Alarko Holding 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (10.05.2023)

Alarko Holding (ALARK) 1Ç23 döneminde 1.835 Milyon TL net kar açıkladı.

Beklenti net karın 1.66 milyar TL gelmesi yönündeydi. Net kar yıllık bazda %78 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %54 azaldı. Net kar marjı 1Ç22 dönemine göre 26,7 puan artış göstererek %131,94 seviyesinde gerçekleşti. Net kardaki artışta büyüme gösteren hasılat, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karları ( Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hiz.A.Ş’de içerisinde bulunan şirketlerin katkısı ), yatırım faaliyetlerinden gelirler etkili olurken bu dönemde genel yönetim giderleri ve vergi gideri net karı baskılayan unsur olarak öne çıktı.

Ciro yıllık bazda %42 artış gösterdi… Şirketin satış gelirleri 1Ç23’de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %42 artarak 1.391 Milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin satış gelirlerinin artmasında güçlü yurtdışı büyümesi, yükselen elektrik fiyatları, enflasyon etkisi ile dağıtım ve perakende satış gelirlerindeki artış etkili oldu. Satışların kırılımına baktığımızda yurtiçi satışlarda 1Ç22 döneminde 575 milyon TL hasılat elde eden şirket 1Ç23 döneminde 461 milyon TL hasılat elde etmiştir. Yurtdışı satışlarda ise 1Ç22 döneminde 401 milyon TL hasılat elde eden şirket 1Ç23 döneminde 923 milyon TL hasılat elde etmiştir.

FAVÖK’te azalış, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarında güçlü büyüme… Şirketin FAVÖK’Ü 1Ç23’de 101 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının aynı döneminde ise 209 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin brüt kar marjı önceki yıla göre 7 puan azalarak %17,75, FAVÖK marjı 14 puan azalarak %7,29, net kar marjı ise 26,7 puan artarak %131,94 olarak gerçekleşmiştir. Alarko holding gelirlerinin büyük kısmını oluşturan enerji tarafının katkısını FAVÖK’te gösterememekte, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda konsolide etmektedir. Bunun nedeni ise bu kalemde bulunan şirketlerde olan ortaklık paylarının yüzde 50 altında olmasıdır. Dolayısıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karları değerleme karı gibi değil faaliyet karı gibi değerlendirilmelidir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karları 1Ç23’de 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 806 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Gerçekleşen bu %100’lik artışta elektrik üretim tarafında Cenal, dağıtım tarafında ise Meram şirketinin katkısı etkili olmuştur.

Net nakit pozisyonu azalırken, özkaynaklar arttı… Şirketin net nakit pozisyonu son çeyrekte 594 milyon TL azalış göstererek 3.521 milyon olarak gerçekleşmiştir. Özkaynakları ise %12 artış göstererek 16,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 3,9 milyar TL azalarak 1.2 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 83 milyon TL, yatırım faaliyetlerinden 3.6 milyar TL, finansman faaliyetlerinden ise 167 milyon TL nakit çıkışı gerçekleşti.

Holding İşkolları ve 2030 Vizyonu… Holding Enerji, Taahhüt, Arazi Geliştirme, Sanayi, Turizm işkollarında faaliyet göstermektedir. Enerji tarafında Portföy Geliştirme Planları ve Depolama & Verimlilik Yatırımları yapmayı amaçlamaktadır. Taahhüt tarafında PPP & EPCF Projelerine Odaklanma, arazi geliştirme tarafında turizm odaklı yatırımlar, sanayi tarafında Su Basınçlandırma Sistemi, Su Pompası ve Broiler Yatırımları, turizm tarafında ise Hillside Markasının Kuvvetini Yeni Otellerde Kullanımını hedeflemektedir. 2030 hedeflerinin ana teması ise değişim, dönüşüm ve dijitalleşme. Aktif hale gelen donuk varlıklar, artan likidite, düzenli temettü ödeme, dengelenmiş portföy şirketin ana hedefleri arasında. 2030 yılında toplam portföyün yaklaşık %10’unu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve turizm, %40’ı enerjiden %30’unu yeni faaliyet alanlarından %20’sini de Alarko Yatırım içinde yer alan yatırımlardan oluşacağı öngörülmekte. Bu sayede enerji sektörünün toplam portföy içerisindeki yerin azalmasıyla riskin dengelendiği ve daha likit hale geldiği, uluslararası ağırlığın arttığı bir Alarko hedefleniyor. Şirketin ilk yatırımı Tarım &Gıda Sanayi’nde olacak. Yatırımın bu yıl içerinde başlayıp 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. Tarım &Gıda alanındaki yeni yatırımın maliyeti 650 Milyon $ olacak. Yatırımın yıllık 600 Milyon $ ciro, yıllık 175 Milyon $ FAVÖK yaratması bekleniyor.

Değerlendirme… Holdingin beklenti üstü gelen kar rakamını olumlu buluyoruz. Net karda özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından gelen paylar altında Cenal ve Meram’dan gelen katkı etkili olmuş görünüyor. Enerji iş kolunda 2022 yılı içerisinde spot elektrik fiyatlarındaki artış sayesinde kuvvetli bir yükseliş kaydeden üretim iş kolunun 2023 yılı içerisindeki katkısının sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. Alarko holding tarım sektöründeki yatırım teması ile ilgili olarak, şirket satın almalarına devam etmekte. Holdingin gerçekleşen kar ile birlikte elde ettiği nakit pozisyonunu, düşük çarpanlarda bulunmasını ve uzun dönemde yatırım vizyonunu değerli buluyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım