Anadolu Sigorta Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (12.01.2021)

Kar Artış İvmesi 2021’de Hızlanabilir

Güncel Tavsiye: Endeks Üzeri Getiri
Fiyat TL7.60

Hedef Fiyat TL11.38
Getiri Potansiyeli 50%

Karşılık artışına rağmen güçlü karlılık artışı bekliyoruz

Yüksek kar büyüme potansiyeli öngördüğümüz Anadolu Sigorta’yı 11,38TL hedef fiyat ve %50 getiri potansiyeli ile takip kapsamımıza alıyoruz. Net karın 2020’de 463 milyon TL’den (yıllık +%15) 2021’de 615 milyon TL’ye (yıllık +%33) yükselmesini bekliyoruz. 2021 yılında karlılığın hem kombine oranın iyileşmesi hem de daha yüksek yatırım kazancı ile desteklenmesini öngörüyoruz. 2021 yılında birleşik oranın iyileşerek %107’ye gerilemesini ve rezerv oranının %20 seviyelerinde normalleşeceğini öngörüyoruz. 2020 karı, Covid19 nedeniyle azalan hasar sıklığından olumlu etkilenmiştir. Ayrıca, bu iyileşme %27 gibi yüksek bir rezerv oranına rağmen gerçekleşmiştir. Artan TL mevduat faizleri sayesinde yatırım getirisinin 2020’de tahmini %15,1’den 2021 yılında %16’ya yükselmesini bekliyoruz. Önümüzdeki üç yıl için sermaye getirisinin ortalama %21 olmasını bekliyoruz.

Motor branşı sigortacılık marjlarına en büyük katkıyı yapmaktadır

Anadolu Sigorta, Kasım’20 itibarıyla trafikte %10,3, Kasko’da %14 ve genel sorumluluk sigortasında %17 pazar payıyla motorlu taşıt ve genel sorumluluk sigortalarında pazar lideridir. Bunlar arasında kasko, 3Ç20 itibarıyla %94 kombine oranla en karlı iş koludur. Yeni otomobiller için potansiyel olarak daha yüksek poliçe satışları ve ekonomi üzerindeki Kovid etkisi ortadan kalktıkça kasko branşının 2021’de Anadolu Sigorta’nın marjına daha fazla katkıda bulunacağını bekliyoruz. Yeni tebliğe göre zorunlu trafik sigortası fiyatları, 2021 yılında her ay %1 oranında artarken, sigorta şirketlerinin üretebileceği trafik sigortası primleri öz sermayelerinin beş kat ile sınırlı olacak. Bu düzenlemenin Anadolu Sigorta’ya pazar payı kazanımında avantaj sağlayacağını düşünüyoruz.

Yatırım portföyü büyürken getiriler yükseliyor

Anadolu Sigorta, mevduat ve tahviller gibi sabit getirili yatırım araçların toplam portföyün %87’sini oluşturduğu 3Ç20 itibarıyla 7 milyar TL yatırım portföyüne sahiptir. 2021 yılında bu portföyün 8 milyar TL büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. 2021’de net yatırım gelirinde yüksek TL faiz oranları sayesinde yıllık %17 büyüme öngörüyoruz.

Anadolu Sigorta’yı “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz

Anadolu Sigorta, %20 üç yıllık (2019-22E) bileşik kar büyümesi ve 2021 tahmini %22 sermaye getirisi ile 2021 tahmini 6,2 F/K ve 1,3 F/DD’da işlem görüyor. Uzun vadeli %30 temettü dağıtım oranı varsayarak hisse senedi için %5 temettü getirisi hesaplıyoruz. Anadolu Sigorta’yı 11,38TL hedef fiyat ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz.

Kaynak: Oyak Yatırım