Astor Enerji 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (27.02.2024)

Astor Enerji’nin (ASTOR) 2023 yılının tamamında 4.598 milyon TL net kar elde etti.

Kapanış: 131,00 TL
Hedef Fiyat: 188 TL

Şirket’in net karı 2022 yılına kıyasla %125,4 artış gösterdi. Şirketin karlılığının artmasında yurt dışı satışlarındaki güçlü büyüme, fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte maliyet tarafında görülen iyileşme, brüt kar marjındaki 7,9 puanlık artış ve faiz geliri kaynaklı finansal gelirlerdeki artış karlılığı destekleyen ana faktörler oldu. Şirket’in net kar marjı yıllık bazda 12,4 puan artarak %27,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yurtdışı satışlardaki güçlü büyüme satışları destekledi… Şirket’in net satış geliri 2023 yılının tamamında 2022 yılına kıyasla %22,7 artarak 16.914 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket’in yurt içi satışları %4 artışla 11.533 milyon TL olarak gerçekleşirken yurtdışı satışları %96 artışla 2.751 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket’in yurt dışı satışlarındaki güçlü büyümeyle birlikte cirodaki yurtdışı satışların oranının %21’den %34’e yükselmesi satışları destekleyen ana gelişme oldu. Stok politikası ve bir kısım yarı mamulün şirket bünyesinde üretilmeye başlanması ise brüt karı destekledi. Şirket’in 2023 yılı brüt karı %55 artışla 6.477 milyon TL olurken brüt kar marjı 7,9 puan artarak %38,29 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK %60 artış gösterdi… Şirket 12A23 döneminde 5.797 milyon TL FAVÖK elde ederken yıllık bazda %60’lık FAVÖK büyümesi elde etti. FAVÖK marjı 2023 yılında 8,0 puan artarak %34,27 seviyesinde gerçekleşti.

Şirket net nakit pozisyonunda… 2022 yılının aynı döneminde 1,3 milyar TL net borcu bulunurken 2023 yılında Şirket, 1,9 milyar TL net nakit pozisyonuna geçti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise -0,3 seviyesinde gerçekleşti. 31 Aralık 2023 itibariyle şirketin 2 milyar TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar TL artarak 1,7 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 3,0 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 2,0 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 481,5 milyon TL nakit girişi oldu.

2024 yıl sonu beklentileri… Şirket 2024 yıl sonu beklentileri kapsamında %48’i yurt dışı satışları olmak üzere dolar bazlı %106 büyüme ile 826 milyon dolar hasılat hedeflemektedir. Şirket 2024 yılında dağıtım transformatörü ürün grubunda %22, güç transformatörü ürün grubunda %93, OG/YG anahtarlama ürün grubunda %31 ve ticati mal satışları ve diğer ürün grublarında %7 toplamda ise %44 büyüme öngörmektedir. Şirket 2024 yılında dağıtım transformatörü ürün grubunda %80, güç transformatörü ürün grubunda %30 ve OG/YG anahtarlama ürün grubunda %100 kapasite artış gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket’in 2025 hasılat beklentisi ise %50,5 yurtdışı satışlar olmak üzere dolar bazlı %28 büyüme ile 1.013 milyon dolar olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme ve hedef fiyat… ASTOR’un 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını güçlü bulduk. Bununla birlikte 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Şirket’in paylaştığı hedeflerin Şirket’in potansiyeline katkı sunacağını düşünüyoruz. Özellikle yurt dışı satış tarafındaki güçlenmeyi olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek jeopolitik tansiyondaki olası azalmanın Şİrket için bir potansiyel yaratabileceği düşüncesindeyiz. Dünyada yeşil dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte Şİrket’in faaliyetlerinin canlı kalmaya devam edebileceğini öngörüyoruz. Tüm bunlarla birlikte Şirket’in yıl sonu dolar bazlı büyüme hedefinin mevcut çarpanlar dikkat alındığında daha makul seviyelere gelebileceğini dikkate alıyoruz. Şirket’in paylaştığı yıl sonu beklentiler paralelinde ASTOR için İNA modelimize göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 167 TL seviyesinden 188 TL seviyesine revize ediyoruz ve model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım