ARK İnovasyon ticaret döngüsü

Ark İnovasyon – ticari inovasyon döngüdür

Ark inovasyon fonu aralık 2022 dibinden % 50 yükselişe geçerek döngüsel trendini sağlamlaştırmaya başladı. Bu da demektir ki, benzer yapılardaki fonlar ve içerdiği firma profilleri davranışı 2023 içinde çok konuşulacaktır. Çok konuşulması zincirleme merak artışı sağlarken, hacimsel etkisi de olacaktır. Fon için toparlanma işaretleri olduğunu belirtmiştik. Bu toparlanmanın matematiksel anlamı, öncelikle kısa vadeli ortalamaların harekete geçmesidir. Bu hareketin pozitif eğimli olacağı açıktır. Sebeplerle ilgilenmiyoruz: geçmiş davranışların matematiğine bakarak bir karar süreci tasarlıyor, modele dönüştürüyor ve bağlı kalıyoruz. Bu sabitlenmiş model bakışına göre dinamik pazar yorumları da şekillenmektedir.

Firma toplam yatırımları 12 milyar $ civarında: Tesla, Ginkgo, Bioworks, Coinbase payını arttırdı. Buna karşılık NVIDIA, Fate Therapeutics, TuSimple Holding payını son çeyrekte azalttı. Bu tür ayarlamaları belli bir modele göre yaptıkları açıktır. Yatırımda payı en yüksek 3 hisse: Exact Sciences, Zoom Video, Tesla. Kabaca portföyün %18ini temsil etmektedir.

Bir başka deyişle yukarıda belirtilen hisselerin davranışları fonun getirisini etkileyecektir. Elbette bu hisselere karşı pozisyon alan ayı eğilimli fonlar da vardır. Mücadelenin çetin geçeceği açıktır ama görüşümüz, modelimiz gereği katlanarak yükseliş veya doğrusal olmayan hareketlerin olacağı yönündedir.

Borsa yatırım fonu aralık 2022 dibinden başlayarak yükselmiş haliyle bile TESLA performansı altında kalmaya devam etmektedir. Fon bir bakıma geri düşen göreceli getiriyi, TESLA payını arttırarak düzeltmek isteğindedir. TESLA üzerine önceki yazıları devam ettireceğiz. Diğer teknoloji fonu olan QQQ karşısında ise göreceli daha iyi performans göstermektedir. QQQ için de yazmayı sürdüreceğiz.

Model bakış: fay hatları

Klasik teknik analizde kullanılan hareketli ortalamalar fay hatları gibidir: birbirlerine göre konumları bir sonraki yıkım – onarım döngüsü için tarifte bulunur. Geliştirilen matematik modeller de bu okumayı yaparak bizlere iletirler: veri okuma gözlüğü olarak düşünebiliriz.

Düşüşler boğa piyasasının bittiği anlamına gelmez: eğer ki bu şekilde yorumlanıyorsa bunun birkaç parametreyle de doğrulanması gerekir. Farklı gerçeklerin desteklemediği her düşüş “ayı piyasası başlangıcı veya devamı” olarak görülmemelidir:

– 2018 yılında görülen yüksek tempolu düşüş boğa piyasasının bittiğini değil başka bir gerçeği ifade ediyordu

– bu gerçek: kısa vadeli ortalamalar arası gerilim artması, fay hattı üretmiş ve bu biriken enerji yıkım getirmişti

– devamında ise ortaya çıkan enerjinin boğa piyasasını devam ettirdiğini görüyoruz

– sonuç olarak: hareketli ortalamaların birbirine göre konumu gelecekte de belirleyici olacaktır