Arçelik 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (26.01.2021)

4Ç20 Finansal Sonuçları

Öneri Yok

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11.7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %59.4 artışla 13.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %28.0 artışla 40.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9.3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 143.6 artışla 1.9 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %53.8 artışla 5.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 31 baz puan düşüş göstermiştir.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre 489 baz puan artışla %14.2 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 208 baz puan artışla %12.4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13.85 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %384.8 artışla 1.2 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %207.9 artışla 2.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5.5 düşüşle 5.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 13.335 mn TL satış geliri (kons: 12.667 mn TL), 1.887 mn TL FAVÖK (kons: 1.652 mn TL) ve 1.163 mn TL net kar (kons: 937 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %63 artışla 4,0 milyar TL olmuştur. Beyaz eşya pazarı %26 daralırken, klima pazarı %3 küçülmüş ve TV pazarı %1 artmıştır. Uluslararası satış gelirleri ise %13,1’lik organik büyüme ve %44,7 kur katkısı ile yıllık %58 yükselişle 9,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası satış gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı hafif azalışla %71’den %70’e gerilemiştir. Segment bazında ise; beyaz eşya gelirleri yıllık %62 artışla 10,5 milyar TL, tüketici elektroniği %50 yükselişle 1,5 milyar TL ve diğer gelirler %48 büyüme ile 1,4 milyar TL olmuştur. 4Ç20’de şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı, nerdeyse %100’lük kapasite kullanım oranı, daha güçlü euro/dolar paritesi ve uzun vadeli sözleşmeler sayesinde stabil hammadde maliyetleri nedeniyle artış kaydetmiştir.

Son çeyrekte hammadde fiyatları %20-25 yükselmiş olup, önümüzdeki dönemde şirket maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmazsa, marjlarında daralma yaşanabilir. Yüksek karlılık ve güçlü ciro büyümesi sonrası şirketin net karı da önemli ölçüde yükseliş kaydetmiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin beklentilerini paylaşmıştır. Türkiye TL bazında %15-20 büyüme (2020: yıllık +%37), uluslararası yabancı para bazında >%5 büyüme (2020: yıllık -%2) olmak üzere konsolide satış gelirlerinin yaklaşık % 20 artması (2020: 40,9 milyar TL; yıllık +%28), FAVÖK marjının yaklaşık %11,0 (2020: %13,1), ve yaklaşık 220 milyon euro (2020: 215 mn euro) yatırım harcaması öngörülmektedir. Son 12 aylık verilere göre hisse 5,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım