Bankacılık Sektörü 2023 4. Çeyrek Kâr Tahminleri / Şeker Yatırım

4Ç23 Bankalar kâr beklentileri

4Ç23’de %21 kar daralması

Bankaların 4Ç23 finansallarını 29 Ocak – 11 Mart tarihleri arasında açıklamaları bekleniyor. Takip ettiğimiz bankalar için 3Ç23’deki %43 seviyesindeki güçlü kar artışını takiben 4Ç23’de çeyreksel bazda %21 oranında, yıllık bazda ise %16 seviyesinde kar daralması bekliyoruz. Özel mevduat bankalarında %23, kamu mevduat bankalarında ise %5 oranında çeyreksel kar daralması öngörüyoruz.

Yatırımcıların öncelikli olarak 1) faiz oranlarındaki sert artışların marjlar üzerindeki etkisi, 2) aktif kalitesinin seyiri, ve 3) bankaların 2024 bütçe beklentilerine odaklanmalarını bekliyoruz.

Çeyreğin öne çıkan başlıkları;

1) TL kredi büyümesinde %8,3 çeyreksel artış (3Ç23: %8,6), taksitli ticari krediler büyümesinde güçlü toparlanma,
2) Net faiz marjında (düzeltilmiş) 141 baz puan zayıflama, kredi-mevduat makasında devam eden zayıf seyir,
3) Swap fonlama maliyetlerinde %250 oranında rekor yüksek artış, Tüfe endeksli kağıt getirilerinde sınırlı artış (+%3),
4) Ücret ve komisyon gelirleri artış hızında yavaşlama,
5) 3Ç23’deki 29,5 milyar TL ticari kara karşılık 4Ç23’de 14,2 milyar TL ticari zarar,
6) Takibe geçen büyük montanlı bir kredi ve model revizyonları sebebiyle kredi riski maliyetinde (net) 90 baz puan artış,
7) Faaliyet giderlerinde devam eden artış (Çeyreksel: %16),
8) Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan sağlanan karda artış (Çeyreksel: %9), düşük vergi oranları.

Takip ettiğimiz bankalar arasında 4Ç23’de sadece TSKB ve VakıfBank için çeyreksel kar artışı modelliyoruz. Diğer bankalarda görülen trendin aksine marjlarda güçlü seyir karlılığı destekleyen ana unsurdur.

Çeyreksel bazda en sert kar daralmasını ise swap fonlama maliyetlerindeki oldukça yüksek artış ve Tüfe endeksli kağıt gelirlerindeki düşüş sebebiyle Yapı Kredi Bankası ve Akbank için modelliyoruz (-%36,6 ve -%35,3).

Garanti BBVA için kuvvetli çekirdek bankacılık gelirlerinin desteği ile çeyreksel bazda sınırlı %0,4 kar daralması modelliyoruz. Akbank ve İş Bankası uzun vadede en beğendiğimiz bankalar olmaya devam etmektedir.

Takip ettiğimiz bankalar arasında 4Ç23’de sadece TSKB ve VakifBank için çeyreksel kar artışı modelliyoruz. Diğer bankalarda görülen trendin aksine marjlarda güçlü seyir karlılığı destekleyen ana unsurdur.

Çeyreksel bazda en sert kar daralmasını ise swap fonlama maliyetlerindeki sert artış ve Tüfe endeksli kağıt gelirlerindeki düşüş sebebiyle Yapı Kredi Bankası ve Akbank için modelliyoruz (-%36,6 ve %35,3).

Garanti BBVA için ise kuvvetli çekirdek bankacılık gelirlerinin desteği ile çeyreksel bazda sınırlı %0,4 kar daralması modelliyoruz.

Akbank:

4Ç23 kar beklentimiz 13,239 milyon TL olup çeyreksel ve yıllık bazda bazda sert %35 ve %40 kar daralmasına işaret etmektedir. Çeyreksel özkaynak karlılığı %30 seviyesindedir. Swap fonlama maliyetlerindeki sert artış ve Tüfe endeksli kağıt gelirlerindeki azalma sebebiyle marjlarda sert daralma çeyreğin ana negatif unsurudur. Ticari karın, yüksek swap fonlama maliyetleri sebebiyle 3Ç23’deki 9,2 milyar TL seviyesinden 1,2 milyar TL seviyesine gerilemesi de karlılığı baskılamıştır. Ek olarak model değişikliği nedeniyle kredi karşılıkları önemli ölçüde artmıştır.

TL kredilerde ticari kredilerdeki kuvvetli artışın desteğine rağmen büyümede yavaşlama (Çeyreksel: %12 büyüme), TL mevduatlarda sektör üstü %17 artış, net ücret ve komisyon gelirlerinde %22 ve faaliyet giderlerinde %20 artış çeyreğin diğer önemli detaylarıdır.

Bankanın Tüfe endeksli kağıt değerlemesinde kullandığı oranı 3Ç23’deki %60 seviyesinden 4Ç23’de %62 seviyesine revize etmesi sebebiyle Tüfe endeksli kağıt gelirlerinde çeyreksel bazda %30 azalma modelliyoruz. Swap fonlama tarafında ise 3Ç23’deki 240 milyon TL gelire karşılık, hacimlerdeki artış sebebiyle oldukça yüksek 5 milyar TL tutarında zarar bekliyoruz. Net faiz marjının (düzeltilmiş) çeyreksel bazda sert 350 baz puan daralmasını ancak kümülatif bazda bütçe beklentisi %5 seviyesine yakın seviyelerde gerçekleşmesini öngörüyoruz. TL kredi-mevduat makasında çeyreksel bazda zayıf seyirin devam etmesini öngörüyoruz.

Aktif kalitesi tarafında ise, kümülatif kredi riski maliyetinin (kur etkisi hariç, net) model revizyonu ve takibe intikal eden bir kredi sebebiyle 107 baz puandan artarak 130 baz puan seviyesine yükselmesini ve bütçe beklentisi 100 baz puanın hafif üzerinde gerçekleşmesini modelliyoruz. Son olarak efektif vergi oranının %10 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Negatif.

Garanti BBVA:

4Ç23 kar beklentimiz 23,290 milyon TL olup çeyreksel bazda %0,4 düşüşe yıllık bazda ise %17 artışa ve çeyreksel %48 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. TL kredi büyümesinde kredi kartları ve ticari krediler kaynaklı yavaşlama ve %9 seviyesinde artış, YP kredilerde %2 artış, TL mevduatlarda %12 büyüme, YP mevduatlarda ise hafif daralma modelliyoruz. Ücret ve komisyon gelirlerinde artışın yavaşlayarak 3Ç23’deki %53’den %28 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. 3Ç23’de 7 milyar TL seviyesinde gerçekleşen ticari karın 4Ç23’de 4 milyar TL’ye gerilemesini bekliyoruz.

Swap fonlama maliyetlerinde, artan maliyetlerin de etkisiyle çeyreksel bazda 2,3 milyar TL zarar modelliyoruz. Bankanın Tüfe endeksli kağıt değerlemesinde kullandığı oranı %55 seviyesinden %61 seviyesine yükseltmesi sebebiyle bu kağıtların gelirlerinin %41 artarak 15 milyar TL seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Kredi-mevduat makasında daralmaya paralel olarak çekirdek net faiz marjının çeyreksel bazda 100 baz puan zayıflamasını bekliyoruz.

Aktif kalitesi tarafında kümülatif kredi riski maliyetinin (kur etkisinden arındırılmış, net) yaklaşık 80 baz puan seviyesinde ve bütçe beklentisi ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Faaliyet giderlerinde çeyreksel bazda %19 artış öngörüyor, 4,3 milyar TL tutarında kuvvetli iştirak gelirlerinin karlılığı desteklemesini modelliyoruz. Hafif pozitif.

HalkBank:

4Ç23 kar beklentimiz 2,036 milyon TL olup çeyreksel ve yıllık bazda %34 ve %65 oranında sert azalmaya işaret etmektedir. Çeyreksel olarak görece zayıf %6,7 özkaynak karlılığı modelliyoruz. Swap fonlama maliyetlerindeki sert artışa paralel olarak 11 milyar TL seviyesinde oldukça yüksek ticari zararın karlılığı baskılaması beklenmektedir.

TL kredilerde sabit seyir, YP kredilerde hafif artış, TL mevduatlarda 5% artış, YP mevduatlarda hafif artış, ücret ve komisyon gelirleri artış hızında toparlanma (Çeyreksel: +%40) ve faaliyet giderlerinde sabit seyir çeyreğin diğer öne çıkan detaylarıdır.

Bankanın Tüfe endeksli kağıtları değerlemede kullandığı oranı %60’dan %65 seviyesine revize etmesi sebebiyle bu kağıtların gelirlerinde çeyreksel bazda %20 artış, swap maliyetlerinde ise artan hacimlere paralel oldukça sert %130 artış bekliyoruz. Net faiz marjının (düzeltilmiş) ise çeyreksel bazda sınırlı 100 baz puan daralmasını modelliyoruz. TL mevduat maliyetlerindeki son derece yüksek artışa rağmen, kredi-mevduat makasındaki çeyreksel 100 baz puan toparlanma olumludur. Ancak kredi-mevduat makasındaki negatif seyirin devam etmesini modelliyoruz.

Aktif kalitesi tarafında kümülatif kredi riski maliyetinin (net) -40 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini modelliyoruz. Son olarak vergi gelirleri sebebiyle karlılığın olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Negatif.

İş Bankası:

4Ç23 kar beklentimiz 16,103 milyon TL’dir. Çeyreksel bazda %22, yıllık bazda ise %32 kar daralması ve çeyreksel %31 özkaynak karlılığı modelliyoruz. TL kredi ve mevduatlarda kuvvetli büyüme ve pazar payı kazanımları (Çeyreksel: %18 ve %24 artış), swap fonlama maliyetlerinde sert artış, ücret ve komisyon gelirlerinde ise rakip ortalamasının üzerinde %45 seviyesinde oldukça kuvvetli artış çeyreğin önemli detaylarıdır.

Diğer özel bankalardan farklı olarak, yüksek swap fonlama maliyetleri sebebiyle, 4Ç23’de 1 milyar TL seviyesinde ticari zarar bekliyoruz. 3Ç23’de 4,9 milyar TL seviyesinde ticari kar açıklanmıştı.

Bankanın kredi-mevduat makasında çeyreksel bazda kuvvetli 500 baz puan iyileşme ile öne çıkmasını modelliyoruz. Tüfe endeksli kağıt değerlemede farklı değerleme metodu kullanılması sebebiyle, diğer özel bankalardan farklı olarak, Tüfe endeksli kağıt gelirlerinde çeyreksel bazda görece sınırlı %3 artış modelliyoruz. Swap fonlama maliyetlerinde, artan maliyetlerin de etkisiyle 10 milyar TL tutarında oldukça yüksek seviyede zarar modelliyoruz. Net net faiz marjının (düzeltilmiş) çeyreksel bazda %2 seviyesinin hafif altında, kümülatif bazda ise yaklaşık %4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Aktif kalitesi tarafında, takibe intikal eden kredilerdeki artış sebebiyle, kümülatif kredi riski maliyetinin (net) 85 baz puandan 110-120 baz puan seviyesine yükselmesini bekliyoruz. İştirak gelirlerinin 8,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, faaliyet giderlerinin sabit seyretmesini, efektif vergi oranının ise %10 seviyesinde gerçekleşmesini modelliyoruz. Negatif.

VakıfBank:

Takip ettiğimiz bankalar arasında TSKB’den sonra ikinci kar artışını VakıfBank için bekliyoruz. 4Ç23 kar beklentimiz 9,947 milyon TL olup çeyreksel ve yıllık bazda %5 ve %18 artış, çeyreksel %28 özkaynak karlılığı modelliyoruz. 32 milyar TL seviyesindeki kuvvetli Tüfe endeksli kağıt gelirlerinin desteği ile net faiz gelirlerinde çeyreksel bazda oldukça kuvvetli %85 artış çeyreğin ana pozitif unsurudur. TL kredi-mevduat makasının, kredi portföyünün büyük oranda değişken faizli kredilerden oluşması sebebiyle çeyreksel bazda kuvvetli 500 baz puan toparlanmasını ancak hala negatif seyretmesinin bekliyoruz.

Bankanın olası riskler için 4,3 milyar TL seviyesinde serbest karşılık ayırmasını, 3 milyar TL seviyesindeki vergi gelirlerinin ise karlılığı desteklemesini modelliyoruz.

TL kredilerde ticari krediler destekli %6 büyüme, YP kredilerde %5 büyüme, TL mevduatlarda kuvvetli %17 artış, ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü artış (Çeyreksel: %36), ve yüksek swap fonlama mliyetleri çeyreğin diğer önemli detaylarıdır.

4Ç23’de yüksek swap fonlama maliyetleri sebebiyle 3,5 milyar TL ticari zarar rakamı öngörüyoruz. Banka 3Ç23’de 6,3 milyar TL ticari kar açıklamıştı.

Tüfe endeksli kağıt gelirleri değerlemede kullanılan oranın revize edilmesi sebebiyle bu kağıtlar için 32 milyar TL gelir, swap maliyetlerinde ise oldukça sert artış bekliyoruz. Banka net faiz marjında (düzeltilmiş) 160 baz puan toparlanma ile çne çıkmaktadır. Ancak kredi-mevduat makasında iyileşmeye rağmen spreadlerin hala negatif bölgede kalmasını ve 1Ç24’den itibaren toparlanmasını modelliyoruz.

Kredi riski maliyetinin (net) artarak 300 baz baz puan seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Pozitif.

Yapı Kredi Bankası:

4Ç23 net kar beklentimiz 15,600 milyon TL olup çeyreksel bazda sert %37, yıllık bazda ise %11 kar daralmasına, ve çeyreksel %42 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Swap fonlama maliyetlerindeki sert artış ve Tüfe endeksli kağıt gelirlerindeki azalma sebebiyle marjlarda sert daralma çeyreğin ana negatif unsurudur.

Rekor yüksek seviyedeki swap fonlama maliyetleri sebebiyle 4 milyar TL ticari zarar gerçekleşmesini ve karlılığı önemli ölçüde baskılamasını bekliyoruz. Banka 3Ç23’de 5,7 milyar TL seviyesinde ticari kar açıklamıştı.

TL kredi büyümesinde toparlanma (+%16), ücret ve komisyon gelirleri büyümesinde yavaşlama (+%22), TL mevduatlarda görece düşük %10 artışa karşın vadesiz mevduatlarda kuvvetli büyüme ve faaliyet giderlerinde personel giderleri kaynaklı yüksek artış çeyreğin diğer öne çıkan unsurlarıdır.

Bankanın Tüfe endeksli kağıt değerlemesinde kullandığı oranı 3Ç23’deki %60 seviyesinden 4Ç23’de %62 seviyesine revize etmesi sebebiyle Tüfe endeksli kağıt gelirlerinde çeyreksel bazda %20 düşüş modelliyoruz. Swap fonlama tarafında ise 3Ç23’deki 415 milyon TL zarar karşılık, hacimlerdeki yüksek artış sebebiyle rekor yüksek seviyede 8 milyar TL tutarında zarar bekliyoruz. Net faiz marjının (düzeltilmiş) çeyreksel bazda sert daralmasını ancak kümülatif bazda bütçe beklentisi %5 seviyesine yakın seviyelerde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Aktif kalitesi tarafında kümülatif kredi riski maliyetinin (kur etkisi dahil), kuvvetli tahsilatların da desteği ile (net) 25 baz puan seviyesinde gerçekleşmesini modelliyoruz. Faaliyet giderlerinin ise personel giderlerindeki artışa paralel olarak %40 artmasını öngörüyoruz. Son olarak efektif vergi oranının %4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Negatif.

TSKB:

4Ç23 kar beklentimiz 1,975 milyon TL olup çeyreksel bazda %6, yıllık bazda ise kuvvetli %40 artışa ve rakiplerinin üzerinde çeyreksel %46 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Net faiz gelirlerinde kuvvetli toparlanma, komisyon gelirlerinde devam eden kuvvetli seyir ve güçlü iştirak gelirleri çeyreğin ana pozitif detaylarıdır. Bankanın çekirdek net faiz marjında elde ettiği çeyreksel toparlanma ile öne çıkmasını öngörüyoruz. Takibe intikal eden büyük ölçekli bir kredi sebebiyle kredi karşılıklarının yüksek seviyelerde seyretmesini, TGA rasyosunun ise artmasını modelliyoruz. Efektif vergi oranının ise mevduat bankalarından görece yüksek %25 seviyesinde gerçekleşmesini modelliyoruz. Pozitif.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım