Akçansa 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (27.02.2024)

4Ç23 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Negatif

AL
Hisse Fiyatı: 171,10 TL
Hedef Fiyat: 236,80 TL
Getiri Potansiyeli: %38

 Sermaye Piyasası Kurulu 28 Aralık 2023 tarihinde, halka açık şirketlerin 31.12.2023 veya sonrasında sona eren yıllık finansal tablolarını TMS 29 enflasyon muhasebesi hükümlerine göre hazırlayacaklarını duyurdu. Akçansa yatırımcı sunumunda, 4Ç23’ün karşılaştırmalı analizine olanak sağlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmamış özet finansallarını paylaştı. 4Ç23’e ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırılabilir rakamlara sahip olmadığımız için 4Ç23 sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, enflasyon muhasebesi uygulanmamış özet finansalları kullandık. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış 4Ç23 sonuçlarına göre; Akçansa 4Ç23’te piyasa beklentisi olan 967 milyon TL’nin %13,3 ve bizim beklentimiz olan 931 milyon TL’nin %17,8 üzerinde 1.096 milyon TL (y/y: +%203,6) net kar açıkladı. Şirketin FAVÖK’ü ise piyasa beklentisi olan 1.135 mn TL ve beklentimiz olan 948 mn TL’nin altında yıllık %70,6 artışla 696 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjında yıllık bazda 2,6 puan artış kaydedildi. 4Ç23’te net satışlar ise yıllık bazda %43,1 artışla tahminimiz olan 4.266 mn TL ile uyumlu gerçekleşti. Sonuçlar enflasyon muhasebesi uygulanmamış bakıldığında, net kar tarafında vergi geliri kaynaklı piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş olsa da, FAVÖK tarafında piyasa beklentisinin altında kalınması nedeniyle, finansal sonuçların hisse performansına yansımasını ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Enflasyon muhasebesi dahil 2023 yılı sonuçları: Enflasyon Muhasebesi (TMS-29) raporlaması kapsamında Akçansa, enerji maliyet optimizasyonu, yurt içi satışlardaki büyüme ve etkin finansman yönetimi neticesinde elde ettiği 168,4 milyon TL tutarında net finansal gelirin de katkısıyla, 2023’te %22,5 artışla 2,37 milyar TL net kar bildirdi. Şirket, 2023’te %142,6 artışla 3,93 milyar TL FAVÖK elde etti ve FAVÖK marjı 11,3 puan artışla %21 oldu. Akçansa’nın net satış gelirleri 2023’te %12,2 artışla 18,7 milyar TL’ye ulaştı. Toplam satışların yaklaşık %77’sini oluşturan yurt içi satışlar, güçlü iç talebin etkisiyle bir önceki yıla göre %23 arttı. Akçansa’nın ana pazarlarındaki güçlü iç talep, geçen yılın aynı döneminde tonaj bazında %58 olan yurt içi çimento ve türevleri satış hacminin 2023 yılında yaklaşık %67’ye çıkmasını sağladı. Toplam çimento ve türevleri satış hacmi 2022 yılı ile paralel gerçekleşti. 2023 yılının tamamında hazır beton satış hacmi ise %4 artış gösterdi.

 Akçansa, 2023 Yatırımcı Sunumunda ayrıca enflasyon muhasebesi (TMS-29) hariç 2023 yılı finansal özetlerini de yayımladı. Buna göre şirket, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %68,4 artışla 14,9 milyar TL net satış geliri ve %166 artışla 3,9 milyar TL net kar bildirdi. Enflasyondan arındırılmamış FAVÖK ise 2023’te %166 artışla 3,6 milyar TL olarak açıklanırken, yıllık bazda FAVÖK marjı 8,7 puan artışla %23,8’e yükseldi. Diğer taraftan, 2023 FAVÖK ve Net Kar marjlarına enflasyon muhasebesi altında ve düzeltilmemiş olarak bakıldığında, enflasyon muhasebesinin sırasıyla 2,8 puan ve 13,8 puan düşüşlere neden olduğunu görüyoruz.

 AKCNS için 236,80 TL seviyesinde bulunan 12 aylık hedef fiyatımızı ve ‘AL’ olan tavsiyemizi koruyoruz. Finansal sonuçlarının ardından Akçansa için 12 aylık hedef fiyatımız olan 236,80 TL’yi ve ‘AL’ olan tavsiyemizi koruyoruz. 2024 yılında Marmara Bölgesi genelinde ivme kazanmasını beklediğimiz kentsel dönüşüm hareketinin marjları ve karlılığı destekleyeceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım