Bankacılık Sektörü Raporu / Halk Yatırım – (13.10.2022)

Sektörde yüksek karlılık artışı devam ediyor

Bankacılık sektörü, Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır. Ülke ekonomisinde finansal sistemin çalışması ve kaynakların doğru alanlara kanalize edilmesi için hayati öneme sahip kurumların başında gelen bankalarda aktif hacmi, krediler, mevduatlar ve karlılık yıllar itibarıyla artarak devam etmektedir. Sektörde faaliyet gösteren bankaların toplam net karı 2020 yılının tamamında 58,5 milyar TL iken, net kar tutarı 2021 yılında 92,9 milyar TL’ye yükselmiştir. TCMB’nin 2021 yılının son aylarında yaptığı faiz indirimleriyle birlikte sektörde borçlanma maliyetlerinin gerilemesi, kredi-mevduat makasındaki iyileşme ve bankaların elinde bulunan TÜFE’ye endeksli tahvillerden elde ettikleri gelirlerin artmasıyla birlikte 2022 yılında kar tutarlarında hızlı bir yükseliş görülmüştür. Bu yılın sekiz ayında da net kar 252,2 milyar TL’ye yükselmiştir.

Sektörde faaliyet gösteren bankalardan, Akbank’ta dijitalleşme odaklı yönetim ve güçlü operasyonel performans karlılığı destekliyor. Dijitalleşmeye yapılan yatırımların katkısıyla, karlılık rasyolarında artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Garanti Bankası’nın 2022 yılında TL kredi hacminde %62,2 artış öngörürken; özel bankalar arasında artan rekabetin de etkisiyle TL mevduat büyümesinin de %86,6 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. İş Bankası için 2022’de %342’lik kar artışı ve %48,6 özsermaye karlılığı öngörüyoruz. Güçlü mevduat hacminin yanı sıra iştirak gelirlerindeki artış ile ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü katkısı gelir tablosunda öne çıkarken, kardaki büyüme de sermaye yeterlilik rasyosunu desteklemeye devam ediyor. TSKB’nin yılın ilk yarısına ait gelir tablosunda öne çıkan ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü katkısı ile maliyetlerin kontrol altında tutulması faktörlerini bankanın güçlü yanları olarak görmekteyiz. Vakıfbank’ta kredi mevduat faizi makasındaki iyileşmenin karlılığa daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapı Kredi’de ise 2022 yılı için net faiz marjındaki artışın, TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinin etkisiyle, 500 baz puanın üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Akbank

AL
Hisse Fiyatı: 12,93 TL
Hedef Fiyat: 16,54 TL
Getiri Potansiyeli: %28,0

Dijitalleşme odaklı yönetim ve güçlü operasyonel performans karlılığı destekliyor.

Bankanın mevduat ve kredi hacmi artışı, karlılık ve aktif kalitesini güçlendirmeye devam ediyor. TL kredi hacminde 2021 yıl sonuna kıyasla %39,4 büyüme görülürken, banka 2022 yılı için TL kredi büyümesini %50’nin üzerinde öngörmekte. Bankanın yılın ilk yarısında, KOBİ ve tüketici kredilerinde pazar payı kazanımları sağladı görüldü. Mevduatlar tarafında ise, toplam mevduatlar aynı dönemde %37 artarken, güçlü mevduat bazı ve KKM sayesinde TL kredi/mevduat oranında yıllık 20 puan iyileşme görüldü. Aktifleri ise 922 milyar TL’ye ulaşan Akbank’ın 2022 yılının ilk yarısında ortalama aylık yeni müşteri kazanımı yıllık bazda 3 katına çıktı. TCMB’nin faiz indirimlerinin etkisiyle kredi-mevduat makasındaki genişleme, karlılık ve aktif kalitesi banka rasyolarında iyileşme yarattı. Yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelen yüksek karlılıkla birlikte özkaynak karlılığı (ROE) %54,2 ve aktif karlılığı (ROA) da %5,7 düzeyinde gerçekleşti. Yüksek TÜFE’ye endeksli tahvil portföyü marjları destekliyor. 2022 yılı 2. çeyrek sonu itibarıyla bankanın TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerinin hacmi 85 milyar TL olurken, banka bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerini 2022 yılı 2. çeyreğinde yıllık bazda %400’ün üzerinde artırarak 9,6 milyar TL gelir sağladı. Ayrıca TÜFEX hacminin özkaynaklara oranı da %83’e yükseldi.

Dijitalleşmeye yapılan yatırımların da katkısıyla, karlılık rasyolarında artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Kar artışı beklentileri ile uyumlu olarak, özsermaye karlılığının 2021 yılı sonundaki %17,9 seviyesinden 2022 yıllı sonunda %58,5 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Aktif karlılığının ise, 2021 yılı sonundaki %2,3 seviyesinden 2022 yıl sonunda %6,7 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılı genelinde enflasyon oranının yüksek kalmasıyla, 2022 yılı 2. çeyreğinde %50 olarak alınan TÜFEX değerleme oranında yukarı yönlü güncelleme olacağı ve bu kanaldan gelir artışının devam edeceği beklentimizi koruyoruz. Bankanın yüksek karşılık oranlarının yanı sıra 1,4 milyar TL’lik serbest karşılığının bulunması ve %21,6 seviyesindeki 2. çeyrek sermaye yeterlilik rasyosu ile muhtemel risklere karşı korunaklı durumda olduğunu düşünüyoruz.

Değerleme. 2022 yılı şirket beklentilerinden daha iyi bir performans gösterebileceğini öngördüğümüz Akbank için yıl sonu net kar beklentimiz 61,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda, AKBNK hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı %28,0 getiri potansiyeli ile 16,54 TL olarak belirliyor; hisseyi ‘AL’ önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Garanti Bankası

AL
Hisse Fiyatı: 21,30 TL
Hedef Fiyat: 26,65 TL
Getiri Potansiyeli: %25,1

Marjlardaki iyileşme ivme kazanıyor.

2. çeyrek bilançosu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Garanti Bankası 2022 2. çeyrek sonuçlarına göre net faiz gelirleri yıllık %121 artışla 15,6 milyar TL oldu. Banka net dönem karını önceki yılın aynı dönemine göre %322 artırarak 12,9 milyar TL olarak açıkladı. Bankanın ‘Menkul Değerlerden Alınan Faizler’ kalemi altında gerçekleşen 5,4 milyar TL karın büyük bölümü TÜFE’ye endeksli tahvillerden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, enflasyona dayalı tahvillerin kara önemli katkısının devam ettiği görülüyor. Bankanın bilanço ayrıntılarına baktığımızda, son çeyrekte kredi büyümesi önceki çeyreğe göre %12,6 oranında gerçekleşirken; mevduat büyümesi ise %13,9 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın NPL rasyosunda da düşüş hareketinin sürdüğü gözlenirken, 2022 2. çeyrek itibariyle takipteki kredi oranı %3,2’ye kadar geriledi. Bankanın aktif karlılığı 2022 yılı ilk yarı sonu itibarıyla %4,3 ve ortalama özkaynak karlılığı ise %43,1 olurken, marjlardaki iyileşmenin ivme kazandığı gözlendi.

2022 yılının tamamında TL kredi hacminde %62,2 büyüme bekliyoruz. Garanti Bankası’nın 2022 yılında TL kredi hacminde yıllık %62,2 oranında artış bekliyoruz. Yıl genelinde tüketici kredileri tarafında devam eden yükselişin yanı sıra ticari krediler segmentindeki büyümenin de bankanın toplam kredi büyümesini destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu dönemde YP kredilerde ise, talep eksikliğine bağlı olarak dolar bazında %10,8 ile daralmanın devam edeceğini tahmin ediyoruz. 2022 2. çeyrek fonlama görünümüne bakıldığında ise, hem Kur Korumalı Mevduat ürünündeki gelişim hem de özel bankalar arasında artan rekabetin etkisiyle, Garanti Bankası’nın TL mevduat büyümesinin %86,6 seviyesinin üzerinde gerçekleşeceği görüşündeyiz. Bankanın aktif kalitesi göstergelerinde de önemli bir değişim öngörmüyoruz.

2022’de net faiz marjında iyileşme olacak. 2022 yılında kredilerde yeniden fiyatlandırmaların hızlanması ve mevduat maliyetlerindeki yatay seyrin katkısı ile swap dahil net faiz marjında iyileşme bekliyoruz. Banka’nın 2022 yılı komisyon gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla %66 artışla 14,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesini beklerken, bankanın faaliyet giderlerinde yıllık %95 artış gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Garanti Bankası’nın 2022 yıl sonu net karının yıllık %319 artışla 54,8 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz.

Değerleme. Bankanın finansal tablolarını incelediğimizde, 2022 yılının ilk yarısındaki net karın 2021 yılının tamamındaki karının %61 üzerinde gerçekleşmesi ile birlikte 2022’nin genelinde rekor düzeyde bir karlılık beklentisinin güçlendiği söylenebilir. 2022 yıl sonu net kar beklentimiz olan 54,8 milyar TL, %49,6 düzeyinde özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Bu kapsamda Garanti Bankası için 12 aylık hedef fiyatımızı %25,1 getiri potansiyeli ile 26,65 TL olarak belirliyor; hisseyi ‘AL’ önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

İş Bankası

AL
Hisse Fiyatı: 8,25 TL
Hedef Fiyat: 10,89 TL
Getiri Potansiyeli: %32,0

Faiz marjındaki artış karı desteklemeye devam ediyor.

Banka ikinci çeyrekte rekor düzeyde net kar açıkladı. Net karı çeyreklik %72 ve yıllık %562 oranında artış gösteren İş Bankası 2022 yılı 2. çeyreğinde 14,5 milyar TL net kar açıkladı. Toplam kredileri çeyreklik bazda %17,1 oranında artışla 652,1 milyar TL seviyesine yükselen bankanın 2. çeyrekte mevduatları ise %10,5 artışla 737,1 milyar TL oldu. 2. çeyrekte toplam kredi/mevduat rasyosu 5 bp artarken, vadesiz mevduatın toplam içindeki payı %48’e yükselerek sektör ortalamasının üzerinde yer aldı. Varlık kalitesi açısından takipteki kredilerinin oranı %3,0 seviyesine gerileyen İş Bankası, ikinci çeyrekte 2,1 milyar TL serbest karşılık ayırdı. Böylece bankanın toplam serbest karşılık tutarı 6,5 milyar TL’ye yükseldi. Öte yandan, bankanın swap maliyetleri çeyreklik bazda 201 milyon TL azalarak 3,2 milyar TL oldu. Net karı, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki artışın katkısıyla artan net faiz gelirleri ve kredi-mevduat makasındaki güçlü iyileşme destekledi. Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık %121,1 artarak 3,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, bankanın iştirak gelirleri çeyreklik bazda %51 arttı. Net kar çeyreklik %72,4 yıllık ise %562,3 artarken, özsermaye karlılığı son çeyrekte %49,9 oldu.

2022’de %342 kar artışı ile %48,6 özsermaye karlılığı öngörüyoruz. İş Bankası’nın sermaye yapısının da güçlü olmasının etkisiyle 2022 yılı için TL kredi büyümesini %50 oranında öngörmekteyiz. Banka, 2022 yılı için net kredi risk maliyetini 125 baz puanın altına revize etmişti. Yılın ikinci yarısında düşüş öngördüğümüz net kredi risk maliyetini 2022 yılı için 120 baz puan olarak tahmin etmekteyiz. 2022 sonu için NPL rasyosunu 2022 yılının ilk yarısındaki %3’ün hafif üzerinde %3,2 seviyesinde tahmin ediyoruz. Net ücret ve komisyon gelirlerinde, yılın devamındaki kredi büyüme oranındaki hafif yavaşlamaya bağlı olarak 2022 yılı için %100’e yakın bir artış öngörüyoruz. 2. çeyrekte yıllık bazda %145,8 oranında artış gösteren faaliyet giderlerinin ise yılın ikinci yarısında yavaşlamasını ve yılı %93 seviyelerine yakın bir artış ile tamamlamasını bekliyoruz. Bu tahminlerimiz çerçevesinde İş Bankası için 2022 yılı özsermaye karlılığını %48,6 olarak belirliyoruz. İştirak gelirlerindeki artış ve ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü katkısı gelir tablosunda öne çıkarken, kardaki büyüme de sermaye yeterlilik rasyosunu destekliyor. Bu faktörleri bankanın güçlü yanları olarak görürken, yüksek karşılık oranlarının olası risklere karşı koruyucu olduğunu düşünüyoruz.

Değerleme. 2022 yılı şirket beklentilerinden daha iyi bir performans gösterebileceğini öngördüğümüz İş Bankası için, 2022 yıl sonu net kar beklentimiz 59,5 milyar TL seviyesinde bulunuyor. İş Bankası hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı %32,0 getiri potansiyeli ile 10,89 TL olarak belirliyor; hisseyi ‘AL’ önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

TSKB

AL
Hisse Fiyatı: 2,46 TL
Hedef Fiyat: 3,15 TL
Getiri Potansiyeli: %28,0

Karlılık ve takipteki kredi rasyosunda iyileşme.

Net kar ve karlılık rasyolarında belirgin artış izleniyor. TSKB’nin 2022 yılı 2. çeyrek net karı 915 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyrek karı ile TSKB, kârını çeyreksel bazda %51, yıllık bazda ise %262 oranında artırdı. 2022 yılı 2. çeyreğinde artan karla birlikte özkaynak karlılığı (ROE) 2021 sonundaki %16,7’den 2,5 kat artışla 2022 yılı ilk yarı sonunda %40,4’e yükseldi. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu 2. çeyrekte ise BDDK geçici uygulamaları hariç %14,5 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan, bankada pozitif marj performansı da devam ediyor. Bankanın yıllıklandırılmış net faiz marjı 2. çeyrekte 50 baz puan arttı. Bankanın menkul kıymet portföyü yıl sonundaki 13,0 milyar TL’den ilk çeyrek sonunda 14,8 milyar TL’ye yükselmişti. 2. çeyrekte ise, toplam menkul kıymetler 20,8 milyar TL’ye yükseldi. Toplam TL menkul kıymet portföyünün %64’ü (yaklaşık 13,2 milyar TL) TÜFE’ye endeksli kağıtlardan oluşuyor. TÜFE beklentisindeki revizyon kaynaklı olarak son çeyrekte 437 milyon TL’lik ekstra gelir elde edildi ve net faiz marjını destekleyen unsurlardan biri oldu. TÜFEX Ekim-Ekim enflasyon varsayımı %49’dan %66,5’a revize edildi.

Takipteki kredi rasyosunda iyileşme devam ediyor. Yılın ilk yarısında zayıf yatırım iştahı ile birlikte TSKB’nin kurdan arındırılmış kredi büyümesi yıllık bazda %9,9 daralırken, TL bazında toplam krediler son çeyrekte 64,2 milyar TL’den 69,6 milyar TL’ye yükseldi. Kredilerin %94,2’si YP kredilerden oluşurken, segment bazında ise toplam kredilerin %69’u yatırım kredilerinden oluşuyor. Banka kredi hacminde yılı kurdan arındırılmış olarak daralma ile kapatacağını öngörüyor. Önemli göstergelerden biri olan takipteki kredi oranı son çeyrekte %3,4’ten %3,3’e gerilerken, kur etkisi dahil net risk maliyeti son çeyrekte 268 bps oldu.

2022’de %299 kar artışı ile %51,4 özsermaye karlılığı öngörüyoruz. Karşılık oranlarında iyileşmenin yanı sıra ayrılan serbest karşılıklar ile bankanın risk ağırlıklı varlıklarının önemli bir kısmının YP cinsinden olması, bankayı muhtemel riskler karşısında güçlü yapan unsurlar. Hesaplamalarımıza göre, kur etkisi dahil kredi risk maliyetini 2022 yıl sonunda %2,1 seviyesinde tahmin ediyoruz. Yılın ilk yarısına ait gelir tablosunda öne çıkan iştirak gelirlerindeki artış, ücret ve komisyon gelirlerinin güçlü katkısı ve maliyetlerin kontrol altında tutulması faktörlerini bankanın güçlü yanları olarak görmekteyiz.

Değerleme. 2022 yılın beklentileri ve ilk yarı finansal sonuçları baz alındığında, 2022 yılı şirket beklentilerinden daha iyi bir performans yakalayabileceğini tahmin ediyoruz. Bu kapsamda, TSKB için 12 aylık hedef fiyatımızı %28,0 getiri potansiyeli ile 3,15 TL olarak belirlerken, hisseyi ‘AL’ önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Vakıfbank

AL
Hisse Fiyatı: 7,25 TL
Hedef Fiyat: 9,66 TL
Getiri Potansiyeli: %33,3

Yüksek karlılık ve likidite, güçlü net faiz marjı

II. çeyrekte net dönem karı yıllık %963 arttı. Vakıfbank’ın 2022 yılının 2. çeyreğinde net dönem karı yıllık bazda %963 oranında artarak 7,016 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın ortalama özsermaye karlılığı 2. çeyrekte %36,0 ve ortalama aktif karlılığı ise %2,4 seviyesine yükseldi. Net faiz marjı 160 baz puan artışla %5,77 seviyesine yükselirken, TL kredi mevduat makasında 54 baz puanlık iyileşme gözlendi. Önceki çeyrekte %39,9, ikinci çeyrekte ise %58,2 ile değerlenen TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin 12,7 milyar TL’lik katkısıyla, net faiz gelirleri çeyreksel bazda %57,6 oranında artarak 14,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu dönemde, toplam mevduatlar çeyreksel bazda %15,1 ile, %13,8 olan sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşirken; TL mevduat büyümesi %11,8, YP mevduatlar ise dolar bazında %4,3 artış gösterdi. Kredilerin mevduatlardan daha düşük oranda büyümesine bağlı olarak da, kredi/mevduat oranı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 180 baz puan azalarak %92,2’ye geriledi. Net ücret ve komisyon gelirlerinin yıllık %113,6 artışla 2,3 milyar TL’ye yükselmesi de karı destekleyen faktörlerden biri oldu. Bankanın takipteki krediler rasyosu, artan kredilerle çeyreksel bazda 25 baz puan iyileşerek %2,62’ye gerilerken, net kredi risk maliyeti çeyreksel bazda 67 baz puan düşüşle 205 baz puana geriledi. Yılın ilk çeyreğinde %154,3 olan toplam karşılık rasyosu ise, ikinci çeyrekte %160’a yükseldi. Bu çeyrekte 2 milyar TL serbest karşılık ayıran bankanın toplam serbest karşılıkları 4 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

Kredi mevduat faiz makasındaki iyileşmenin karlılığa daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Vakıfbank’ın 2022 yılı için swap ile düzeltilmiş net faiz marjını %6,3 olarak tahmin ediyoruz. Banka 2022 yılı geneli için ücret ve komisyon gelirlerindeki artışı %100’ün biraz altında gerçekleşmesini bekliyor. Bizim tahminimiz de, bankanın tahminlerine yakın olarak, ücret ve komisyon gelirlerinin yıllık %97,3 artış göstereceği şeklinde. Faaliyet giderleri tarafında ise yıllık %72,2 artış tahmin ediyoruz. Yüksek karşılık oranlarının yanı sıra yasal sınırların oldukça üzerinde olan (YP likidite karşılama rasyosu %353 ve toplam likidite karşılama rasyosu %195) likidite rasyoları ile bankayı olası riskler karşısında güçlü olarak değerlendiriyoruz. Bu beklentilerimiz paralelinde, Vakıfbank için 2022 yılı net kar tahminimiz 35,2 milyar TL iken, özsermaye karlılığını %44,0 olarak öngörüyoruz.

Değerleme. Yüksek karşılık oranları ve yasal sınırların üzerinde likidite rasyoları ile olası riskler karşısında güçlü olarak değerlendirdiğimiz Vakıfbank için 2022 yıl sonu net karını yıllık %743 artış ile 35,2 milyar TL olarak bekliyoruz. Vakıfbank hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı %33,3 getiri potansiyeli ile 9,66 TL olarak belirliyor ve hisseyi ‘AL’ önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Yapı Kredi

AL
Hisse Fiyatı: 8,20 TL
Hedef Fiyat: 10,47 TL
Getiri Potansiyeli: %27,7

Karlılıkta güçlü artışın devamını bekliyoruz.

Net kar 2.çeyrekte yıllık %434 artış gösterdi. Yapı Kredi 2022 yılının 2. çeyreğinde beklentinin üzerinde 11,9 milyar TL net kar açıkladı. Net kar çeyreklik %64, yıllık %434 artarken; özsermaye karlılığı yılın ilk altı ayında 35 puan artışla %49,9 ve 2. çeyrek özelinde %56,7 seviyesinde oluştu. Kar artışında, kredi hacminde artışa ek olarak, Kur Korumalı Mevduat tutarındaki artış ve TCMB’nin faiz indirimlerinin etkisiyle kredi-mevduat makasındaki genişleme etkili olurken; bu gelişme karlılık ve aktif kalitesi rasyolarında iyileşmeye neden oldu. Net faiz gelirleri son çeyrekte yıllık %226 ve çeyreklik %52,7 artışla 15,5 milyar TL olurken, ücret ve komisyonlardaki artış yıllık %96 oldu. Operasyonel giderlerdeki artışın %89,9 ile daha sınırlı kalması karlılığın artmasına katkı sağladı. Yılın ilk yarısında bankanın net faiz marjı %6,42 olurken, net faiz marjındaki 325 baz puanlık iyileşmenin 210 baz puanlık kısmı menkul kıymetlerden geldi. Yılın ilk çeyreğinde %15,5 seviyesinde bulunan sermaye yeterlilik rasyosu, Haziran 2022’de %15,9 seviyesinde gerçekleşti. Yapı Kredi’nin kredi büyümesi yıllık %61 artış ile 513,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, mevduatları %76 oranında artışla 517,7 milyar TL oldu.

Net faiz marjı artışını 500 bps üzerinde bekliyoruz. Yapı Kredi, 2022 yılı için TL kredi büyümesini yüksek %20’li seviyeler olarak görürken, 2022 yılı ilk yarı TL kredi büyümesi 2021 yıl sonuna kıyasla %36 oranında artış gösterdi. Bankanın, sermaye yapısının da güçlü olmasının etkisiyle 2022 yılı için TL kredi büyümesini %61,9 oranında öngörmekteyiz. 2022 yılı için net faiz marjındaki artışın, TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinin etkisiyle, 500 baz puanın üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yapı Kredi’nin 2021 yılı için %2,5 olarak hesapladığımız kur etkisi dahil net kredi risk maliyetinin, 2022 yılında da %2,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bankanın 2022 yılı kredi risk maliyeti beklentisi ise 150 baz puanın altında gerçekleşeceği şeklinde. 2022 yılı ikinci yarısında kredi büyüme oranının ilk yarıya kıyasla daha düşük gerçekleceğini beklemekle birlikte enflasyonun altında kalmaya devam eden kredi faizlerinin etkisiyle takibe dönüşüm oranının sınırlı kalacağı görüşündeyiz. 2022 yılı için ücret ve komisyon gelirlerindeki büyümeyi %81 ve faaliyet giderlerindeki artışı ise yıllık %94,4 olarak tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz doğrultusunda bankanın 2022 yılı özsermaye karlılığını ise %48,8 seviyesinde bekliyoruz.

Değerleme. Bankanın ilk yarı finansal sonuçları baz alındığında banka yönetiminin yıl sonu öngörülerinin üzerinde bir performansla yılı tamamlayacağını öngörüyoruz. 2022 yıl sonu net kar beklentimiz 48,5 milyar TL seviyesinde bulunan Yapı Kredi için özkaynak karlılığını %48,8 olarak tahmin ediyoruz. Bu kapsamda Yapı Kredi için 12 aylık hedef fiyatımızı %27,7 getiri potansiyeli ile 10,47 TL olarak belirlememiz nedeniyle, ‘AL’ önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Halk Yatırım