Bankacılık endeksi güncel

Model güncelleme: Bankacılık endeksi (XBANK)

Bankacılık sektörü çeşitlendirdiği yatırım enstrümanları ve teknolojiyi üst düzey kullanma becerisiyle cazip kalmaya devam ediyor, beklentilerini koruyor. Son 15 yılda döngüsel hamleler TL bazında görünürken, döviz bazında ucuz kalmışlığı hızlanmaktadır. Finansal araçlara erişimde kolaylıklar arttıkça da komisyon gelirleri çeşitlenecektir. Aylık izlemenin önemi giderek artmaktadır.

Temel denklem

Performans (p) = m * (a/f)  (Basite indirgenmiş model denklemi).

değişim = algoritmik_sinyaller * dönem_uç_değerleri_ortalaması

—> geleceğin belirleyicisi geçmiş fiyat hareketleri modelimize göre farklı önemdedir. Buna göre hesaplamalara giren ilk değerlerin ortalaması ve son değerlerin ortalaması oransal olarak incelendiğinde farklı bakışlara götürebilmektedir.

Denklem sağını m*a üzerinden incelersek: algoritmik sinyal değerlerinin yönü yanında aldığı değerler ve bunun ilk değerlerle çarpımı gelecek performansı için ağırlıklıdır.

Denklem sağını a/f üzerinden incelersek uç değer ortalamalarının oranı ve değişim yönü önemlidir. Oranın aldığı birim (1) üstü değerleri de çarpan etkisinde önemli görüyoruz.

Bu da demektir ki bazı piyasalardaki açıklanamayan hareketlerin “farklı çarpanlar” üzerinden tekrar değerlendirilerek “ince ayar” çalışma içinde olunması gereklidir. Böylece daha az hata payı içeren gelecekle ilgili tutarlılık oluşur.

5 yıllık veri penceresi (haftalık bakış)

a parametresi:

Hesaplara giren ilk değerler bu haftaya dek geçen son 10 dönemde ortalama olarak yükseliş yönünde gelişme sağladı. Bundan sonrasında, incelenen dönemin en düşük değerlerinin hesaplardan çıkacak olması son derece olumludur. Hesaplarına girecek  olan değerlerin “ortalamada istikrar” sağlayacağını matematiksel olarak görebiliyoruz.

f parametresi:

Son 10 haftada bu zaman dilimini oluşturan uç değerlerin yükseldiğini ortalamada görebiliyoruz. Bu ne kadar tehlikelidir ? Ortalama hesabına giren  sayısal değerlerin ağırlıklı halen oldukça düşük düzeyde kaldığını, yani pozitif artışı sınırladığını görecek olursak endişeyi düşürebiliriz. Bir başka deyişle “risk iştahı” artan bir bakış korunabilir.

m parametresi:

Son 10 hafta hareketiyle ortalamada daha yüksek değerler aldı. Kümülatif olarak bir dönemi temsil ettiği için yükseliş bekleyenlerin ümidini korumasını sağlamaktadır. Aldığı mutlak değerlerin kümülatif ortalaması 5-6 arasına yerleşmeye başladı. Birim değer (1) üzerinde olması çarpan etkisi açısından daha pozitif gelişme demektir.

Günlük veri penceresi üzerinden SONUÇ çıkarmak istersek:

Oransal açıdan (a/f) birim değer (1) altında olsa da yükselişini sürdürüyor. Yani çarpan etkisi yavaş şekilde artmaktadır. Kümülatif algoritma değerleri (m) 20-30 arasında kalmaya çalışıyor. Düşmüyor olması olumludur. Bu durum piyasası genelinde iştahın korunduğunu göstermektedir.