Akçansa Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (31.05.2014)

Akçansa Hisse Yorumu

Etkileyici ilk çeyrek sonuçları ardından Akçansa için hisse başı fiyat hedefimizi 11,90 TL seviyesine revize ettik.

Hedef değerimizin üzerinde işlem gören şirket hisseleri için TUT önerimizi koruyoruz. Aynı zamanda şirket hisselerinin son dönemde BIST performansının altında bir getiri performansı sergilediği gözönünde bulundurulmalıdır.

2014 yıl sonuna ilişkin satış geliri, FAVÖK ve net kar beklentilerimizi yukarı revize ediyoruz…

1Ç14’de net kar 68 milyon TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti – Net kar rakamı, geçen yılın ayn ı dönemine göre %209 düzeyinde artışı ifade etmektedir. Kar rakamı aynı zamanda, hem bizim beklentimiz olan 45 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 50 milyon TL’nin oldukça üzerine gelmiştir. Kar rakamının beklentilerin üzerinde oluşmasında, ilk çeyrekte oldukça pozitif bir seyir izleyen satış gelirleri ve diğer operasyonel görünüm etkili olmuştur. Aynı zamanda temettü gelirlerinde kaydedilen 7 milyon TL’lik yükseliş de, net kardaki artışa pozitif katkı yapmıştır.

Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %39 artarak 325 milyon TL düzeyine ulaştı – En iyi ilk çeyrek satış gelirine 1Ç döneminde ulaşan Akçansa’nın satış gelirleri, hem bizim beklentimiz olan 300 milyon TL’nin, hem de 302 milyon TL’lik piyasa beklentisinin yine üzerinde gelmiştir. Şirketin bu dönemde yurt içisatış gelirleri %51 yükselirken, ihracat gelirlerinde %22 düşüş yaşanmıştır. Artan yurt içi talep ve fiyatların seyri 1Ç gelirlerine olumlu yansırken, hazır beton satışlarındaki artış, gelirdeki yükselişi desteklemiştir.

1Ç döneminde 85 milyon TL FAVÖK kaydetti – FAVÖK rakamı da diğer rakamlar gibi hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 85 milyon TL’lik FAVÖK rakamı, geçen y ılın ayn ı dönemine göre %152 artarken, 4Ç dönemine göre ise %20 artışai şaret etmiştir. İlk çeyrekte şirketin FAVÖK marjı ise 2013 yılındaki %14.5 seviyesinden %26.3 seviyesine yükselmiştir.

Beklentilerin üzerindeki ilk çeyrek rakamlarının ardından Akçansa’nın ilk çeyrek rakamları genel itibariyle hem bizim hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşme nedeniyle de Şirkete ilişkin 2014 yıl sonu satış geliri, FAVÖK ve net kar beklentilerimizi yukarı revize ediyoruz. Satış geliri beklentimizi %6 artırarak 1.322 milyon TL’ye, FAVÖK beklentimizi %8 artırarak 301 milyon TL’ye ve net kar rakamı beklentimizi %7 artırarak 196 milyon TL seviyesine yükseltiyoruz. Özellikle yurt içi çimento fiyatlarındaki artışın gelir tarafına yansıması ve maliyetlere göre daha hızlı büyüme göstermesini yılın ikinci çeyre ğinde de görebiliriz. Dolayısıyla da yılın ikinci çeyreğinde de Akçansa’dan pozitif mali veriler gelebileceğini düşünüyoruz.

Hisse başı fiyat hedefimizi yukarı yönde revize etmemize karşın TUT önerimiz sürüyor – İlk çeyrek mali sonuçları ardından gerçekleştirdiğimiz revizyonlar paralelinde Akçansa için hisse başı fiyat hedefimizi de 11,30 TL’den 11,90 TL seviyesine yükseltiyoruz. Ancak, şirket hisseleri kapanış itibariyle bizim hisse başı fiyat hedefimizin üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle de mevcut durumdaki TUT önerimizi değiştirmiyoruz. Akçansa hedef fiyatımıza göre %2 düşüş riski taşımaktadır.

Şeker Yatırım 2014 Haziran Aylık Bülteni

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir