Apple: Yıllar öncesinden işaretler

Apple: 5 yıl önce, 5 yıl sonra

Son 12 ayın getirisinde en iyi 2. dönemini kasım 2023’de yaşayan Apple, düşüş eğilimini koruyor. Belli eşiklerden pozitif sapmalar sıklaştıkça düzeltme yönlü normalleşme hali görülmektedir. Bu sapma hali 2 yöne çalışmaya devam edecektir, dolayısıyla farklı dönemlerde farklı eğilimler için para girişleri görülecektir. Kasım yazımızda bunu belirtmiştik: 190 $ üstünde zorlanması giderek daha “anlamlı” hale gelmektedir. Bu hali bir uyumsuzluk olarak görüp düzeltmesi her zaman beklenebilir. Tersten okursak: benzer uyumsuzluklar, benzer sonuçlar doğurur.  Zirve fiyatın 199 $ olduğunu hatırlayalım.

Geçmişi, geçmişle ilişkilendirmek: 2023 yükselişini anlamlandırmak

Yapay zekanın temeli: görünmeyen ilişkileri, en az bekleneni ortaya koymak. Sürprizi alışık olunmamışlığa bağlama eğilimi bu sonuca götürmektedir: 2023 yılı aylarına bakarsak üst üste 8 ay pozitif performans halini haberlere bağlamak mümkündür: yine de biliyoruz ki her zaman haberlere göre hareket eden piyasa görmemekteyiz. Geçmiş on yıllar bu vakalarla doludur. Dolayısıyla haber gelişmeden bağımsız sonuca gitmek gereklidir. Bu sonuç da tutarlı olmalıdır.

Başlangıçtan bugüne aylık primlere bakarsak: 2023 aylık çift basamak primleri en iyiler içine girmektedir.  Pozitif prim hali oluşmuş olduğuna göre bunun geçmişten gelen negatif dalgalanmanın tepkisi olarak düşünebiliriz. O halde bir yerlerde tepkiye sebep olabilecek geçmiş hareketler olması gerekir. Aylık hikayeden bahsediyorsak geçmişte de “aylık bazda”, “her an düzeltme gelebilir” beklentisinde durumlar oluşmuştu. O dönemden getiri dönemini içine alacak hikayeye bakınca aslında ilişkiyi görebiliyoruz.

Tabloyu açanlar görecektir: 2018 yılı sonbaharında 4 ay üst üste negatif getiri ve son 2 ay çift basamaklı gelişme oldu. Açıktır ki kısa vadesinde bu kayba düzeltme olacağı gibi, uzun vade de görülebilirdi. Model bakışa göre bunu tespit etmek mümkündü. Sonuçta 2019 ilk 4 ayı seri pozitif primle ama tek basamaklı gerçekleşti. Yine ilerleyip 2020 getirisine bakarsak reel olarak da anlamlı prim görülüyor: % 87 mutlak getiri. Geçmişin keskin düşüşlerine tepkinin zamana yayılarak kendini düzeltmeye götürmesi halini görmekteyiz:2021 getirisi % 33 olmuştur. Düzeltmeyle geçen 2022 getirisi – %29 olurken, 2023 getirisi % 51 olmuştur. Tabloda son ayın getirilerini görmekteyiz. Tablo getirisi dalgalanma gösterip de anlamsız hal alıyorsa geçmiş uzun dönemle ilişkilendirerek okumak gerekir. Bir bakış olarak sunduğumuz her zaman budur.

Aylık getiriler (%) :

11.3 2.3 5.0 9.0 1.8 -4.2 -9.2 -0.3 11,2 2.2 -4.7 -1.5

Dalgalanmadan 2 yönlü fayda çıkarmak

Yukarıdaki tablo son 12 ay içinde. Bir başka deyişle 12 ayın her biri tek başına bağımsız parametre olarak görülebileceği gibi, bahar dönemleri parametre olarak blok halinde görülebilir. Hatta tek aylar üzerinden de başka model kurulabilir ve testler doğrulandıkça geleceğin tekrarlanabilirliği için fikir verecektir.