Aselsan 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (1.03.2023)

4ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik %213, yıllık %53,5 artarak 6,12mlr TL’ye ulaştı. Piyasanın medyan beklentisi 4,33mlr TL seviyesindeydi. Net kârdaki yıllık artışın temel nedenini beklenti üstü açıklanan hâsılatın 17,55mlr TL’ye yükselmesi oluşturmaktadır. 2022/12 döneminde yurt içi satışlar yıllık %63 artarak 29,4mlr TL’ye, yurt dışı satışlar ise %176’lık artışla 6,2mlr TL’ye ulaşmıştır. 4Ç22 döneminde maliyetler net satışlara görece sınırlı artarak 11,21mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Maliyetlerin görece net satışların altında artması brüt kara pozitif yansımıştır. Brüt kar 4Ç22 döneminde yıllık %95, çeyreklik %213 artarak 6,34mlr TL’ye ulaşmıştır. 2022/12 döneminde ise şirketin ürettiği brüt kar 2021/12 dönemine kıyasla %77 artarak 11,78mlr TL’ye yükselmiştir. Önemli kısmı genel yönetim giderlerinden oluşan faaliyet giderleri çeyreklik %49,7 artışla görece cirodaki artışın altında kalırken yıllık bazda %232 artarak karlılığı baskılamıştır. 2022/12 döneminde faaliyet giderleri toplamda 2,9mlr TL’ye ulaşmıştır.

Şirket’in cari dönemde elde ettiği FAVÖK, piyasa beklentisi 4,44mlr TL’yi aşarak 5,37mlr TL’ye yükselmiştir. 4Ç22’de esas faaliyetlerden kaynaklı kur farkı giderlerindeki artışın etkisiyle diğer gelir/gider dengesi bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %97 azalarak 3,2mlr TL’den 76mn TL’ye gerilemiş karlılığı önemli derecede baskılayan bir unsur olarak öne çıkmıştır. Bu gelişmenin sonucunda esas faaliyet kârı (EFK) yıllık bazda %13,7 gerileyerek 5,27mlr TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç22 döneminde net finansman gideri banka kredilerinden kaynaklanan kur farkı giderlerindeki azalışa bağlı olarak 4Ç21’de 2,02mlr TL’den 740mn TL’ye gerilemiştir. Kâr marjları incelendiğinde; maliyet ile faaliyet giderlerindeki artışın çeyreklik ve yıllık bazda oransal olarak hâsılatın altında kalması operasyonel kar marjlarını olumlu etkilerken, diğer net giderlerdeki artış EFK ve ana ortaklık net kar marjlarını negatif etkilemiştir. Buna karşın marjlar genel olarak makul seviyelerde seyretmektedir.

Cari dönem bilanço kalemleri çeyreklik bazda incelendiğinde; banka vadeli mevduatlarındaki artıştan kaynaklı şirketin hazır değerlerindeki yaklaşık 4,3mlr TL’lik artış ve net borç pozisyonundaki 2,5mlr TL’lik azalış dikkat çekmektedir. YP net varlık pozisyonu ise yatay kalmıştır. Likidite oranlarında makul seviyeler korunmaktadır. 4Ç22 finansallarını genel olarak değerlendirdiğimizde; esas faaliyetlerden kaynaklı kur farkı giderlerindeki artışın negatif etkisi ve yıllık bazda faaliyet giderlerinde gözlenen görece yüksek artışa karşın beklenti üstü ciro, FAVÖK ve net karı göz önünde bulundurarak pozitif olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul