BİM 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (05.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Nötr

AL
Hisse Fiyatı: 48,84 TL
Hedef Fiyat: 60,36 TL
Getiri Potansiyeli: %24

 Net kar beklentimizle uyumlu. Bim yılın son çeyreğinde, piyasa ortalama beklentisi olan 313 mn TL ve beklentimiz olan 316,4 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %11,3 azalışla 318,7 mn TL net kar açıkladı. Beklentiler ile uyumlu gerçekleşen finansalların hisse performansına etkisini ‘nötr’ olarak değerlendiriyoruz. Şirket ayrıca, ilk taksidi 1,20 TL, ikinci taksidi 0,80 TL olmak üzere toplamda 2,0 TL nakit temettü dağıtım kararını genel kurulun teklifine sunduğunu açıkladı. Toplam temettü verimi son kapanış fiyatına göre %4,1 temettü verimliliğine işaret ediyor.

 Ciro büyümesi beklentilerin hafif altında. Yeni mağaza açılışlarının olumlu katkısına rağmen, gıda enflasyonundaki yavaşlama ve artan rekabet ortamının son çeyrekte şirketin ciro büyümesinin yavaşlamasına neden olduğunu görüyoruz. 4Ç19’da net satış gelirleri bizim beklentimizin %3,9, piyasa ortalama beklentisinin %3,6 altında yıllık bazda %15,8 artışla 10.529 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Bim, 4Ç19’da yıllık bazda ‘like for like’ mazağa satışlarında yıllık %5,5, sepet hacminde %5,9 artış kaydederken, mağaza trafiğinde ise %0,5 daralma kaydetti. Şirketin son çeyrekte 196 yeni mağaza açılışı ile toplam mağaza sayısı 8.348’e ulaştı.

 Beklentiler ile uyumlu operasyonel kar. Bim 4Ç19’da, IFRS 16 etkisi dahil beklentimiz olan 828 mn TL’nin %3, piyasa ortalama beklentisi olan 804 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %57,3 artışla 803 mn TL FAVÖK, %7,6’da FAVÖK marjı açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisinin 0,3 puan üzerinde, bizim beklentimiz olan %7,6 FAVÖK marjı ile benzer doğrutluda gerçekleşti. TFRS 16 etkisi hariç baktığımızda ise, FAVÖK yıllık bazda %3,6 artışla 529 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla, FAVÖK marjı da TFRS 16 etkisi hariç yıllık bazda 0,6 puan gerileyerek %5 seviyesinde gerçekleşti.

 Şirket’in 2020’ye ilişkin öngörüleri beklentilerimizle uyumlu. Şirket yönetimi 2020’ye ilişkin olarak, satış büyümesini %23 (+-2 puan), TFRS 16 etkisi hariç FVAÖK Marjını %5,0 (+-50 baz puan), yatırım harcamaları öngörüsünü ise 1.000 mn TL seviyesinde açıkladı.

 Hedef fiyatımız 60,36 TL’yi ve ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Beklentilerimizle uyumlu gelen finansal sonuçlar ve şirket yönetiminin açıkladığı 2020 hedeflerinin beklentilerimiz uyumlu olması doğrultusunda, BIMAS için 12 aylık hedef fiyatımız olan 60,36 TL’yi ve ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Orta-uzun vadede enflasyon ve mağaza genişleme hızlarında öngördüğümüz kademeli yavaşlamaya rağmen, sektörün ekonominin üzerindeki büyüme performansını sürdürmesini bekliyoruz.