Bedelsiz Sermaye Artırım Potansiyelleri / Vakıf Yatırım – (18.12.2020)

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü) kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave kaynak talep etmeden bedelsiz olarak hisse senedi dağıttıkları sermaye artırım türüdür.

Son bilançolara göre şirketlerin bedelsiz sermaye artırım potansiyellerini hesapladık. Ekteki tabloda; bedelsiz sermaye artırım potansiyeli en yüksek ilk 20 şirket ve potansiyelleri sıralanmıştır. Hesaplamada şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı yapma ihtimali değil yapabilme yeteneği sıralanır. Buna göre tabloda üst sırada yer alan şirketlerde daha yüksek potansiyel olsa da sermaye artırımı yapıp yapmamak şirketin kendi kararıdır.

Bedelsiz Potansiyeli (%): (Anaortaklığa Ait Özkaynaklar — Ödenmiş Sermaye) / Ödenmiş Sermaye * 100 şeklinde hesaplanmaktadır. Her şirketin son açıklanan bilançosuna göre hesaplanmış olup, piyasa değeri için bir önceki kapanış referans alınmıştır.

Kaynak: Vakıf Yatırım