Aselsan 2020 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (3.06.2020)

“Aselsan’ın 1Ç2020 Net Dönem Karı 920,1mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 32,62 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 39,50TL

Aselsan’ın 2020 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,2 oranında artarak 920,1mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimize olan 766mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 729mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve brüt kar marjının beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Aselsan’ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,9 oranında artarak 2.595,3mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %61,4 oranında artarak 752,1mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %61,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2019’daki 296,8mn TL’lik gelire karşın, kurlardaki artış kaynaklı 1Ç2020’de 660,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 1Ç2019’daki 640,5mn TL’den 1Ç2020’de 1.215,2mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü de ilk çeyrekte %57,2 oranında artarak 620,7mn TL’ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %19,8’den %23,9’a yükselerek iyi bir görüntü sergilemiştir.

Finansman tarafında ise Şirket 1Ç2019’daki 16,2mn TL’lik finansman gelirine karşın, bu çeyrekte 230,7mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak, 55,9mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı 920,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, eklenmeye devam eden yeni projelere bağlı olarak, Mart ayı sonunda Aralık ayı sonundaki 9,7 milyar dolar seviyesini korumayı başarmıştır.

Aselsan’ın hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişikliklere ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 34,50TL’den 39,50TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım