Arçelik Hisse Yorumu / Halk Yatırım – (26.04.2024)

Birleşme sonrası artan yurt dışı pazar hakimiyetinin desteğinde güçlü büyüme

AL
Hisse Fiyatı: 168,80 TL
Hedef Fiyat: 227,25 TL
Getiri Potansiyeli: %35

İç pazar dinamiklerinin desteğinde güçlü satış büyümesi yakalandı. Arçelik 2023’te, yüksek yurt içi satış büyümesi ile yurt içi operasyonların ciro içerisindeki payının artmasına ve girdi maliyetlerinin azalmasına bağlı olarak operasyonel karlılığında iyileşme kaydetti. Operasyonel karlılıktaki iyileşmede, özellikle beyaz eşya segmentinin önemli katkısı bulunurken; diğer ürün segmentlerinde yıllık bazda düşüşler takip ettik. Ayrıca, yurt içi pazarda sektörün güçlü büyüme kaydetmesiyle, Arçelik’in toplam satış gelirleri içerisinde Türkiye’nin payı da 2022’deki %30 seviyesinden, 2023’te %37 seviyesine çıktı. 2024 yılına ilişkin ise, Euro Bölgesi’nde finansal koşullarında yaşanan zorluklara bağlı olarak hanehalkı talebinde geçen yıla benzer bir görünüm sergileneceğini düşünmekle birlikte, Arçelik-Whirlpool birleşmesinin yaratacağı sinerji ile yurt dışı satış gelirlerinde toparlanma eğiliminin görülebileceğini düşünüyoruz. Yurt içi tarafta sıkılaştırıcı para ve maliye politikalarının etkisiyle oldukça güçlü seyreden talebin

normalleşeceğini ve karlılıkların tarihsel ortalamasına yakınsayacağını düşünüyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde, şirketin enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltilmiş finansallarına göre 2024’ü %59 artışla 409,7 milyar TL ciro, %64 artışla 33,4 milyar TL FAVÖK ve %53 artışla 11,7 milyar TL net kar ile tamamlamasını bekliyoruz.

Whirlpool birleşmesi sonrasında ihracat pazarlarındaki hakimiyetin derinleşmesini bekliyoruz. Arçelik, büyüme stratejisine paralel olarak Whirlpool ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında sahip olduğu 25 Avrupa bağlı ortaklığı ve Whirlpool’un sahip olduğu 38 Avrupa bağlı ortaklığı ile Beko Europe bünyesinde toplanarak tek bir çatı altında faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca, birleşmenin ardından ortaya çıkacak olan sinerjinin Euro Bölgesi’ndeki pazar hakimiyetini artıracağını, artan hacimlerle birlikte ihracat gelirlerinin şirketin 2024’te ciro tarafına toplam 79,7 milyar TL katkı sağlayacağını ve toplam satışlar içerisinde %19 ağırlığa sahip olacağını tahmin ediyoruz.

Riskler; Uygulanmakta olan sıkılaştırıcı para ve maliye politikalarının hanehalkı talebi üzerinde daraltıcı etkisi, yüksek enflasyonist ortam, ekonomik aktivitedeki azalışın etkisiyle fiyatlama avantajının kaybolması ve Whirlpool birleşmesi sonrasında istenilen katma değerin yaratılamaması değerlememiz için başlıca risk unsurları arasında yer alıyor.

Değerleme. Yerli üretici konumunda olması nedeniyle sahip olduğu fiyatlama avantajı, marka bilinirliğinin sağlamış olduğu yüksek müşteri edinimi ve Whirlpool birleşmesinin sağlayacağı katkıyı modelimize dahil ettiğimizde; ARCLK için 12 aylık hedef fiyatımızı 203,70 TL’den 227,25 TL’ye yukarı yönlü güncelliyor; ‘TUT’ yönünde olan tavsiyemizi ise ‘AL’ olarak revize ediyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım