Anadolu Efes 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (6.11.2020)

 AEFES – 3Ç20 Bilanço Analiz

AEFES 3Ç20 döneminde 436 mn TL kar beklentisinin üzerinde 460 mn TL net kar açıkladı. Net kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21 azalırken, bir önceki çeyreğe göre %31 artış gösterdi. Satış hacmindeki büyümenin üzerinde artış gösteren satış gelirleri, büyümeye devam eden kar marjları, kur etkisi ve Coca Cola’nın güçlü operasyonel karlılık yaratması net kara pozitif yansıdı. Bağlı ortaklığı Anadolu Etap’dan 154 mn TL zarar yazması ve 3Ç19’da Türkiye bira operasyonlarına aktarılan nakitten elde edilen kur farkı gelirinin baz etkisinden ötürü net karda geçen yıla göre azalma var.

3. çeyrekte konsolide satış hacmi büyüme gösterdi

3. çeyrekte konsolide satış hacmi gevşeyen kısıtlamalar, artan mobilite ve olumlu hava koşulları sayesinde yıllık %2,5 oranında artarak 32,8 mhl seviyesinde gerçekleşti. Bira grubunun satış hacmi %4 artış gösterdi. Bira grubu içerisinde %84’lük paya sahip olan uluslararası bira operasyonlarının satış hacmi %6 artış gösterirken, Türkiye operasyonlarının satış hacmi yılın ilk yarısına göre iyileşme gösterdi ve yıllık bazda %4 daraldı. Türkiye operasyonlarının daralmasında bazı açık satış noktalarında kısıtlamaların devam etmesi ve bu yıl zayıf geçen turizm etkili oldu. Meşrubat tarafında ise Coca Cola’nın üçüncü çeyrek satış hacmi yıllık bazda %2 artış gösterdi.

Satış hacminde sınırlı artış olmasına rağmen güçlü ciro büyümesi

Konsolide satış gelirleri yıllık %24 artışla 8.740 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satış hacmindeki artış, fiyat ayarlamaları ve pozitif kur çevrim farkları satış gelirlerinin artmasında etkili oldu. Bira grubunun satış geliri %18 artış gösterdi. Türkiye bira operasyonlarından elde edilen satış geliri, satış hacmindeki daralmaya rağmen yapılan fiyat artışları sayesinde %12 artış gösterdi. Uluslararası bira operasyonlarından elde edilen satış geliri ise hacimdeki büyümeye ek olarak pozitif kur çevrim farkları sayesinde %20 artış gösterdi. Aynı dönemde Coca Cola’nın satış gelirleri, satış hacmindeki artış, faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel para birimi cinsinden ünite kasa başına net satış gelirinin artması ve kur etkisi sayesinde %29 arttı.

Bir önceki çeyrekte toparlanma gösteren kar marjları bu çeyrek artış gösterdi
Konsolide FAVÖK yıllık bazda %49 artışla 2.080 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjı 1,2 puan artışla %40,6 FAVÖK marjı 4 puan artışla %23,8 oldu. Operasyonel karlılıktaki iyileşme, etkin maliyet yönetimi ve özellikle satış ve nakliye giderlerinde yapılan tasarruf kar marjlarının yükselmesinde etkili oldu.

Net borç azalmaya devam ediyor

2019 yılsonunda 4.355 mn TL seviyesinde olan net borç, 3. Çeyrekte 3.898 mn TL seviyesine geriledi. Net Borç / FAVÖK oranı 2019 yılsonunda 1,14x seviyesinden 2020 yılının ilk dokuz ayı sonunda 0,87x seviyesine geriledi. Cari oranı 1,33x likidite oranı 1,06x seviyesinde bulunan şirketin borç ödeme sorunu bulunmuyor.

Güçlü nakit akışı

Serbest nakit akımı, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak 1.904 mn TL oldu. İşletme sermayesindeki iyileşme ile birlikte pandemi döneminde azalan yatırım harcamaları nakit akımındaki artışı destekledi.

9 aylık sonuçlar

2020 yılının ilk 9 ayına baktığımızda, şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %13 artışla 20.324 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde konsolide satış hacmi pandemi etkisiyle %3 daralma gösterdi. FAVÖK %20 artışla 3.847 mn TL oldu. Brüt kar marjı yıllık bazda aynı seviyede kalarak %37,5 olurken, FAVÖK marjı 1 puan artış gösterdi ve %18,9 oldu. Operasyonel karlılıktaki artışa rağmen, uluslararası bira operasyonlarından aktarılan nakdin kur çevrim farklarındaki azalış ve bir önceki yılın aynı döneminde bağlı ortaklığı Anadolu Etap’dan 62 mn TL zarar yazarken, bu yıl 221 mn TL zarar yazması net karın yıllık bazda %13 azalmasına neden oldu. Yılın ilk 9 ayında 728 mn TL net dönem karı elde edildi.

2020 yılı beklentileri

2020 yılı 3. Çeyrekte güçlü sonuçlar açıklanmasına rağmen ve 2019 yılı 4. Çeyreğin daha düşük hacim yaratan bir çeyrek olmasına rağmen, Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle şirket bira grubu satış hacimleri için yıllık bazda tek haneli düşüş beklentisi korunuyor. Açık satış noktalarındaki tedbirlerin sıkılaştırılması ve karantina ihtimalleri 4. Çeyrek için risk oluşturmaktadır.

Değerlendirme

Beklentiler üzerinde gerçekleşen finansal sonuçları pozitif buluyoruz. Bir önceki çeyrekte Covid-19 kaynaklı satış hacminde daralma olmasına rağmen ciro ve kar marjlarıını koruyan Anadolu Efes’in 3. Çeyrekte güçlü operasyonel karlılık yaratmasını olumlu karşılıyoruz ve piyasanın hisse fiyatına yukarı yönde tepki göstermesini bekliyoruz. Tarihsel piyasa çarpanlarına göre 3.69x fd/favök ve 13.82 F/K çarpanı ile işlem gören hissenin ucuz olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, devam eden pandemi sürecinin belirsizliği sürerken, şirketin de belirttiği üzere yeni karantina önlemleri ve satış noktalarındaki tedbirlerin sıkılaştırılması operasyonel karlılığın bozulmasına neden olabilir.

Kaynak: İntegral Yatırım