Alkim Hisse Yorumu / Oyak Yatırım – (23.09.2021)

Kapsam Başlangıcı Raporu

Hisse Fiyatı (TL) 14.87
Hedef Fiyat (TL) 22.29
Yükseliş Potansiyeli 49.9%
Beklenen Temettü Verimi 3.8%

Alkim Kimya’yı (ALKIM) Endeks Üzerinde Getiri tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 22,29 TL olup, bu hedefimiz %49,9 oranında bir getiri potansiyeline işaret etmektedir. Alkim hisseleri, yaptığı iki önemli yatırımın önümüzdeki yıllarda getireceği büyüme potansiyeline rağmen, 2022T F/K 7,0 ve FAVÖK 5,8 gibi düşük çarpanlarla işlem görmektedir. Alkim’in önümüzdeki dönemde sodyum sülfat kapasite artışı (1Ç22’de ve 4Ç22’de) ve 4Ç21’de başlayacak potasyum sülfat üretimiyle 2023’ten itibaren FAVÖK’ünü yaklaşık %35 artırmasını ve endeksin üzerinde bir performans göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Borçlanma oranı düşük (net borç/FAVÖK 0,14x) olan şirket, satışları çoğunlukla EUR cinsinden olduğu için güçlü döviz kurlarından da pozitif etkilenmektedir.

%28 sodyum sülfat kapasitesi artışı ile 2023‘te FAVÖK’e 32mn TL katkı

Alkim, Çayırhan fabrikasının kapasitesini 2022 yılı sonuna kadar 210kt/yıldan 390kt/yıl’a çıkarmayı planlıyor. Böylece Alkim’in toplam sodyum sülfat üretim kapasitesi 470kt/yıldan yaklaşık 600kt/yıl’a çıkacak (yeni başlayan potasyum sülfat üretimi için sodyum sülfat üretiminin bir kısmının kullanılması gerekliliği nedeniyle 650kt/yıl değil). Kapasite artışının, 2023’te FAVÖK’e 32mn TL (toplam FAVÖK’ün %7’si) katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

2022’de potasyum sülfat üretiminden 100 milyon TL FAVÖK katkısı bekleniyor

17 Eylül 2021 tarihinde şirket, potasyum sülfat yatırımının kurulumunun tamamlandığını ve ünitelerin testlerinin başladığını duyurdu. Alkim, bu yeni yatırımla beraber, 50kt/yıl üretim kapasitesi ile Türkiye ve bölgedeki tek potasyum sülfat üreticisi olacak. Potasyum sülfatın tahmini FAVÖK marjının yaklaşık %40-45 olduğu düşünüldüğünde, 2022’de 100 milyon TL FAVÖK (toplam FAVÖK’ün %25’i) katkısı oluşturmasını bekliyoruz. 4Ç21’de 8 bin ton, 2022’de ise 40 bin ton potasyum sülfat satışı öngörüyoruz.

2Ç21’de düşen ALKA’nın marjlarında 2Y’da muhtemel toparlanma

Alkim Kâğıt (Alkim’in kâğıt sektöründe faaliyet gösteren iştiraki) selüloz fiyatlarındaki keskin artışın ardından özellikle 2Ç21’de yüksek hammadde maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtmada zorluk yaşadı. Ancak Temmuz’dan sonra selüloz fiyatlarının normalleşmeye başlaması ile Alkim Kağıt’ın 2Y21’de daha iyi bir marj ile çalışmasını bekliyoruz. Böylece, 1Y21’de %11,5 olan FAVÖK marjının 3Ç21’de %13,7’ye, 4Ç21’de ise %15,2’ye yükseleceğini ve yıllık FAVÖK marjının %13.1 olacağını düşünüyoruz.

İstikralı bir temettü dağıtıcısı

Alkim, 2000 yılındaki halka arzından bu yana yatırımcılarına düzenli olarak temettü dağıtmaktadır. Son 5 yılın ortalama ödeme oranı %51, ortalama brüt temettü verimi ise %6’dır. Önümüzdeki yıl, şirketin mevcut piyasa değerinden %3,7 getiri ve %40 dağıtım oranına tekabül eden bir temettü dağıtımı bekliyoruz.

Başlıca riskler

Selüloz fiyatları 1Y21’e kıyasla normalleşmiş gibi görünse de 1Y21’dekine benzer bir fiyat artışı ALKA’nın faaliyet marjları üzerinde baskıya neden olabilir. ALKIM’in satışlarının yaklaşık %70’ini EUR ile yaptığı için TL’nin değerlenmesi marjlar üzerinde olumsuz etki yapabilir.

Kaynak: Oyak Yatırım