Anadolu Efes Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (05.05.2017)

1Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Potansiyel Getiri: %6

 Anadolu Efes 1Ç17 finansal sonuçlarında, beklentilerden daha yüksek TL85mn net zarar açıkladı. Beklentilerin altında operasyonel performans ve kur farkı giderleri yüksek net zararda etkili olmuştur.

 Anadolu Efes’in satışları ihracat pazarlarındaki yüksek büyümeyle piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, FVAÖK marjı özellikle yurtiçi operasyonlardaki zayıflığın etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşti.

 Yurtiçindeki zayıflığa rağmen, Şirket’in Rusya operasyonlarında iyileşme sebebiyle, bugün hisse etkisinin nötr gerçekleşmesini bekliyoruz.

EBI operasyonlarında %15 satış hacim büyümesi

 Türkiye’de 1Ç17’de bira operasyonlarının satış hacmi %4 oranında daralma kaydetmiştir. EBI tarafında ise satış hacmi %15 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir.

 Anadolu Efes’in Türkiye satış gelirleri %4 oranında büyüme kaydederken, yurtdışı operasyonları %66 büyüme kaydetmiştir.

 Konsolide bira satış hacimleri %9 oranında artarken, satışlar da %38 oranında artış kaydetmiştir. Anadolu Efes’in CCİ dahil konsolide hacimlerine baktığımızda ise yıllık bazda %6 artış ve satışlarda da %25.5 oranında büyüme kaydetmiştir.

Zayıf yurtiçi hacimleri marjları olumsuz etkiledi

 Türkiye operasyonlarının brüt kar marjı 1.2 puan daralarak %54.3 seviyesinde gerçekleşirken, düşük satış hacimleriyle sabit satış giderlerinin armasıyla FVAÖK marjı 3.3 puan daralarak %19.9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 EBI operasyonlarında ise brüt marj satın alma tarafındaki fiyat artışları ve devalüasyonun ertelenmiş etkisiyle 5.4 puan daralarak %39.6 seviyesinde; FVAÖK marjı ise etkin operasyonel maaliyet yönetimiyle sadece 2.8 puan daralarak %9.5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!