Akçansa 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (28.10.2022)

Akçansa Çimento (AKCNS) 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi

AKCNS 3Ç22’de 825mn TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreklik 257.93% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 2,223.06% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 31.92% olurken, önceki çeyrekte 11.28% ve geçen yıl aynı çeyrekte 4.73% olmuştu. Net kardaki çeyreklik agresif artışta 479mnTL düzeyindeki vergi gelirlerinin etkisi var. Vergi öncesi kar 3Ç22’de 303 mnTL oldu.

Satış gelirleri 3Ç22’de 2586mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 26.47% artarken , geçen yıl aynı döneme göre yıllık 244.33% büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 16.29% oldu. Önceki çeyrekte 19.51% ve geçen yıl aynı dönem 13.69% olmuştu.

Favök aynı dönemde 394mn TL olurken, yıllık bazda 279.58% artış gösterdi. Çeyreklik 3.37% büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 15.22% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 18.63% , geçen yıl aynı dönemde 13.81% olmuştu.

Şirket’in 3Ç22’deki ihracat oranı 31.43% seviyesinde oldu. Geçen yıl aynı dönemde 30.23% seviyesinde gerçekleşmişti.

9 Aylık Sonuçlar

Yılın ilk 9 ayında şirket 1,159 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 799.60% büyüdü. Bu dönemde şirket 5,870 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 196.94% artış gösterdi. FAVÖK 932 milyon TL oldu ve yıllık bazda 185.08% arttı.

Yılın ilk 9 ayında şirket 16.86% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 16.58% olmuştu. Favök marjı 15.87% seviyesinde olurken, geçen yıl 16.53% olmuştu. Net kâr marjı 19.75% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 6.59% olmuştu.

Aktif kârlılığı 25.54% olurken, geçen yıl aynı dönemde 5.18% olmuştu. Sektör ortalaması 16.51% seviyesinde bulunuyor.

Özsermaye kârlılığı 54.47% olurken, geçen yıl aynı dönemde 10.51% olmuştu. Sektör ortalaması 26.69% seviyesinde bulunuyor.

İhracat oranı 32.89% seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının tamamında ihracat oranı 37.90% olmuştu.

Bu dönemin sonunda şirketin 785 mn TL net borcu bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 525 mn TL borcu bulunuyordu. Net borç / FAVÖK oranı yıllık bazda 0.78x seviyesinde bulunuyor. Cari oran 1.24x ve likidite oranı ise 0.91x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 1.48x ve likidite oranı için 0.97x seviyesinde bulunuyor.

Şirketin borç kaynak oranı 54.00% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 50.56% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 52.63% seviyesinde bulunuyor.

Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 497.9 milyon TL artarak 762.9 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 271.9 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden -226.4 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 452.4 milyon TL nakit girişi sağlandı.

Finansman giderlerinin net satışlara oranı 2.45% olurken, geçen yıl aynı dönemde 2.25% olmuştu.

Nakit döndürme süresi bu dönemin sonunda 41.11 gün olarak gerçekleşti. Sektör ortalaması ise 59.76 gün seviyesinde bulunuyor.

Şirket son kapanışa göre 8,060 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 5.45x F/K (sektör 23.78x), 7.98x FD/FAVÖK (sektör 19.85x) ve 2.49x PD/DD (sektör5.70x) piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor. Açıklanan net karın büyük kısmı faaliyet dışı gelir olan vergi gelirlerinden oluşuyor. Yatırımcıların bu konuya dikkat etmesi gerekli. Ancak yine de fd/favök gibi çekirdek piyasa çarpanları makul görünüyor.

Kaynak: GCM Yatırım