Astor Enerji Hisse Yorumu / Global Menkul – (8.04.2024)

Piyasanın Kare Ası: Astor Enerji

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 93,50 TL
Hedef Fiyat: 152,10 TL
Getiri Potansiyeli: %63

Astor’u hisse başına 152.10 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza ekliyoruz. Hesaplamalarımız sonucunda ulaştığımız hedef değer %63 getiri potansiyeline işaret ediyor.

Transformatör marketi uzun vadeli talep döngüsünün dip noktasını gördü. Bilindiği üzere, dip sonrası yükselişler hızlı gerçekleşiyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artışı sonucu mevcut şebekelerin yenilenme ihtiyacı ise transformatör marketinde büyüme eğilimini destekliyor. Bu niş endüstride Astor; mevcut kapasitesi, satış stratejileri ve etkin fiyatlama metodolojisi sayesinde küresel pazardan alacağı payı yükselterek operasyonel karını körükleyebilir. Özetle sağlam büyüme hikayesine sahip olan Astor’u temel olarak orta ve uzun vadede güçlü potansiyel sunması nedeniyle beğeniyor ve Şirket’in şahlanış dönemine girdiğine inanıyoruz.

Yenilenebilir enerjide kapasite artışı ve transformatör gücü gelişimi arasında pozitif korelasyon mevcut. Günümüzde yenilenebilir enerji yatırımları küresel ısınma ve jeopolitik risklere bağlı olarak hız kazandı. Global boyutta tüm devletlerin teşvikler ile desteklediği yeşil enerji trendinin transformatör talebini tetiklediği sonucuna vardık. Yaptığımız araştırmalar sonucu TEİAŞ’tan ulaştığımız veriler ışığında Türkiye özelinde yenilenebilir enerji toplam kapasite artışı ve transformatör gücü gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledik. İki değişken arasında %99 pozitif korelasyon saptadık. Buradan hareketle yeşil enerjiye dönüş kapsamında artan yenilenebilir yatırımları sayesinde oluşan transformatör ihtiyacının Astor’un operasyonel karına orta ve uzun vadede oldukça olumlu yansıyacağını öngörüyoruz.

Şirket büyümeye elverişli sağlam bir bilançoya sahip. Yıl sonu itibariyle 66 milyon dolar net nakit pozisyonunda olan Astor’un Net Borç /FAVÖK oranı negatif 0.3x seviyesinde. Faizlerin oldukça yüksek olduğu mevcut makro ekonomik konjonktür ele alındığında; sahip olduğu likit yapı sayesinde Şirket’in yurtiçi ve yurtdışında yatırımlarını sürdürebilmek için avantajlı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Küresel oyuncu olan Astor Avrupa’da büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. Şirket 2024 yılından itibaren hasılat içindeki ihracat oranını %50’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu bağlamda; İspanya’da, satış sonrası hizmetler amacıyla bir yapılanma oluşturulması planlanıyor. Şirketin kurulan yeni yapılanma sonrasında üretim gerçekleştirme amaçlı olası yeni fırsatları da değerlendirilebileceğini düşüyoruz.

Riskler: Yeşil enerjiye dönüş trendi, enerji verimliliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar, elektrikli araçların yaygınlığının artması ile gelişen şebeke yatırımlarının transformatör talebini olumlu yönde etkilemesiyle Şirket’in pazar payı büyümesinin beklentimizin üstünde gerçekleşmesi ve olası yeni yatırımlar değerlememiz için pozitif risk faktörleri. Maliyet tarafında hammaddelerin yurtdışından tedarik edilmesi nedeniyle oluşabilecek fiyat baskısı sonucu marjlarda daralma ve satış hacimlerinde rekabet kaynaklı azalış değerimiz için aşağı yönlü risk unsurlarını oluşturuyor.

Kaynak: Global Menkul