Bankalar ucuz mu?

Bankacılık endeksi: Model ne diyor?

Bankacılık endeksi dahilindeki yabancı yatırımcı tercihlerine baktığımızda tabloda performans kayıplarını belirgin şekilde görmekteyiz. Son 1 yılın veya sadece bu yılın getirileri endeksin hatta pek çok hissenin gerisinde kalmış durumdadır. Temel soru: bu böyle devam edecek midir? Esas olan ekonomi dinamiklerine göre hareket midir yoksa matematiksel döngülerin tespit ettiğini yapmak mıdır?  Bu yılın en kötüsü geride kalmış mıdır? Haberleri ne gözle yorumluyoruz. Bakışımız sadece bakmak üzerine mi tasarlanmıştır? Görmek için yapılması gereken zor olmasaydı ülke ekonomisi daha iyi noktada olabilirdi. Peki basitçe görebilir miyiz?  Örneğin : “en kötüsü geride kaldı..” ifadesi ne anlama gelmektedir ? Matematiksel karşılığı nedir? Çok anlamlı olabilir değil mi? Yani içinde çok anlam barındırabilir veya tek anlamı vardır (varsa) çok yüksek yorum değerindedir. Bilgiden yoruma geçmeden sokağa bile çıkmamak gerekir.

Son 1 yıl: performans kayıpları normalleşme gereği midir?

Yabancı yatırımcı gözdesi bankacılık hisseleri dahilindeki ağır toplar kayıplarını sürdürmüş durumdalar. Son 1 yılda %15 civarı kayıpla geleceği satmış mıdır? Satın almak üzere midir? Deyişlerin anlamı gözlemde farklı, anlamda farklı ve matematik modele göre daha mı farklıdır? Matematik modele göre hareket etmenin güzelliği algoritma ve sıkı kuralların beraberinde gelmesi midir?

Bu sıkı kurallar sayesinde olacakları belirleyen parametreleri yeniden mi seçmek gerekir? Son 1 yıl aralığı zamanla değişen süreçtir. Güzel bir fırsatın yakalanmasını belli dönemler için sağlayabilmektedir. “En kötüsü geride kaldı” ifadesine dönecek olursak doğruluğu yüksek bakışlar içermektedir. Yeni yükselişlerin habercisi gibi görünmektedir. Ancak, bu yükseliş yönlü performansın zamanlaması nedir. Matematik modele göre yaklaşmakta mıdır?

Sözlü ifadelere dayalı, sayısal cümlelerden yoksun bakış sorunları da beraberinde getirir. Bir başka deyişle: sözel değil ama sayısal modele ihtiyaç her gün giderek artmalıdır. Edindiğimiz eğitim ve öğretim ve üzerine tecrübelerin karşılığında bir model kuramaz isek geleceğin verimsiz geçmesini kabullenmişiz demektir.