Arçelik 2024 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (29.04.2024)

Beklenenden yüksek vergi ve finansman giderleri nedeniyle net kar beklentilerin altında kaldı

Endeks Üzerinde Getiri
Tavsiye Endeks Üz. Getiri
Hedef Fiyat, TL 231.00
Güncel Fiyat, TL 168.20
Getiri Potansiyeli 37%

Arçelik 1Ç24 finansal sonuçlarını TMS29’a göre düzeltilmiş haliyle açıkladı; dolayısıyla tüm finansal karşılaştırmalar reel bazdadır. Açıklanan finansal sonuçlara göre, şirket yıllık bazda %69 düşüşle 395 milyon TL (Konsensüs: 1,45 milyar TL) net kar açıkladı. Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel gerçekleşti. Net satış yıllık bazda %5 artışla 72,26 milyar TL (Konsensüs: 71,40 milyar TL) olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı geçen yılki %7,3 seviyesinden %7,9’a (Konsensüs: %8, 2024 Beklentisi: ~%8) yükseldi. (i) Beklenenden daha yüksek finansal giderler ve (ii) beklenenden daha yüksek efektif vergi oranı net kardaki sapmanın ana nedenleri olarak öne çıktı.

Türkiye’de güçlü iç talep ve uluslararası pazarlarda hafif toparlanma. (i) Türkiye’de satış adetlerinde güçlü büyüme, (ii) stratejik fiyat ayarlamaları ve

(iii) uluslararası satış adetlerinde hafif büyüme, net satışlarda yıllık bazda %5 büyümeyi mümkün kıldı. 1Ç24’te, Türkiye net satışları %18 büyüme ile toplam net satışların %43’ünü (1Ç23: %38) oluştururken, uluslararası net satışlar %3,4 daraldı.

Faaliyet marjları, düşük hammadde maliyetleri ve yüksek kapasite kullanımı sayesinde iyileşti. Arçelik’in FAVÖK marjı 1Ç23’teki %7,3 seviyesinden 60 baz puan iyileşerek 1Ç24’te %7,9 seviyesine yükseldi. 1Ç24’te metal fiyatları yıllık bazda önemli ölçüde düşerken, plastik fiyatları yatay seyretti. Son eğilimler, metallerdeki düşüşün yavaşladığına ve plastiklerde hafif bir yükselişe işaret ediyor.

Net Borç 60,16 milyar TL olarak gerçekleşirken, Net Borç / Yıllıklandırılmış FAVÖK 2,6x seviyesinde yatay seyretti. Efektif fonlama oranı TL/Avro/ABD$ borçlar için %47,9/%3,9/%8,5 (2023: %41,0/%4,1/%8,6) seviyesindedir. Toplam borcun ortalama vadesi 2 yıldır (2023: 2 yıl).

Yönetimin 2024 yılı beklentileri değişmedi: Arçelik, (i) Türkiye satışlarında reel bazda yatay seyir (TL bazında) ve uluslararası satışlarda %2 büyüme (YP bazında), ii) Şirket tanımlı FAVÖK marjının ~%8 (2023: %7,8), iii) Toplam yatırım harcamasının ~300 milyon Avro (2023: 314 milyon Avro) ve iv) NİS/Satışlar oranının <%25 (2023: %23,4) olmasını beklemektedir. Yatırım harcamaları Mısır, Bangladeş ve Manisa Fabrikası’ndaki yatırımları içermektedir. Şirket 2024 yılı satış adetlerinde önemli bir büyüme öngörmemektedir, bu nedenle fiyatlandırma ve ürün karması etkisi beklenen gelir artışının ana etkenleridir. Yönetimin beklentileri, enflasyon muhasebesi öncesi mevcut tahminlerimizle büyük ölçüde uyumludur.

Yorum: Beklenenden zayıf net kara piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz. Düzeltilmemiş finansallara dayalı mevcut değerlememizde değişiklik yapmıyoruz. Finansallarımızı enflasyon düzeltmelerine göre güncelleyeceğiz. Avrupa operasyonlarının Whirlpool ile birleşmesi nedeniyle uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım