Bien Halka Arz Oluyor – (11-12 Mayıs 2023)

Seramik sektörünün önemli oyuncularından BİEN, halka arz ediliyor.

Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım konsorsiyum liderliğinde yürütülecek halka arz sürecinde, 11-12 Mayıs’ta talepler toplanacak.

Yeni yatırımlara devam ederken kurumsallaşma ve şirkete değer katacak yatırım fırsatlarını da değerlendirmeyi amaçlayan BİEN, halka açılıyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi. Halka arz süreci Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile yürütülecek. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi.

Bien’in çıkarılmış sermayesinin 288.673.881 TL’den 361.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve artırılacak 72.326.119 TL nominal değerli B Grubu pay satışa sunulacak. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda Nurullah Ercan’ın sahip olduğu toplam 14.465.223 TL nominal değerli payda da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86.791.342 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı %20,0, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı %24,0 olacak.

BİEN artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55’nin de Aydın Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. 102 milyon m²/yıl ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü şartlarda Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, 153 milyon m²/yıl toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve Ar-Ge odaklı yeni nesil üretim ekipmanıyla sektörde çok önemli bir avantaj sağlanması bekleniyor.