Aksa Akrilik Hisse Yorumu / Deniz Yatırım – (8.06.2022)

Rüzgar arkasında

AL – Hedef Fiyat: 79,00 TL

Mevcut Fiyat (TL) 60.05
Hedef Fiyat (TL) 79.00
Getiri Potansiyeli (%) 31.6%

Makro varsayımlarımızdaki güncelleme neticesinde Aksa Akrilik (AKSA TI) için 12-aylık hedef fiyatımızı 62,60 TL’den 79,00 TL’ye yükseltiyor, AL önerimizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız %32 getiri potansiyeline işaret ediyor. Aksa Akrilik’i i) sektördeki güçlü konumu ii) dünya genelinde akrilik talebinde toparlanma iii) yatırımlarla desteklenen büyümesi iv) düzenli temettü getirisi dolayısıyla beğenmeye devam ediyorız. Yıl başlangıcından bu yana endeksin %28 üzerinde performans gösteren hisse, 2022 tahminlerimize göre 7,0x F/K ve 5,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görüyor.

■ Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde 77 bin ton satış hacmi gerçekleştirdi (4Ç21: 84 bin ton, 3Ç21: 77 bin ton, 2Ç21: 62 bin ton, 1Ç21: 71 bin ton). Özellikle Şirket’in en büyük rakibi Dralon’un faaliyetlerine son vermesi müşteri kazanımı ve fiyatlama anlamında Şirket’i olumlu etkiledi. Aksa Akrilik’in yurt içi pazar payı %78’lerden %82’lere yükseldi. Ek olarak, Avrupa’da artan enerji maliyetleri ve Uzak Doğu’daki üreticiler açısından taşıma maliyetlerinin hafif gerilemiş olsa da yüksek kalmaya devam etmesi diğer destekleyici unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Bu gelişmeler neticesinde yılın geri kalanında da söz konusu eğilimin sürmesi ve Şirket’in faydalanmaya devam etmesini bekliyoruz. Şirket’in güçlü talep çerçevesinde kapasitesini 330 bin ton/yıl seviyesinden 365 bin ton/yıl seviyesine yükseltiyor olmasını da önemli bir gelişme olarak okuyoruz. Beklentimiz, Şirket’in 2022 yılı özelinde %114 satış geliri ve %132 FAVÖK büyümesi, 2021-2024 yılları arasında da %38 satış geliri ve %42 FAVÖK YBBO kaydetmesi yönünde.

■ Şirket, teknik elyaf konusunda yatırımlarını sürdürüyor. Aksa, outdoor iplikte Türkiye ve Dünya’daki talebi göz önünde bulundurarak, 7 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir teknik iplik tesisi yatırımına başlarken, 2024 yıl sonundan itibaren devreye alınması planlanmaktadır. Karlılık marjları anlamında tekstil elyafına göre daha yüksek olan teknik elyafların mevcut durumda toplam satış hacmi içerisindeki payı henüz düşük olmasına karşılık son dönemdeki büyüme trendini sürdüreceğine inanıyoruz.

■ Şirket ortaklarından Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisse alımlarını sürdürürken yılbaşından bu yana 2.670.000 TL nominal tutarlı hisse alımı gerçekleştirdi ve ortaklıktaki payını %20,23 seviyesinden %21,06 seviyesine çıkardı. Ek olarak Şirket’in, 9 Mayıs 2018 tarihinde aldığı karara istinaden geri alım programı olduğunu ve gerekli gördüğünde SPK’nın belirlediği şartlara uygun olacak şekilde borsada kendi paylarının geri alımını yapabileceğinin altını çizmek isteriz.

■ 2022 yılı beklentileri: Şirket, 2022 yılında konsolide 1.100 milyon USD mertebesinde satış geliri (ana ham madde fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir), %95 (+/-5 puan) düzeyinde kapasite kullanım oranı ve %18-25 seviyesinde FAVÖK marjı öngörmektedir.

■ Riskler. i) ham madde fiyatlarındaki hızlı yükseliş ii) yurt içi ve yurt dışı akrilik talebinde yavaşlama iii) tedarik zincirinde yaşanan bozulmanın kötüleşmesi değerlememiz açısından başlıca risk unsurları konumunda bulunuyor.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Deniz Yatırım