ARKK: İnovasyon üzerinden kazanç sağlamak

ARKK: İnovasyon izlerinin keşfi maliyetlidir ama getirisi üsteldir

Nisan yazımızdan devam edersek: yatay gelişimin sonucunda biriken dalgalanma enerjisi yükseliş getirdi. Zaman yayılan ufak hareketlerin sonucu olarak, yaklaşık 75 işlem gününde %50 getiri sağladı. Reel kazanç olarak değerlendirmekte fayda var. Sonuçta bu tür yatırım kararlarının temel amacını bilmek gerekiyor. Mikro düzeyde görünebilen yataya yakın hareketler sonuca götürmektedir. Oyunu anlamak gerekirken, düşüşün de benzer matematik bakış taşıdığını düşünmek gerekiyor. Bu bakış gereğidir ki, denklem gereği açık pozisyonlar korunmaktadır. Temel soru: inovasyon uzun vadeli süreçken kararlar aynı çeyrek içinde nasıl oluyor da değişmektedir? Tartışılacak sorular üretemezseniz, alternatif çözümler üretip gerçeğe en yakınını tercih edemezsiniz.

Sınır değerler veya parametrelerdeki değişimin suyunu çıkarmak

Algoritmaların tam anlamıyla yaptıkları budur: bir küme algoritma değişen koşullardan “ılımlı” şekilde yararlanıp başka fırsatları kovalarken, diğer küme davranışı değişimin tüm nimetlerinden faydalanmayı hedefler. Hatta bunu sağlamak için de gerekli bilgi yönlendirmesini de yapabilir.

Piyasa değeri %50 artarken ne oldu? Düşerken ne oluyor?

Piyasalar aynı algoritmalarla yönetildiğine göre, 2 taraflı da çalışan parametre düzenlemesinin varlığından bahsedebiliriz. Zaten algoritma dışı hareketleri, algı penceresinde açıklamaya çalışıp da çözemiyor olmamız bu yüzdendir.

Sezgisel olarak şu şekilde düşünebiliriz: piyasa hareketleri şirket değerlemesi gibidir. Belli bir fiyat/kazanç şirket rasyosu üzerine çıkılması hali düzeltmek getirmektedir. Bu rasyo başka oransallık da içerebilir. Sorun “daha iyi rasyo” bulmaktan önce, piyasanın da şirket değerlemesine sahip olabileceğini bilmektir: farkındalığı bu amaçla geliştirmektir.

Bu yazıda söz konusu olan borsa yatırım fonu olduğuna göre, fon dahilindeki hisselerin de hareketini bu şekilde görebiliriz. Zaten eğitsel malzeme dünyasında farklılık yaratacak ürünler de bu bakışla gelişmektedir.

Benzer değerleme sonucu ARKK borsa yatırım fonu yükseliş göstermiş ve tekrar geçmişe dönüş veya ortalamaya dönüş yapmıştır. Buna göre, 35 $ seviyelerinde ortalamanın altında olduğu için ucuz algılanan borsa fonu, 50 $ üstüne çıktığında da aynı referanslardan aşırı pozitif sapmaya geçmiş oldu. O halde ortalama altı ve üstü üzerine planlanabilecek matematik model odaklı başlamakta fayda vardır.

Son duruma temel bakış: ortalama üzerindeyse satış olasılığı güçlenir, açıkçılar artar

– ayrık düşünce içinden gelen bu bakış piyasadaki kazanç dağılımını açıklamak için yeterlidir

– % 50 yükseliş sağlayan dinamikler güçlenmiş midir? Evet ise, ne ölçüde?

– Günlük bazda % 25 düşüşü destekleyecek dinamikler devam etmekte midir? Ne ölçüde?

– Bu dinamikleri tamamen piyasanın oluşturduğunu, “görünmez el” gibi görünene bağlamak gerekir

– Dalgalanma enerjisi bu elin hareketini yönlendirir

– Buna göre son durumda 45 $ üstündeki fiyatlar, birikemeden dağıtılan enerji altında açıkçılara yaramaktadır.