Alarko Holding Hisse Yorumu / İnfo Yatırım – (23.01.2023)

Alarko Holding

Kapanış Fiyatı: 72.50 TL
Hedef Fiyat: 103 TL
Öneri: AL

Alarko Holding (ALARK) için 103 TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Olumlu görüşümüzü korumamızın sebepleri i) 2022 yılında faydalanılan düşük kömür maliyeti-yüksek elektrik fiyatı trendinin 2023 yılında da devam edeceği beklentisi, ii) elektrik üretim gelirlerinin elektrik dağıtım şirketlerinin artan karlılığı, iii) güçlü nakit akışı ve net nakit pozisyonu, ve iv) yenilenebilir enerji, girişim sermayesi, tarım ve teknoloji üzerine yapılabilecek olası yatırımlar için uygun bilanço yapısı.

Artan maliyet baskısına rağmen karlılık devam ediyor.

2022 yılı sene sonu tahminlerimize göre elektrik üretim kolunun yaklaşık 7.4 milyar TL, elektrik dağıtım kolunun 2.7 milyar TL, diğer kısımların ise yaklaşık 1 milyar TL kar üreterek Alarko Holding’in toplam karını 11.1 milyar TL’ye çıkarmasını bekliyoruz. 2023 yılında normalleşmeye başlayan AUF fiyatları ve 2022 yılına göre artması muhtemel kömür maliyetleri etkisi ile elektrik üretim tarafında baskı gözlenmesini beklemekteyiz. Buna rağmen elektrik dağıtım kolundaki güçlü nakit üretiminin devam etmesi, güçlenen mali yapı etkisi ile finansal gelirlerdeki artış, taahhüt ve sanayi kollarının katkısı ile 2023 yılında 9.8 milyar TL kar üretmesini tahmin ediyoruz. Bu kar seviyesi 3.24x FK’ya denk gelmekte olup 3 yıllık medyan 5.30x FK ile kıyaslandığında oldukça cazip kalmaktadır.

Yeni yatırımların şirket değerini destekleyici rol üstlenmesini bekliyoruz.

Şirketin 2022 sene sonunda elde edeceği nakit ile şirketin hali hazırda güçlü performans gösteren girişim sermayesi yatırımlarına ağırlık vermesinin katalizör etkisi göstermesini bekliyoruz. Ek olarak toplamda 827.5 MWh kurulu yenilenebilir enerji santrali ve depolama tesisi için lisans başvurusunda bulunulması gelecek yatırımlar için olumlu görünüm sergilemekte.

Regülasyon kaynaklı riskler temel risk faktörlerini oluşturuyor.

i)AUF formülasyon ve tavan fiyat değişiklikleri, ii)sübvansiyon kaynaklı nakit sıkışıklığı, iii)USD/TL’nin yatay görünümünü sürdürmeye devam etmesi, iv)inşaat işlerinde yaşanabilecek duraksamalar, v)sanayi üretimlerinin yavaşlaması mevcut riskler kapsamındadır.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: İnfo Yatırım Strateji Raporu