Arçelik 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (5.03.2024)

“Arçelik 2023 Yılını 8,4 Milyar TL Net Dönem Karı (TMS 29 Etkisi Dahil) ile tamamladı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 158,50 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 225,00TL

Arçelik’in 2023 dördüncü çeyrek (azınlık öncesi) net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 1.541mn TL ile 4Ç2022’ye göre %33,5 artış kaydetmiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte Arçelik’in 2023 yılı net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 4.529mn TL’ye ulaşmıştır. TMS etkisi dahil 2023 yılı net dönem karı 8.395mn TL seviyesindedir. 2022 net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 3.214mn TL seviyesindeydi. TMS 29 etkisi dahil 2022 yılı net dönem karı 7.008mn TL olarak açıklanmıştır.

Şirketin satış gelirleri (TMS 29 etkisi hariç) 4Ç2023’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,2 oranında artmış ve 60.827mn TL olmuştur. Yurtiçinde 4Ç2023’de beyaz eşya satışları ve TV satışları 4Ç2022’ye göre %3 ve %6 oranlarında adet olarak azalmıştır. Diğer taraftan, klima satışları %73 yükselmiştir. Yurtdışı pazarlarda ise, Batı Avrupa’da tüketici talebindeki daralma azalan oranlarda devam etmiştir. Batı Avrupa’da adetsel bazda tüketici talebi 4. çeyrekte %1 gerilemiştir. Diğer taraftan Doğru Avrupa’da son çeyrek satışları adetsel olarak %8 artmıştır.

Arçelik’in brüt karı, 4Ç2023’te, TSM 29 etkisi hariç, 18.980mn TL’yi (4Ç2022: 11.389mn TL) göstermiştir. Brüt kar marjı da geçen yılın aynı çeyreğine göre 2,1 puan artışla %31,2’ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK 5.257mn TL (4Ç2022: 3.648mn TL) olarak hesaplanmaktadır. FAVÖK marjı ise 4Ç2022’ye göre 0,7 puan gerilemiş ve %8,6 olmuştur.

Şirket 2024 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2024 yılında yurtiçi cironun sabit reel büyüme kaydetmesi beklenirken, uluslararası cironun ise %2 civarında artması öngörülmektedir. FAVÖK marjının %8 civarında gerçekleşmesi öngörülürken, net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi %25’in altıdır. Yatırım harcamaları (Mısır, Bangladeş ve Manisa fabrikası yatırımları dahil) beklentisi ise 300mn EUR’dur.

Arçelik’in hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 210,00TL’den 225,00TL‘ye yükseltiyoruz. Hisse için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım