BİM 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (06.03.2020)

“BİM’in 2019 4. Çeyrek Net Dönem Karı Piyasa Beklentilerine Paralel Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 52,20 TL
Hedef Hisse Fiyatı :61,50TL

BİM’in 4Ç2019’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında azalarak 318,7mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 313mn TL, bizim beklentimiz ise 340mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen finansman gideri etkili olmuştur.

BİM’in satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,8 oranında artarak 10.529mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %15,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %17,2 oranında artarak 1.796mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,2 puan artarak %17,1’i göstermiştir.

BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde %14,1 oranında artmış ve 1.276mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 23,1mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %24,1 yükselişle 542,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,3 puan yükselerek %5,2 olmuştur. 4. çeyrek FAVÖK (TFRS16 Hariç) rakamı %3,6 artışla 528,9mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,6 puan düşüşle %5’e gerilemiştir. TFRS16 etkisi dahil edildiğinde FAVÖK %57,3 artışla 803,3mn TL’ye yükselmiş olup, FAVÖK marjı ise %7,6 olarak hesaplanmaktadır.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 41,4mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %23,9 artışla 584mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında daha önce faaliyet kiralaması başlığında sınıflandırılan kiralama yükümlülükleri sebebiyle 171,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Yüksek finansman giderinin etkisiyle de vergi öncesi net kar %11,7 gerilemiş ve 412,5mn TL olmuştur. 93,8mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı %11,3 düşüşle 318,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 0,9 puan gerilemeyle %3,0 olmuştur. 4. çeyrek karıyla birlikte 2019 yılı net dönem karı 1.225mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem karı 1.250mn TL idi.

BİM’in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yapmış olduğumuz ufak çaplı güncellemelere karşın, iskonto oranındaki düşüşün etkisiyle 54,85TL’den 61,50TL‘ye yükseltiyoruz. Şirket için daha önceki daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.