Aselsan 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (1.03.2023)

Beklentilerin üzerinde sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 69.50 TL
Önceki Hedef Fiyat: 69.50 TL
Getiri Potansiyeli: %26

Aselsan’ın 4Ç22’de net kar rakamı yıllık bazda %54 artışla 6.124mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı piyasa medyan beklentisi olan 4.330mn TL ve beklentimiz olan 4.673mn TL net kar rakamının üstünde geldi. Operasyonel tarafta sonuçlar tahminlerin üzerinde gelirken, net kar rakamının beklentimizin üzerinde gelmesindeki ana neden Şirket’in 4Ç22’de kaydettiği 1.568mn TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri oldu. Net satış gelirleri yıllık bazda %78 artışla 17.553mn TL seviyesinde gelirken, beklentimizin %8, piyasa medyan beklentisinin ise %14 üzerinde gerçekleşti (Piyasa: 15,366mn TL – Şeker: 16.247mn TL). FAVÖK rakamı net satış gelirlerinde yükselişin etkisiyle yıllık bazda %77 artışla 5.365mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 4.438mn TL – Şeker: 4.614mn TL). Şirket’in 4Ç21’de %33,0 olan brüt kar marjı 4Ç22’de artan satış gelirleri ve maliyetlerdeki düşüş ile beraber %36,1 seviyesine yükselirken, 4Ç21’de %30,8 olan FAVÖK marjı 4Ç22’de %30,6 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılının tamamında Şirket net satış gelirlerini %75 artırırken, FAVÖK marjıda %26,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Şirket tüm yıl için öngördüğü >%25 satış geliri büyümesi ve >%22 FAVÖK marj beklentisinin üzerinde bir perfomans sergilemiş oldu.

Şirket’in net finansman giderinin 4Ç22’de 740mn TL seviyesine gerilemesi (4Ç21’deki 2.018mn TL’den) net kar rakamı desteklerken, Şirket’in net esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin 4Ç22’de 76mn TL seviyesine gerilemesi ise (4Ç21’de 3.204mn TL’den) net kar rakamı artışını engelledi. Şirket’in öte yandan 9A22’de 7.643n TL olan net borç pozisyonu 2022 yılının sonunda 5.147mn TL seviyesine (YS21:2.911mn TL) düştü. Şirket’in 9A22’de 1,1x olan Net borç/FAVÖK oranı da YS22’de 0,5x seviyesine geriledi. Şirket’in operasyonel ve net kar rakamının piyasa beklentisinin üstünde gelmesi nedeniyle piyasanın sonuçlara tepkisinin pozitif olmasını beklemekteyiz. Şirket’in 4Ç22 sonuçları sonrası Aselsan için 69.50 TL olan pay başına hedef fiyatımız ile “AL” önerimizi koruyoruz. Aselsan’ın hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %26 prim potansiyeli taşımaktadır.

Kaynak: Şeker Yatırım