Anadolu Cam 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (31.01.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Pozitif

TUT
Hisse Fiyatı: 4,56 TL
Hedef Fiyat: 4,92 TL
Getiri Potansiyeli: %8

 Operasyonel karın beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle net kar beklentilerin üzerinde. Anadolu Cam, yılın son çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 91 mn TL ve bizim beklentimiz olan 82 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %33,5 artışla 99,1 mn TL net kar açıkladı (4Ç18’de 74,2 mn TL). Net kar, beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kar nedeniyle, beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl son çeyrekte 29,2 mn TL seviyesinde kaydedilen net finansman geliri bu çeyrekte 126 mn TL net finansman giderine dönüştü. Beklentinin üzerinde gelen sonuçların yanısıra, Şişecam’ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplama kararını açıklamasının etkisiyle, hisse performansının pozitif olacağını düşünüyoruz.

 Ciro beklentiler ile uyumlu. Anadolu Cam son çeyrekte hem bizim beklentimiz olan 1.139 mn TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 1.110 mn TL ile uyumlu TL yıllık bazda %24,1 artışla 1.161 mn konsolide net satış geliri kaydetti (4Ç18’de 936 mn TL). Satış hacminde gözlenen yıllık %2 artışın yanısıra, fiyat artışları ve ürün karmasının %17’lik katkısı gelirleri destekleyen ana unsurlar oldu. 4Ç19’da toplam cam ambalaj üretimi %5 artışla 573K ton oldu. Yurt içi üretim %4 artarken, uluslararası üretim %5 arttı. Toplam satış hacmi %2 artı. Yurt içi satışlar %3,6 azalırken, uluslararası satışlar %5,8 arttı. Türkiye’den yapılan ihracat ise %51 arttı. Yurt içi tarafta maliyetler, bir yıllık dönemde doğal gaz ve elektrik tarifelerine gelen zamlar ve soda külü ve paketleme malzemeleri gibi ham madde giderlerindeki artış nedeniyle yıllık %24 artışla 376 mn TL’ye yükselirken, brüt kar %49 artarak 223 mn TL oldu. Türkiye dışı operasyonlar ise yıllık %15 artışla 473 mn TL seviyesinde gerçekleşerek, konsolide toplamda %41 pay aldı. Türkiye dışı operasyonlarda maliyet artışları ise yıllık %12 artarak 311 mn TL seviyesine yükselirken brüt kar %22 artarak 162 mn TL oldu. Konsolide bazda maliyetler %18,8 artarak 776 mn TL olurken, konsolide brüt kar %36,2 oranında artarak 385 mn TL oldu.

 Operasyonel kar beklentilerin üzerinde. Anadolu Cam yılın son çeyreğinde, hem piyasa ortalama beklentisi olan 256 mn TL’nin %13 üzerinde, hem de bizim beklentimiz olan 272 mn TL’nin %6 üzerinde, yıllık bazda %44,8 artışla 289,1 mn TL FAVÖK açıkladı. Artan ihracata bağlı yükselen lojistik ve ulaştırma giderleri nedeniyle, faaliyet giderleri %27,1 oranında artarken, faaliyet giderleri/net satış rasyosu %30,6 oranında artan satış ve dağıtım giderleri nedeniyle yıllık bazda 0,4 puan artarak %18,7 oldu. FAVÖK marjı ise, yıllık bazda 3,6 puan artışla %24,9 seviyesinde gerçekleşti.

 ANACM için 4,92 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyoruz. Son çeyrek finansallarının ardından ANACM için 4,92 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve TUT tavsiyemizi koruyoruz.