Bagfaş 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (1.06.2020)

1Ç20 Finansal Sonuçlar – Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 18,58 TL
Hedef Fiyat: 24,30 TL
Getiri Potansiyeli: %31

 Beklentimizin altında gelen net zarar. Bagfaş yılın ilk çeyreğinde, beklentimiz olan 36,1 milyon TL net zararın altında, 15,0 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen sene aynı dönemde 0,7 milyon TL net kar açıklamıştı. Beklentimizin altında gelen net zararda, beklentimiz üzerinde gerçekleşen FAVÖK ana unsur oldu.

 Satış gelirleri yıllık bazda artış kaydetti. İlk çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 262 milyon TL’nin %16,6 üzerinde, yıllık bazda %29,8 artışla 305 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerinde gelen satış gelirlerinde, beklentimizden güçlü gerçekleşen satış hacmi etkili oldu. Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %31,9 ve %23,8 artışlar kaydetti. Tonaj tarafında ise, ihraç edilen gübre satışları yıllık %125 artışla 93 bin tona, yurt içi gübre satışları da yıllık %35 artışla 188 bin ton seviyesine yükseldi. 1Ç20’de CAN üretimi 144,1 bin ton seviyesinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı %87 seviyesinde gerçekleşti.

 FAVÖK marjı yıllık bazda geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 56,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK 1Ç20’de beklentimiz olan 50,9 milyon TL’nin %24,0 üzerinde, yıllık bazda %12,5 artış ile 63,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 3,2 puan gerileyerek %20,7 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda 2,9 puan gerileme kaydederek 1Ç20’de %19,9 seviyesine gerileyen brüt kar marjı, FAVÖK marjındaki düşüşün ana nedeni oldu.

 Kur farkı gideri net zararın ana nedeni oldu. Çoğunlukla kur farkı gideri kaynaklı olan ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla 18,8 milyon TL ve 26,8 milyon TL artış kaydeden diğer faaliyetlerden net gider ve net finansman gideri, net zararın ana nedenleri oldu. Öte yandan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 18,6 milyon TL artış kaydederek 26,6 milyon TL seviyesine yükselen yatırım faaliyetlerinden net gelir ve 4,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi geliri net zararı azalttı.

 Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi olmamasına rağmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kar rakamı ve beklentimizin altında gerçekleşen net zarardan dolayı ilk çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin ‘pozitif’ olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizden iyi gelen satış hacmi nedeniyle 2020 satış gelirleri ve FAVÖK tahminimizi sırasıyla %8,6 ve %6,4 yukarı yönlü revize ediyoruz. Makro tahminlerimizde yaptığımız revizyon, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar, benzer şirket modelimizi güncellememiz ve net borcu güncellememiz neticesinde, BAGFS için 20,00 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 24,30 TL’ye yükseltiyor, %31 getiri potansiyeli doğrultusunda AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2020 yılı tahminlerimize göre BAGFS 5,5x FD/FAVÖK ile 3 yıllık medyanı olan 7,6x’e %27,8 iskontolu işlem görüyor.

Kaynak: Halk Yatırım