301 mağaza sayısına ulaşmıştır. Şirket son çeyrekte 7 yeni File mağazası açarak 71 mağazaya ulaşmıştır.

Brüt kar marjında 0.4 puan düşüş
 Bim 1Ç19’da %17.0 brüt kar marjı ile yıllık bazda 0.4 puan düşü kaydetmiştir. Bu düşüşte enflasyonla mücadele programının etkili olduğu kanısındayız.

Net borca döndü
 UFRS16 etkisi nedeniyle son çeyrekteki 956mnTL’lik net nakit pozisyonundan 2.7mlr TL net borca dönmüştür. UFRS16 ile birlikte kira sözleşmelerinin aktifleştirilen maliyetleri vadeleri boyunca dahil edilmiş ve bu toplam borcu 3.6mlr TL artırmıştır.

>

Raporun tamamı için tıklayın.