Ana metal endeksi: Temele dönüş

Metal Ana Endeksi: XMANA

Pek çok sektör için yapıtaşı olan temel sektör nereye gidiyor? Yine model bazlı bakarken, karmaşıklığı basit denklem üzerinden ifade ediyoruz. Bağımsız değişkenlerin reaksiyonu veya etkileşimi gelecek fiyatları belirlemeye devam ediyor. Fiyat değişimi olarak belirtimi belli kurallar çerçevesinde belirtiyoruz.

Her ne kadar bireysel yatırımcı iştahı kalmamış görünse de, “kalabalıkların bilgeliği” üzerine geliştirilen modelleri gözden geçirmek gerekir. Hangi kalabalıktan, hangi niyetle bahsedildiği ve planlandığına açıklık getirmek gerekir. Bu elbette yerli/yabancı yatırımcı kuruluşların temel sorunudur. Gerçeği daha iyi bakışla yakalama arayışını tavsiye etmeye devam ediyoruz.

Geleceği geçmişin bir izdüşümü üzerinden yakalayabilmek adına oldukça basit gösterimle görmeye çalışacağız. Modelin basit halini bu denklem üzerinden yakalamak mümkündür Kurumsal raporlardan alıntıların basitleştirilmiş hali olarak da düşünebilirsiniz:

c = a – b (modelin basit hali denklem)

c = gelecekteki performans beklentisi / değişim  (yerli/yabancı beklentisi, raporlarda odak noktası)

a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışında değişim

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışında değişim

—>  performans hızını belirleyen a ve b değişimleridir

Basit kurallar

1) a ve b ters yönlü hareket ederse uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar

a. a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü)

b. a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır (satım yönü)

2) Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar

Başlıkta odaklandığımız sektör endeksindeki mevcut duruma bakarsak: XMANA endeksi 2021 yılında % 25 üstü getiri sağladı. Mevcut dönemdeki enflasyonu göz önüne alırsak, reel getiri sağlamış durumdadır. Yıllık bazda ise % 100 üzeri getiri sağlamıştır. Bu dönem için de ciddi reel getiriden bahsedebiliyoruz.

Bugünden ileriye bakarsak: denklemdeki c ne olur?

a parametresi: son 5-6 işlem gününde geçmişe göre daha hızlı artış durumunu korumaktadır (matematik) .

b parametresi:  son 10 işlem gününde geçmişe göre daha hızlı düşüş göstermiştir (matematik).

Fark denklemi üzerinden sonuca gidersek: c değerindeki değişim pozitif kalmaya devam edecektir.

Kurumsal portföy dağılımı da dinamiktir, düzenli gözden geçirilmesi ve sağlığına göre reçete odaklı rapor yazılması gerekmektedir.