ASELS: Momentumda Kaymalar

ASELSAN (ASELS) : momentum ne yönde?

Aselsan için reel getiri açısından geride kaldığını fiyatlama modeli üzerinden belirtmiştik: kasım yazımızdan bu yana iki kez %55 prim yaptığını görmekteyiz (aralık 2021, nisan 2022). Yakın aralıklı dönemler gibi görülse de bu dönemlerdeki artmakta olan enflasyonu düşünürsek “getiri koruyucu” hisse olmaktan öte olmaya hazırlandığını da belirtebiliriz. Bu da bizim portföylerdeki değişen dağılımına götürmektedir. Elbette her portföy, fon hikayesi ileride daha şekillenmiş, renklenmiş olarak oluşmuş olacaktır. Momentum (tempo) değiştirerek ilerleyen finansal varlıkların döngüleri her zaman derinlerde sinyal biriktirmektedir. Hisse için uzun dönemli yazımız için Mayıs 2021 model bazlı görüşümüz incelenebilir.

Kendi iç dengesinde fiyatlanmış piyasanın haberler veya etkinlikler ile “yeniden” tasarlanabileceğini düşünmüyoruz. Bu tür faktörlerin etkisi zaten varsayımımız gereği gelişmelere indirgenmiş durumdadır. Farklı piyasa görüşlerimizde bu varsayımın tutarsızlık getirdiğini görmüş değiliz. Olası risk durumunda bunu da model hesabına katabiliriz. Teknoloji, savunma sektörü ticareti başka bir yöne dönüyor gibi görünse de temelde döngüsel hareketleri yaşamayı sürdürüyoruz.

Kaldıraçlı olarak görülebilecek modele göre son yazı izimizden bugüne değişenleri farklı vadelerde inceleyebiliriz.

Model gözüyle: çarpanlar daha pozitif ise, sonuç da uyum gösterir

Her gün hayatımızın içindeki denklemlerden farklı değil: hesap sağdan tutuyorsa, soldan da tutmalıdır. Modelimiz de aynı şekilde çalışmaktadır. Buna göre eşitliğin sağına bakarsak; pozitif prim olabilmesi için çarpan faktörü etkili olmalı ve çarpanlar da daha pozitif seviyeye yürümelidir. Bu pozitiflik hali daha düşük negatif olarak da kendini gösteriyor olabilir.

Kasım 2021 dönemine gidersek farklı veri pencereleri üzerinden yürüyebiliriz. Yazının uzamaması 1 yıl üzerinden bakmakla yetinebiliriz.

Kasım 2021 yazımıza konu olan son 1 yıla bakabiliriz: kasım2020 – kasım 2021 arası biriken veriler üzerinden bugüne gelişi tahminsel model içinde görmeye çalıştık. O tarihte olan şuydu: denklemin solu ve sağı arası denge korunur iken (ki bu modele göre süreklilik taşır) sağ taraf parametreleri çarpanlar üzerinden pozitif hal almakta idi.

Pozitif hal alan bu parametrelere bakarsak: kaldıraç etkisi olarak gördüğümüz “manivela” ucu gelecek haftalarda daha pozitif kalacağını göstermekte idi. Buradaki pozitif hali ağırlıklı parametre modeli üzerinden görmekteyiz.

Manivela gücüne çarpan faktörüyle bağlı algoritmik sinyallerin dağılımına baktığımızda pozitif halini koruduğunu görmekteydik. O halde çarpım sonucu daha pozitif olmalıydı. Bu denklemin sağ tarafı, sola bakarsak: bu pozitifliği göstermediğini görmekteyiz.  Bir başka deyişle, olması gereken “model bazlı adil değer” seviyesinden uzakta idi.

Sonuç olarak bu açığı kapatacak şekilde kasım 2021 sonrası prim oluştuğunu görüyoruz.

Sadece 2022 verileri üzerinden bakışla:

Manivela kolu x algo sinyaller üzerinden denklemi çalıştırırsak: kol gücü belli belirsiz şekilde gelen yeni veriler ile durumunu korumaktadır. Algo sinyallerin dağılımı ise yükselişini durdurmuş gibidir. Buradaki hareketler de zayıf gelişmektedir. Bu da bizi yılın en yüksek dönemlerinde olmasını sorgulamaya itiyor, değer bakışı açısından gidersek giderek daha primli görünecek son dönemleri tekrarlayabilir. Sonuç olarak 12 günlük ve 24 günlük ortalama arasına sıkışan hareket getirebilir.