Aselsan Hisse Yorumu / ALB Menkul – (26.05.2014)

Aselsan Hisse Yorumu

ASELSAN (TL11.43)

Şirket; kara, hava, deniz ve uzay platformlarında ileri teknoloji sistem çözümleri geliştiren Türkiye’nin lider savunma sanayi kuruluşu. Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu olmakla birlikte, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde yükselmeye devam etmekte. Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından hazırlanan listede ilk 100 savunma sanayi şirketi içinde (Defense News Top 100) yer alan Aselsan, 2013 yılında 74.’üncü
sıraya yükselmiştir. Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen “Defense News Top 100”, gelecek vaat eden savunma sanayi şirketleri olarak da kabul edilmekte. Şirketin önemli finansman kaynağını; imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında alınan avanslar ve esas faaliyetlerinden yarattığı karlar oluşturuyor.

Artan satış gelirleri, 2020 yılına kadar ki dönemi kapsayan siparişler ve eklenen sözleşmeler.. Şirket’in satış gelirleri 2014 yılının birinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 oranında artış göstererek 506 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Artan satış gelirleri ile birlikte Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 9,3 Milyar TL (yaklaşık 4,2 Milyar ABD Doları) tutarında uzun vadeli siparişi mevcut olup, bu siparişler 2020 yılına kadarki dönemi kapsamaktadır.Şirket önümüzdeki dönemde bakiye sipariş seviyesinin toplam satışların en az üç katı olmasını hedeflemektedir. 1 Ocak – 31 Mart 2014 hesap döneminin kapanmasının ardından Şirket’in imzalamış olduğu sözleşmeleri mevcut; bunun yanı sıra Airbus ve Rolls-Royce ile imzaladığı iş birliği anlaşmaları da dikkat çekiyor.

Artan satış gelirlerine rağmen, maliyetler ve kurlarda görülen artış kar marjlarında baskı yaratıyor.. Şirket’in satış gelirleri 2014 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %17 oranında artış göstermiş olup 506 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Şirket’in artan satış gelirlerine paralel olarak satışların maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre %21 oranında artış göstererek 392 milyon TL seviyesindedir. Söz konusu dönem içerisinde; satılan ticari mal maliyeti ve yarı mamuller değişiminde görülen artışların satışların maliyetinde meydana gelen artışların en önemli etkeni olduğunu söylemek mümkün. Artan satış maliyetlerinin etkisiyle Aselsan’ın brüt kar marjı 2014 yılı ilk çeyreğinde %22 oranına gerilemiştir.( 2013(1Ç) brüt kar marjı: %25) Ayrıca ilgili hesap dönemi içinde döviz kurlarında görülen artışlar faaliyet kar marjında baskı yaratmış olup, Şirket’in faaliyet kar marjı 2014 yılı ilk çeyreğinde %8 oranına gerilemiştir. (2013(1Ç) faaliyet kar marjı: % 13)

Yatırımların hayata geçişi ve büyümeye etkisi.. Ankara ili Gölbaşı Bölgesinde Radar ve Elektronik Harp alanında yeni yerleşke yatırımı planlamaya uygun olarak devam etmekte ve 2014 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanmakta. Bununla birlikte 2013 yılı içerisinde Macunköy yerleşkesinde 2012 yılında üretime geçen 6.587 m2 lik kapalı alana sahip yeni Baskı Devre Tesisi özelindeki teknoloji geliştirme ve dönüşüm yatırımlarına devam edilmiş. Söz konusu yatırımlar; önümüzdeki yıllarda imzalanması beklenen seri üretim sözleşmelerinin üretim ve test faaliyetlerinin yürütülmesi için önemi büyük olup, yatırımların hayata geçişi ile Şirket’in büyüme oranlarına katkıda bulunması beklenmektedir.

Ar-Ge’ye verilen önem ve projeler.. ASELSAN, Türkiye’nin en yüksek Ar-Ge harcaması yapan firması olarak, Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin vergi teşviklerinden tam olarak yararlanmaktadır. 2023 yılına kadar kurumlar vergisi ödemeyecek olan Şirket’in söz konusu teşvik sayesinde önümüzdeki dönem net kar marjlarında artış bekliyoruz. Vergi teşviklerinin yanı sıra 2013 yılında konsolide öz kaynaklardan yapılan Ar-Ge harcamalarının satışlara oranı ise %6 seviyesinde gerçekleşen Şirket’in 2014 yılı içinde aynı seviyede gerçekleşeceği beklentisi dikkat çekiyor.Ar-Ge harcamaları ile birlikte 2013 yılında yurtiçinde ATAK, Modüler Geçici Üs Bölgesi, 3B Deniz Arama Radarı, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ve JEMUS projelerinde; yurtdışında Yazılım Tabanlı Telsiz ile STAMP/STOP projelerinde önemli ilerlemeler kaydeden Şirket; yine 2013 yılı içerisinde MİLGEM Savaş Sistemi 2.Gemi projesini başarıyla tamamlamıştır.

İkincil halka arz çalışmaları ertelendi.. 2013 yılı Ağustos ayında başlayan ikincil halka arz çalışmaları piyasa koşullarının uygun olmaması nedeniyle ertelenmiştir. İkinci halka arz sürecinin yeniden gündeme gelmesi söz konusu olduğunda bu süre zarfında hisse fiyatına baskı oluşturabilir. Aselsan; Mikes ile devralma yoluyla birleşiyor.. 09.05.2014 tarihinde hakim ortağı TSKGV’ye “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, devralma şeklinde ve kolaylaştırılmış usulde birleşme” yapabilmek için başvuruda bulunan Şirket MİKES’in %96,365 oranında payına sahip olup; Mikes(Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.) , ASELSAN’ın mali tablolarında konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı konumunda. Şirket’in tüm radar, elektronik harp ve istihbarat sistemlerine ilişkin faaliyetlerinin 2014 yılı içerisinde tamamlanacak Gölbaşı yerleşkesinde toplanması ve Mikes’in mevcut faaliyet alanlarının da ağırlıklı olarak radar, elektronik harp ve istihbarat faaliyet alanları ile benzer ve tamamlayıcı olması nedenleriyle devralma şeklinde birleşmenin önemli ölçüde verimlilik artışı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Yurt dışına bağımlılık azalışı ve satışlar.. Şirket, 2014 yılı Mart ayı itibariyle morötesi, görünür ve yakın kızılötesi bantlar için hassas optik elemanlar üretimi amacıyla edinmiş olduğu finansal duran varlık sayesinde; devam eden optik teknolojileri işlerinde, yurt dışından satın almakta olduğu bir takım alt sistemler bu iştirakinde üretilecek olup orta ve uzun vadede bu kalemler daha ucuza temin edilecek ve yurt dışına bağlılık azaltılacaktır. Söz konusu kurulan Aselsan Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin üretimi Sivas’ta kurulan firma tesisinin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir Türkiye’nin savunma alımları stratejisi dışa bağımlılığı azaltmaya ve yerli üretimi desteklemeye odaklanmış olmasının Şirket’in satış gelirlerini artıracağı ön görüsündeyiz. Satışların artışına ilişkin olarak, ülkemizde son dönemde, savunma harcamalarındaki olası kesintilerin teçhizat kalemi yerine, personel veya lojistik gibi diğer kalemlerden yapılması beklentisi gündemde. Bu tip gelişmeler insan gücüne bağlı olarak yürütülen çalışmaların azaltılmasıyla, teçhizat/ekipman ihtiyacının artması doğrultusunda alınabilecek yeni siparişleri gündeme getirebilir. Satışlara ilişkin bir diğer önemli unsur ise; Askeri harcamalar bakımından dünyada 14. sırada bulunan ülkemizde, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi artmaktadır ve önümüzdeki dönemde de artması planlanmaktadır. Türkiye savunma sanayi 2013 yılı içinde büyük ataklar gerçekleştirerek, 49 milyar TL yatırım yapmış ve sektörün cirosu 5 milyar dolara ulaşmıştır. İlgili gelişmelerin Aselsan’ın finansal performasına olumlu katkısı olacağı görüşündeyiz.

Tek müşteriye bağımlı olma riski gideriliyor ve yeni pazarlar gündeme geliyor.. Satışlarda tek müşteriye bağımlılık ve savunma harcamaları bütçelerinde kesinti yapılma riski ile karşı karşıya olan Şirket, yurtdışı satışlarının artırılması ve yeni pazar arayışları ile bu riski gidermeye çalışıyor. Yeni pazar arayışları doğrultusunda; son 3 yıl içerisinde özellikle Orta Doğu-Körfez Bölgesi ile Hazar Bölgesi’ndeki kurulan ortak girişim şirketleri yatırımları 2013 yılında tamamlanmış ve şirketler 2013 yılının ikinci yarısından itibaren işletmeye alınmaya başlanmıştır. Yurtdışı iştirakleri 2013 yılında bulundukları ülkelerin yerli alım makamlarından ilk siparişlerini almaya başlamıştır. Söz konusu siparişlerin, Şirket’in FAVÖK marjlarında artış olarak katma değer yaratmasını bekliyoruz.

Söz konusu bilgiler ve öngörülerimiz doğrultusunda Şirket için hesaplamış olduğumuz, İndirgenmiş Nakit Akışı yöntemi ve emsal şirketleri karşılaştırma yöntemleri eşit ağırlıklandırılmış olup, hisse için hedef fiyatımız 11.43 TL ile %23 yukarı potansiyele işaret
etmektedir

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir