Alarko GYO 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (17.08.2022)

2Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 2Ç22 dönemine ilişkin net kârı çeyreklik %15, yıllık %69 artarak 95,1mn TL’ye ulaştı. Tamamı kira gelirlerinden oluşan hâsılatın çeyreklik %24, yıllık %85 artışla 14,9mn TL’ye yükselmesi net kârdaki artışı desteklemektedir. Cari dönemde 899 bin TL olarak gerçekleşen maliyetlerin tamamı verilen hizmet maliyetlerinden ve 3,3mn TL’lik faaliyet giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerinden kaynaklanmaktadır. Net faaliyet kârı (NFK) çeyreklik %40, yıllık %61 artarak 10,7mn TL’ye ulaştı. Şirket’in amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeleri oldukça düşük seviyede yer almasından dolayı FAVÖK, NFK’ya paralel bir şekilde 10,7mn TL olarak gerçekleşti.

2Ç22’de artan kambiyo kârlarının etkisiyle esas faaliyetlerden diğer net gelirlerin 84,8mn TL’ye yükselmesi net kârdaki artışın temel nedenidir. Böylelikle esas faaliyet kârı çeyreklik %16, yıllık %69 artarak 95,5mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirket’in 2Ç22 bilanço kalemleri çeyreksel bazda incelendiğinde döviz cinsi vadeli mevduatlardaki düşüşün etkisiyle nakit ve nakit benzerlerinin 160,7mn TL’den 26,5mn TL’ye gerilediği görülmektedir. USD cinsi varlıklarındaki düşüşün etkisiyle döviz pozisyonu 732,6mn TL’den 682,3mn TL’ye gerilemiştir. Buna karşın 1Ç22’de var olan 106,3mn TL’lik diğer kısa vadeli yükümlülüklerin cari dönemde mevcut olmaması likidite oranlarının olağandışı düzeylere yükselmesinde etkili olmuştur. Şirket’in 2Ç22 finansallarını pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul